Sundhedspolitisk Tidsskrift

Behandlingsgaranti udskydes i tre måneder

OPDATERET. Epidemien tvinger regeringen og Danske Regioner til at udskyde patientrettighederne til hurtig udredning og behandling til den 1. marts 2021. Dette gælder dog ikke på psykiatri-området, hvor rettighederne trådte i kraft igen den 1. september. Myndighederne understreger, at tidlig opsporing og behandling af f.eks. kræft stadig gælder, og at alle med symptomer på sygdomme skal kontakte lægen.

Det er aftalt, at regionerne bruger privat kapacitet til at udrede og behandle patienter i størst muligt omfang, uden at der sker underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse.

Det skriver regeringen, Danske Regioner, Dansk Erhverv og Sundhed Danmark i en fælles pressemeddelelse. Sundhed Danmark og Dansk Erhverv repræsenterer privathospitalerne.

Behandlingsgarantien, der giver patienter ret til behandling inden for en tidsfrist, blev på grund af coronasituationen sat i bero i foråret. Men planen var, at den skulle genindføres fra årsskiftet.

Både Lægeforeningen, Dansk Sygeoplejeråd og flere regioner har opfordret til en udskydelse på grund af presset på hospitalerne fra patienter med covid-19. Udsigten til at kunne overholde garantierne har været ret umulige for flere regioner: Onsdag meddelte Region Hovedstaden og Region Sjælland, at alle operationer, kontrolbesøg og behandlinger, som ikke er akutte og livstruende, vil blive aflyst de kommende uger, og også hospitalerne i Region Midtjylland udsætter nu systematisk  behandlinger og operationer.

"I disse dage sætter udbredelsen af epidemien desværre kedelige rekorder, og det betyder, at vi må udskyde genindførslen af rettighederne i et par måneder. Der skal være plads i sundhedsvæsenet til at tage sig af akut opstået sygdom, kræftbehandling og andre livstruende sygdomme foruden covid-19 patienter. De høje smittetal betyder, at der både er flere syge patienter, men også mere sygdom blandt personalet, og derfor er dette skridt nødvendigt," siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Regeringen og Danske Regioner indgik i maj 2020 en aftale om en national plan genindførelse af patientrettigheder til hurtig udredning og behandling. I den nationale plan var forudsat, at antallet af covid-19-patienter i intensivbehandling ikke oversteg 50 på landsplan. Pr. den 18. december er der 79 covidD-19 patienter i intensivbehandling. Det betyder, at mere end hver fjerde intensive sengeplads planlagt til covid-19 aktuelt er i brug.

"Vi står i en situation, hvor vi er nødt til at tage hensyn til personalet og sikkerheden for de patienter, som har størst behov her og nu. Derfor har vi aftalt med regeringen at udskyde genindførslen af patientrettigheder. Men det er vigtigt at sige til befolkningen, at selvom sundhedsvæsenet er presse, så er hospitalerne klar til at behandle alt, der kan være alvorligt. Vi må ikke sætte den tidlige opsporing og behandling af f.eks. kræft over styr, så man skal altid kontakte sundhedsvæsenet, hvis man har mistanke om sygdom", siger formand Stephanie Lose, Danske Regioner.

Det er også aftalt, at regionerne inddrager privat kapacitet til udredning og behandling i størst mulig omfang, uden at der sker underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse. Regionerne har indgået tillægsaftaler med private sygehuse og klinikker. Aftalerne kan bidrage til, at regionerne kan håndtere det ekstra pres på kapaciteten i sundhedsvæsenet som følge af covid-19. Der er tilsvarende indgået en aftale med privatpraktiserende speciallæger med samme formål.

Regeringen har i forlængelses heraf aftalt et forståelsespapir med Sundhed Danmark og Dansk Erhverv, som repræsenterer den private sygehuskapacitet.

I den seneste nationale risikovurdering fremgår, at der i forhold til sygehuskapacitet ses en stigende kapacitetsbelastning, og at der i den kommende tid forventes et stigende antal indlagte covid-19-patienter.

 

Patientrettighederne

  • Udredningsretten betyder, at patienter henvist til udredning på sygehus skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning indenfor 30 dage, får patienten ret til såkaldt udvidet frit sygehusvalg, dvs. patienten kan vælge hel eller delvis udredning på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med.
  • Behandlingsretten indebærer, at hvis en patient skal vente mere end 30 dage på sygehusbehandling, får patienten ret til udvidet frit sygehusvalg, dvs. patienten kan vælge at blive behandlet på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med.

 

Tags: behandlingsgaranti, corona

Like eller del denne artikel