Christine Stabell Benn og Christian Wejse.

Nyt kæmpestudie: Lille risiko for at få covid-19 af symptomfrie smittede

Da man i maj i år testede næsten 10 mio. indbyggere i den kinesiske by Wuhan, fandt man ingen covid-19-tilfælde blandt nære kontakter til de borgere uden symptomer, som blev testet positive. Det kan være en idé, at vi koncentrerer os ekstra meget om de smittede med symptomer, mener eksperter.

Efter at Wuhan, som mange regner for epicentret for covid-19-pandemien, havde været totalt nedlukket i næsten tre måneder, besluttede de kinesiske myndigheder sig i maj i år til at teste samtlige af byens indbyggere over seksårs-alderen for coronavirus. 

Næsten 10 millioner individer blev testet over en periode på to uger. Man fandt ingen smittede med symptomer og kun 300 uden symptomer. Ingen af de 300 havde levende virus i halsen. Næsten 1.200 nære kontakter til de smittede uden symptomer blev opsporet, og de blev alle testet negative for covid-19. Resultaterne, som er beskrevet i det nye udgave af det britiske videnskabelige tidsskrift Nature, indikerer, at er man positiv med covid-19 og symptomfri, så er der lille risiko for at smitte andre. 

Tidligere undersøgelser har vist, at asymptomatiske personer er smitsomme og efterfølgende kan få symptomer. Sammenlignet med symptomatiske patienter har asymptomatiske personer generelt en lav mængde virus i kortere tid, hvilket kan mindske smitterisikoen. 

Ingen stor smitterisiko

Epidemiolog og professor ved Syddansk Universitet, Christine Stabell Benn, kalder resultaterne fra Wuhan for særdeles interessante. 

“På det tidspunkt, hvor undersøgelsen i Kina er gennemført, har man haft en massiv lockdown, så der er ikke nogen cirkulerende smitte i samfundet. Man kan derfor ikke sidestille de asymptomatiske patienter fra den kinesiske undersøgelse med dem, som vi finder herhjemme nu. Men jeg mener dog, at resultaterne fra Kina peger i retning af, at en stor del af de asymptomatiske personer med positive test og lav virusmængde ikke udgør en stor smitterisiko. Så vi kunne overveje at justere smitteopsporingen i Danmark, så vi i stedet i langt højere grad går efter at opspore dem, som vi ved har en større risiko for at smitte andre - dvs. dem med symptomer og med mest virus i halsen,” siger Christine Stabell Benn.

Fokus på dem med symptomer 

Hun har to forslag til en model for, hvad man praktisk kunne gøre. 

“Jeg tænker, at man godt kan lade de smittede uden symptomer og med meget lidt virus i halsen slippe for isolation. Der vil så være nogle få, som smitter, men til gengæld ville vi spare samfundet for opsporing, test og isolation af nære kontakter, hjemsendelse af skoleklasser og nedlukning af arbejdspladser”, siger Christine Stabell Benn. 

Men hun er med på, at nogle vil synes, at risikoen ved at lukke selv nogle få smittede ud i samfundet, vil være for stor. 

“Hvis man vil undgå det, så kunne man teste de asymptomatiske patienter med meget lidt virus i halsen igen i dagene efter første test. Dermed ville man fange dem, der var ved at stige i virusmængde. Resten kunne man så tryggere lade gå,” siger hun.

Det vigtige ville være, tilføjer Christine Stabell Benn, at man så yderligere kunne koncentrere smitteopsporingen om dem med symptomer og/eller meget virus i halsen. Her burde man ifølge professoren fra Syddansk Universitet måske gå længere tid tilbage end de nuværende 48 timer og prøve at identificere bredere end blot de tætte kontakter.  

Præcise data

Christian Wejse, epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital, finder også den kinesiske undersøgelse meget interessant.

“I Kina har man dyrket virus på de asymptomatiske patienter, og det giver nogle præcise og sjældent tilgængelige data på gruppen af patienter, som udviser nogen symptomer.  Samtidig er undersøgelsen så stor, at det giver den en enorm styrke,, siger Christian Wejse. 

Han peger på, at man på baggrund af undersøgelsen desværre ikke kan lave den klokkeklare konklusion, at smittede personer uden symptomer aldrig smitter. 

“At være asymptomatisk på testtidspunktet er ikke en sikker markør på, at man ikke tidligere har været smitsom eller navnlig, at man ikke bliver smitsom på et senere tidspunkt. Men undersøgelsen dokumenter det, som vi har været klar over i et stykke tid nu, nemlig at covid-19 patienter uden symptomer smitter i meget mindre grad end patienter med symptomer, og at vi dermed skal være mindre bekymrede for de asymtomatiske, for der er høj sandsynlighed for, at de ikke smitter,” siger Christian Wejse. 

Selv om han mener, at man fortsat skal forsøge at opspore kontakter til alle smittede, så peger han på, at undersøgelsen fra Wuhan styrker argumentet om, at arbejdet med smitteopsporing skal være fokuseret på dem, som har symptomer.

I en situation, hvor vi har brug for en effektiv smitteopsporingsindsats, vil det give god mening, at man især omkring de symptomatiske skal gøre en indsats. "Hvis det kniber med ressourcerne til at opspore kontakterne til alle de smittede, skal vi da fokusere på dem med symptomer”, siger Christian Wejse. 

Undersøg de asymptomatiske i Danmark

Både Christine Stabell Benn og Christian Wejse peger på, at det skal undersøges, om de kinesiske resultater kan bekræftes i Danmark. 

“Vi har data, så vi kan finde ud af, hvor mange smittede vi egentlig har fundet hos de nære kontakter til dem, som ingen symptomer har haft, og som har haft meget lidt virus i halsen. Mit bud vil være, at vi finder meget få positive, og det kunne tale for, at vi kunne lægge dem nederst i smitteopsporingsstakken”, siger Christine Stabell Benn.

Tags: corona

Like eller del denne artikel