Næsten hver 10. dansker er ”madafhængighed”

9,4 procent af den voksne danske befolkning opfylder kriterierne for såkaldt madafhængighed.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Det viser et nyt studie fra Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital.

Undersøgelsen er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Clinical Nutrition. 

Madafhængighed er et forholdsvist nyt begreb, og det er første gang, at det undersøges i Danmark. Forskerne ønsker at bidrage til at belyse de mange årsager, der kan være til overvægt og skabe opmærksomhed på fedmeepidemien fra et nyt perspektiv.

"Vores forskning viser, at der hos nogle kan være andet på spil end manglende viden om vigtigheden af sund mad og motion – og derfor skal vi formentligt supplere med alternative tilgange til forebyggelse og behandling af overvægt, end dem vi kender i dag," siger læge, ph.d.-studerende Christina Horsager Pedersen fra Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri i Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital.

Ifølge Christina Horsager Pedersen er man afhængig, hvis forholdet til mad går ud over ens livskvalitet og daglige funktion – præcis som det ses ved afhængighed af andre stimulanser.

Det spørgeskema, som er omdrejningspunktet for undersøgelsen, er derfor baseret på de samme kriterier, som bruges til diagnosticering af afhængighed af f.eks. alkohol og narkotika.

"Personer, der har madafhængighed, oplever ofte kontroltab, hvor de spiser mere end planlagt og slet ikke kan stoppe, til trods for, at de er bekendt med de negative konsekvenser. Derudover kan de bruge så meget tid på at anskaffe og spise mad, at det går ud over dagligdagsaktiviteter – og måske endda arbejde eller skole," siger Christina Horsager Pedersen og fortsætter:

"Nogle oplever også fysiske symptomer med ”craving”, altså stærk trang og evt. udvikling af tolerans, så de skal spise mere og mere for blive tilfredsstillet eller fjerne ubehag. I nogle tilfælde udvikles tilmed fysiske og psykiske abstinenser som eksempelvis hovedpine, kvalme, uro og irritabilitet, hvis rette type mad ikke er tilgængelig."

Der er oftest tale om en afhængighed af forarbejdet mad, der har et højt indhold af sukker, fedt, salt og kunstige smagsgivere – f.eks. de fleste typer fast food.

Christina Horsager Pedersen understreger, at det ikke er alle overvægtige, der har madafhængighed – og der er også normalvægtige, som har symptomer på madafhængighed, ligesom fænomenet findes i alle samfundslag. Dog er tilstanden særligt hyppig blandt svært overvægtige.

"Tilstedeværelsen af madafhængighed gør det særdeles vanskeligt at ændre dårlige kostvaner. Man bør derfor sandsynligvis kigge mod behandlingsprincipper, som er gældende for andre misbrugslidelser," siger hun.

Forskerne skal nu se nærmere på den gruppe, som de har identificeret som madafhængige. Helt konkret vil der komme fokus på risikofaktorer for udviklingen af tilstanden, samt følgevirkninger som f.eks. diabetes.

"Vi har, via de danske registre, unikke muligheder for at beskrive og følge deltagerne i vores forskningsprojekt med en langt større detaljerigdom end det tidligere er gjort inden for dette forskningsfelt. De muligheder vil vi benytte os af i vore kommende studier," siger Christina Horsager Pedersen.

 

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel