Arne Astrup i spidsen for kommende center, der skal forebygge fedme hos børn

Professor Arne Astrup, der i dag er leder af Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, er blevet ansat som programdirektør i Novo Nordisk Fonden. Han skal lede arbejdet med at udvikle et nyt nationalt initiativ, der skal have fokus på at fremme sund vægt hos børn og deres familier. Målet er at reducere antallet af børn og unge, der har overvægt.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Ambitionen med det nye initiativ er at etablere et nationalt center til fremme af sund vægt. Det skal ske gennem samarbejdsorienteret forskning, innovation og udvikling af evidensbaserede interventioner og forebyggelsesindsatser med særligt fokus på børn og deres familier.

”Det er en fantastisk mulighed at kunne stå i front for at udvikle planerne for en visionær indsats, der får til mål at flere børn og unge får en sund vægt, både i barndommen og senere i voksenlivet. Det er en vigtig opgave med stor samfundsbetydning, der vil forudsætte en involvering af alle relevante aktører på området i udviklingen af det konkrete initiativ”, siger Arne Astrup.

I formiddags skrev han en mail til de ansatte på Institut for Idræt og Ernæring, hvor han har været ansat i otte år, og takkede dem. Hans åremålsansættelse som institutleder løber ud til sommer, og universitetet søger derfor en ny institutsleder med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år.

"Jeg tiltræder det nye job 1. juli, men vælger at melde det ud nu, for at gøre det klart, at jeg ikke søger jobbet som institutleder på NEXS. Jeg håber, at det kan bidrage til at tiltrække flere gode ansøgere til institutlederposten," skrev han blandt andet til de ansatte.

Birgitte Nauntofte, direktør i Novo Nordisk Fonden, siger i en pressemeddelelse fra fonden, at det kommende center vil få stor gavn af Arne Astrups kompetencer. 

”Professor Arne Astrup er en yderst kompetent forsker med årelang indsigt og erfaring med overvægtsproblematikker hos mennesker. Han nyder desuden stor international anseelse, har et stort internationalt netværk og er tilmed en meget erfaren leder,” siger hun bl.a.

 


CV: Arne Astrup, 64 år

Uddannet læge (1981), dr.med. (1986) og professor ved Københavns Universitet.

Hans forskning er internationalt anerkendt, og er én af Københavns Universitets mest citerede forskere. Var 1992-2003 formand for Ernæringsrådet, 2005-2009
præsident for International Association for the Study of Obesity og er aktuelt medredaktør af American Journal of Clinical Nutrition. Har desuden fået tilldelt adskillige priser. Han har også fungeret som rådgiver for en række virksomheder vedr. ernæring og overvægt og har været medstifter af selskaber, som er blevet udsprunget fra Københavns Universitet.

 • 2012-2020 Institutleder, Institut for Idræt og Ernæring, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • 2007-2011 Professor, institutleder, Institut for Human Ernæring, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Kø-
  benhavns Universitet
 • 1996-2006 Professor, institutleder, Institut for Human Ernæring, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
 • 1990-1996 Professor, institutleder, Forskningsinstitut for Human Ernæring, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
 • 1988-1990 Lektor, Forskningsinstitut for Human Ernæring, Den Kgl. Veterinærog Landbohøjskole
 • 1988-1990 Kursusreservelæge, internmedicinske afdelinger, Herlev & Gentofte Hospitaler
 • 1986-1988 Reservelæge, kardiologisk og endokrinologisk blok, Hvidovre Hospital
 • 1984-1986 Klinisk assistent, endokrinologisk afd., Hvidovre Hospital
 • 1982-1984 Kandidatstipendiat, Medicinsk Fysiologisk Institut C, Panum Instituttet, Københavns Universitet

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel