Én person fra Silkeborg-sagen har fået konstateret lungekræft

En faglig gennemgang af 625 patientforløb under Diagnostisk Center Silkeborg førte til, at 110  patienter fik tilbudt en genundersøgelse med fulddosis CT-scanning. 99 patienter takkede ja, og én har nu fået konstateret lungekræft, viser redegørelsen.

De 625 patienter fik oprindeligt en lavdosis-CT-scanning fremfor røntgenundersøgelse, men efter en kritisk udtalelse om brug af lavdosis CT fra Dansk Lunge Cancer Gruppe i 2019 og et svar fra Sundhedsstyrelsen til direktionen i Region Midtjylland 28. februar 2020 valgte Hospitalsledelsen at oprette en faggruppe, som skulle evaluere, om patienterne skulle genindkaldelses til fulddosis CT-scanning.

”Når der rejses tvivl om, hvorvidt vi efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal det undersøges for at sikre, at alle patienter har fået den undersøgelse, de bør have. Derfor valgte vi at gennemgå i alt 625 patientsager,” siger Claus Brøckner Nielsen i en pressetekst sendt ud i dag, mandag 19. oktober. Han er lægefaglig direktør fra Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Silkeborg er en del af.

Redegørelsen er nu sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal vurdere sagen.

Fredberg ikke imponeret af redegørelse

Forvirringen omkring retningslinjerne var en del af grundlaget for, at tidligere leder af Diagnostisk Center Silkeborg, Ulrich Fredberg, blev fyret.

Han mente dengang og mener stadig i dag, at det er etisk forkasteligt, at man har genindkaldt 110 patienter til fulddosis CT med kontrast af brystkassen, da man har skræmt patienterne unødigt, og derudover også udsætter patienterne for risiko for at udvikle kræft på grund af strålingen ved at få fulddosis CT.

Han er heller ikke synderligt imponeret af resultaterne fra redegørelsen.

”Det er rigtigt, at én patient ud af 635 havde lungekræft. Det er en, der er overset, men som kunne ses på lavdosis CT. Ingen læger er fejlfrie og 100 procent træfsikre over en lang periode. Selvfølgelig kan man altid finde ting, man skulle have gjort anderledes i bakspejlet, når man kigger tilstrækkeligt mange patienter igennem,” siger Ulrich Fredberg og fortsætter:

”De har fundet én patient, hvor vi burde have gjort noget andet, men det har intet at gøre med lavdosis CT, der er bedre end røntgen. Så man har således ikke fundet en eneste ekstra lungekræft på grund af den bedre skanningsteknik, hvilket man helller ikke ville have forventet.” 

Evaluering af patientforløb har fulgt misforståede retningslinjer

Redegørelsen førte også til, at faggruppen, bestående af to radiologer og to lungemedicinere, vurderede, at 132 patienter fra starten burde være blevet henvist til fulddosis CT med kontrast. Ifølge Hospitalsledelsen har genevalueringen af patientforløbene fulgt retningslinjer, som de er udlagt i brevet fra Sundhedsstyrelsen sendt 28. februar til Region Midtjylland. Ledelsen referer til et brev til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvori retningslinjerne er beskrevet.

Den strammere retningslinje har rod i udtalelsen fra DLCG i 2019, og i brevet fra Sundhedsstyrelsen til Region Midtjyllands direktion, hvor det fremstår, at ved enhver mistanke – selv den mindste – skal man henvise til fulddosis CT. 

Sundhedspolitisk Tidsskrift og Onkologisk Tidsskrift har afsløret, at dette beroede på en misforståelse. De faglige parter er enige om det essentielle, og at det ikke er ved enhver mistanke, at man skal henvise til fulddosis CT, kun hvis det er den primære mistanke.

Formand for DLCG, Torben Riis Rasmussen, der også er overlæge og klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, har fastslået, at det selvfølgelig er retningslinjerne beskrevet i Pakkeforløb for Lungekræft, man som henvisende læge skal læne sig opad. Han siger i artiklen fra 6. oktober:

”Man skal som henvisende læge se på det samlede sygdomsbillede og sammenholde en række faktorer, inden man vurderer, om det er det rette at henvise til fulddosis CT-scanning. Hvis lægen herved vurderer, at der er en anden, mere sandsynlig forklaring på sygdomsbilledet end lungekræft, kan en anden undersøgelse være mere relevant.”

"Tragisk og forkastelig"

Derfor er Ulrich Fredberg heller ikke her imponeret af redegørelsen. 

”Patientforløbene er blevet genevalueret efter strammere retningslinjer, hvor selv den mindste mistanke skal føre til en henvisning til fulddosis CT. Men det er ikke dét, der står beskrevet i Pakkeforløbet for Lungekræft, og det var ikke sådan, vi udredte vores patienter,” siger Ulrich Fredberg.

Derfor er denne genindkaldelse så tragisk og etisk forkastelig, siger Ulrich Fredberg.

”Nu ved vi, at ved vi, at det skyldes en misforståelse af udtalelsen fra DLCG i 2019, og derfor bør det stå klart for alle, at de her patienter ikke skulle have været genindkaldt, fordi vi ikke har fulgt retningslinjerne, for det har vi,” siger Ulrich Fredberg.

 

Afsluttende status på sag om lavdosis-CT

Redegørelsens nøgletal lyder:

 • 625 patientforløb er blevet gennemgået af radiologer og medicinske læger på Diagnostisk Center for at få et klart overblik over, hvor mange patienter der ikke har fået den undersøgelse, som Sundhedsstyrelsens retningslinjer anbefaler. Tvivlstilfælde er sendt til uvildig, ekstern vurdering på Odense Universitetshospital.
 • I alt 132 patienter burde have været undersøgt med fulddosis CT-skanning med kontrast frem for lavdosis-CT.
  De 132 patienter fordeler sig således:
 • 4 patienter er kommet i lungekræftpakke, heraf har 1 fået konstateret lungekræft, mens 3 er i kontrolforløb
 • 2 patienter er kommet i kræftpakker og har fået konstateret hhv bryst- og nyrekræft.
 • 4 patienter er kommet i nyt lungemedicinsk kontrolforløb
 • 16 er henvist til anden udredning (eksempelvis: lungemedicinsk udredning, supplerende ultralydsskanning af nyre, mavetarmundersøgelser, og mammografi)
 • 11 har ikke ønsket genundersøgelse
 • 1 patient fik ikke tilbudt ny fulddosis-CT, fordi der allerede var genundersøgt med fulddosis-CT. Pågældende ønskede derudover ikke yderligere udredning.
 • 49 patienter er afsluttet efter genundersøgelse
 • 24 patienter fortsætter i et efter initialt LDCT påbegyndt lungemedicinsk kontrolforløb.
 • 21 patienter fik ikke tilbudt ny fulddosis-CT skanning, fordi de allerede var blevet genundersøgt med fulddosis-CT af forskellige årsager i forløbet. Nogle blev direkte henvist fra lavdosis-CT til fulddosis-CT. Andre er blevet undersøgt med fulddosis-CT efter nogle måneder. Fem af de 22 har fået konstateret kræft.

  Redegørelsen er nu sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal vurdere sagen.

 

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel