"De reelle og betydende tiltag og investeringer bliver hele tiden udskudt, så det på nogle områder virker meget halvhjertet, og der er for lidt fokus på at udvikle almen praksis som del af et sammenhængende sundhedsvæsen," siger Christian Freitag.

Frustreret Christian Freitag stopper som formand for PLO: "Om jeg smækker med døren? Nej. Jo, måske lidt"

OPDATERET. Efter fem et halvt år som formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har Christian Freitag i dag valgt at trække sig fra posten. Under et interview bruger han ordene "frustreret" og "desillusioneret". Han tror simpelthen ikke længere på, at han kan gøre en forskel.

Han skulle efter planen være stoppet som formand ved PLO’s repræsentantskabsmøde i april 2021, men stopper altså nu ca. et halvt år før tid. Det skyldes bl.a., at han er frustreret over, at der er endnu ikke - efter adskillige års politisk snak - er kommet en reform af det nære sundhedsvæsen, og at politikerne ikke har ønsket at satse mere på almen praksis.

"Om jeg smækker med døren? Nej. Jo, måske lidt, men kun i forhold til politikerne på tværs af Folketinget. I fem og et halvt år har jeg hørt på, at man vil tage fat på de kæmpe problemer, som der er i forhold til et sammenhængende sundhedsvæsen, og at man vil prioritere det nære sundhedsvæsen, og der vil komme sundhedsaftaler og sundhedsreformer. Men der er intet sket. Og man skal ikke bilde sig ind, at det er på vej snart. Man har brugt 50 milliarder kroner på nye supersygehuse og formuer på akuthelikoptere osv, men almen praksis er bare ikke sexet. En akuthelikopter gør sig godt på TV, det gør almen praksis ikke," siger Christian Freitag.

”Jeg har brugt virkelig meget energi og kræfter på at være formand. Det har været en stor udfordring at drive min klinik i Holte og samtidig være formand for PLO, og derfor vil jeg nu hellere lægge min tid i min klinik og andre steder – det er der nogle kolleger og en familie, der fortjener,” siger Christian Freitag.

”Jeg tror ikke på, at jeg kan få noget igennem det næste halve år. Den helt grundlæggende ambition for mig var at få myndighederne til agere på de muligheder, der ligger i en helt anderledes stærk primærsektor. Jeg ønskede, at der skulle investeres i at udvikle den del af sundhedsvæsenet, ligesom man med succes har investeret i at udvikle sygehusene. Der er sket en reel opnormering i antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin – og det er en vigtig forudsætning. Men de reelle og betydende tiltag og investeringer bliver hele tiden udskudt, så det på nogle områder virker meget halvhjertet, og der er for lidt fokus på at udvikle almen praksis som del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Jeg håber, at den gode dialog, vi i de seneste år har etableret med regeringen og Danske Regioner, i 2021 vil føre til en reel styrkelse af det nære sundhedsvæsen og almen praksis,” siger Christian Freitag.

PLO’s bestyrelse vil på sit ordinære møde torsdag den 8. oktober tage stilling til, hvem der skal konstitueres som formand, indtil der på PLO’s ordinære repræsentantskabsmøde den 21. november vælges en ny formand.

Indtil på torsdag er næstformand Mireille Lacroix fungerende formand for PLO.

De aktuelle forhandlinger med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om en ny overenskomst fortsætter som planlagt. Men uden Freitag.

”Siden starten af 2020 har vi forhandlet en ny overenskomst med RLTN. Det arbejde fortsætter. En ny aftale kommer formentlig ikke i oktober, men jeg er ret overbevist om, at den kommer – og at den vil imødekomme de praktiserende lægers interesser. Jeg er helt tryg ved, at PLO’s bestyrelse og kommende forhandlingsudvalg og formand vil bære det arbejde videre. Jeg er sikker på, at andre vil få et lige så godt eller bedre resultat ved overenskomstforhandlingerne, end jeg kunne, for de er fri af de frustrationer, som jeg har," siger han.

Nyheden får Twitter til at koge af beklagelser (se i bunden af artiklen). Freitag har været en populær formand, ikke kun hos de praktiserende læger, men også hos andre aktører i sundhedsvæsenet.

”Det er også efter meget lange og grundige overvejelser, at jeg vælger at stoppe som formand nu. Det har været fem et halvt meget spændende og givende år. Jeg har lært utrolig meget om det danske sundhedsvæsen. Jeg har mødt mange meget dygtige kolleger, politikere og embedsmænd. Helt overordnet synes jeg også, at PLO har udviklet sig - i dag står vi et helt andet sted, end vi gjorde for fem et halvt år siden,” siger Christian Freitag.

Dygtig og respekteret

Formand for Lægeforeningen, Camilla Rathcke, er ked af Freitags farvel.

"Jeg er meget ked af, at Christian Freitag stopper som PLO-formand før tid, selv om jeg jo godt vidste, at hans formandstid nærmede sig en ende i foråret 2021. Jeg forstår hans udfordringer med at få læge- og formandsliv til at hænge sammen kombineret med frustration over, at udviklingen af et moderne nært og sammenhængende sundhedsvæsen går alt for langsomt."

"Christian Freitag har været en dygtig og respekteret formand for de praktiserende læger, og han har i løbet af sit formandskab bidraget til politiske resultater, ikke mindst at få vist vejen frem efter overenskomstkonflikten mellem PLO og Danske Regioner i 2013 og at få rettet fokus på behovet for udviklingen af det primære sundhedsvæsen, herunder et behov for flere praktiserende læger, som også har medført at der er kommet flere uddannelsesstillinger i almen praksis. Personligt har jeg sat pris på samarbejde med Christian Freitag i Lægeforeningens bestyrelse. Han har bidraget med stor indsigt og har været en værdifuld sparringspartner. Jeg kommer til at savne ham – både som lægepolitiker og som menneske," siger hun.

 

 

Fra Twitter:

Tags: PLO

Like eller del denne artikel