Arne Astrup har fået kæmpe opgave: Målet er at reducere antallet af børn og unge, der har overvægt

I dag forlader en femtedel af alle danske børn folkeskolens afgangsklasser med overvægt i skoletasken, og tre-fire procent af alle børn og unge er svært overvægtige. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil fra 2017.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Og denne andel af børn, der har en usund vægt, skal reduceres kraftigt, hvis det står til Arne Astrup, der er nyudnævnt programdirektør i Novo Nordisk Fonden. Han skal stå i spidsen for at udvikle et nyt nationalt initiativ, der skal have fokus på at fremme sund vægt hos børn og deres familier.

"Vi er ambitiøse, men jeg ved også godt, at man ikke løser overvægtsproblemet hos børn med et snuptag," siger han.

"Der er behov for en langsigtet, evidensbaseret indsats. Vi ser mindst ti år frem, og dette konkrete initiativ forudsætter samarbejde mellem alle involverede aktører."

Når professor Arne Astrup forlader sin nuværende stilling som institutleder for Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og den 1. juli tiltræder sit nye job, bliver en af hans første opgaver derfor at sende en invitation til alle overvægtens stakeholders.

"Skal vi nå målet om, at børn skal have en sundere vægt, kræver det en holistisk tilgang og et tæt samarbejde på tværs af sektorer og faglige discipliner," siger han.

Udfordringen er forankring af resultaterne

Gennem sin mangeårige karriere som forsker har Arne Astrup beskæftiget sig med mange facetter af forebyggelse af overvægt og fedme.

"Jeg har været med til at afprøve og undersøge mange indsatser og ved jo, at det er muligt at få rigtig gode resultater på kort tid, når man gør en indsats for at ændre kosten, styrke motionen eller iværksætter storstilede livsstilsinterventioner. Vi kan se store forskelle, og vi meget om, hvad der virker," siger han.

"Til gengæld er erfaringen desværre også, at de gevinster, man opnår på seks måneder, ikke er langtidsholdbare. Når et projekt stopper, stopper også de gode resultater, og et år efter er alt igen ved det gamle. Hvis vi skal skabe reelle forandringer for børnene, skal vi involvere familien. Succeshistorierne skal dokumenteres, og vi skal forske og udvikle nye, evidensbaserede forebyggelsesmodeller, som kan forankres i familiernes hverdag. Derfor er det langsigtede perspektiv for centeret også meget vigtigt."

Vi skal ikke sidde på hænderne

Selvom man i dag ved meget om, hvad der virker og kan give vægttab på den korte bane, er der stadig mange faktorer, forskerne ikke forstår.

"Vi ved meget. F.eks. ved vi, at kost og motion spiller afgørende roller i forbindelse med udvikling af overvægt. Svendborgprojektet viser fx, at man ved at tredoble antallet af idrætstimer kan reducere både overvægt og især svær overvægt hos skolebørn, siger Arne Astrup. 

"Årsagerne til overvægt er dog multifaktorelle, og vi har brug for at forstå mere om, hvordan f.eks. tarmflora, stofskifte, genetik etc. spiller ind. Men selvom vi slet ikke har tilstrækkelig dokumenteret viden, kan vi godt forbedre indsatsen nu og skal ikke bare sidde på hænderne."

Holistisk tilgang

Fordi overvægt er en så sammensat problemstilling og så forskellig fra person til person, er forventningen hos Arne Astrup ikke at finde en universalløsning. Overvægt har f.eks. en stor social slagside, og der er en tydelig sammenhæng mellem kort uddannelse, lav indkomst og overvægt.

"Det sociale aspekt er et vilkår, der er vanskeligt at forandre," siger han.

"Men da overvægt på mange måder er så kulturelt betinget, er familien også det centrale omdrejningspunkter for en indsats i forhold til børn. Skal vi lykkes med at nedbringe overvægt hos børn og forebygge, at de bliver overvægtige eller fede som voksne, skal familien inddrages."

Bredt samarbejde

At gøre noget for at mindske overvægt hos børn, unge og deres familier, kræver ifølge Arne Astrup, at et bredt panel af eksperter, fagfolk og alle politiske niveauer deltager.

"Vi vil inddrage de mange forskellige faggrupper, der har berøring til problematikken: Læger, diætister, psykologer, kommunale idrætsforeninger, skoler, etc." siger han.

"Desuden spiller fødevareproducenter og detailhandlen jo en central rolle. Jeg oplever, at der også her er interesse blandt andet for at udvikle digitale løsninger, som f.EKS. kan hjælpe kunderne til at handle mere sundt. Norgesgruppen, som svarer til det danske Meny, har således udviklet et system, hvor kunderne på bonen kan se beregninger af næringsstofsammensætning, og om man opfylder sine mål for hvor meget grønt, slik, protein man havde planlagt at indkøbe. Men før man indfører den slags eller beslutter sig for kaloriemærkning af fast food, er det vigtigt at sikre sig, at der er en dokumenteret effekt. Vi kender til eksempler med kaloriemærkning af fastfood fra USA, hvor effekten er forbigående," siger han.

Politisk lydhørhed

Mange interessenter har indflydelse på den overvægtskurve, der i løbet af de seneste årtier har været støt stigende for alle aldersgrupper, og alle har ifølge Arne Astrup en rolle at spille, hvis kurven skal knækkes, evidensbaserede indsatser skal implementeres og blive en del af familiernes hverdag. Der er de seneste par år kommet større politisk interesse om overvægt hos voksne og børn, og Det Nationale Center for Overvægt, der blev en realitet omkring årsskiftet med økonomisk støtte via den seneste finanslov, er et eksempel på et øget fokus på overvægt.

"Der er kommet politisk lydhørhed i forhold til et påtrængende behov for at vende en uheldig udvikling," siger Arne Astrup.

"Og det er godt, at både private og offentlige indsatser søsættes. Med Novo Nordisk Fondens initiativ kommer der yderligere ressourcer og ekspertise til, og vi vil selvfølgelig arbejde tæt sammen med Nationalt Center for Overvægt. Vi kan noget forskelligt og sammen kan vi bl.a. hjælpe politikerne med at lægge en national strategi."

 

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel