”Vi vil allerhelst have, at det er LVS, der har mulighed for at finde en formand, der både kan og vil og er habil i vurderingen. Men eftersom LVS ikke kan finde en formand, har vi anmodet regionerne om at pege på en formand,” siger Jørgen Schøler Kristensen

LVS opgiver: Regionerne skal finde fagudvalgsformand til Medicinrådet

Medicinrådet har bedt regionerne om at finde en formand til fagudvalget for æggestokkræft. Det er første gang, at Medicinrådet gør alvor af den løsningsmodel, som rådet foreslog for et par måneder siden.

Beslutningen skyldes, at det ikke er lykkedes de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) at finde en læge, der både vil deltage i arbejdet og lever op til Medicinrådets habilitetspolitik. Det fortæller den ene af Medicinrådets formænd, Jørgen Schøler Kristensen.

”Vi vil allerhelst have, at det er LVS, der har mulighed for at finde en formand, der både kan og vil og er habil i vurderingen. Men eftersom LVS ikke kan finde en formand, har vi anmodet regionerne om at pege på en formand,” siger Jørgen Schøler Kristensen

I september meldte Medicinrådet en ny model ud for, hvordan den situation, at rådet på daværende tidspunkt manglede syv fagudvalgsformænd, kunne løses. I et bilag til dagsordenen for Medicinrådets møde 14. september skrev rådet, at det oplevede sig som ”sårbart” overfor den eksisterende model, hvor LVS som den eneste instans kunne indstille formænd til fagudvalgene. Rådet bemærkede, at LVS på det tidspunkt i syv tilfælde ikke havde været i stand til at finde habile formænd blandt organisationens medlemmer.

”Det er nødvendigt, at Medicinrådets kommissorium justeres, så LVS ikke er den eneste organisation, der kan anmodes om at indstille formænd til fagudvalgene,” skrev Medicinrådet, der konkret foreslog, at regionerne fremover skulle kunne løfte opgaven.

Forslaget fra Medicinrådet blev blandt andet kritiseret af LVS’ formand Henrik Ullum, som mente, at det ville bringe Medicinrådet tættere på regionerne, hvilket har været et af kritikpunkterne til den oprindelige model for Medicinrådet. Han mener, at det vil sænke formændenes kvalitet og true deres uafhængighed, hvis de bliver udpeget af regioner i stedet for LVS.

Tags: fagudvalg, Medicinrådet, LVS, Jørgen Schøler Kristensen., æggestokkræft, Lægevidensskabelige Selskaber

Like eller del denne artikel