Mange patienter har færre alvorlige bivirkninger med immunterapi end med kemo

Resultater fra en stor metaanalyse viser, at de patienter med avancerede solide tumorer, der blev behandlet med immunterapi var mindre tilbøjelige til at udvikle alvorlige bivirkninger end dem, der fik kemoterapi.

Der var også færre behandlingsafbrydelser grundet bivirkninger og dødsfald på grund af bivirkninger i immunterapigruppen, og træthed og diarré forekom oftere hos patienter, der blev behandlet med kemoterapi, viser undersøgelsen.

I studiet, hvis resultater er publiceret i Annals of Oncology, udførte forskerne en systematisk gennemgang af undersøgelser i forskellige databaser i perioden januar 2000 til februar 2019. Tilfældige kliniske forsøg, der sammenlignede de såkaldte checkpoint-hæmmere med standardkemoterapi i behandlingen af avancerede solide tumorer blev inkluderet, hvis bivirkninger blev rapporteret som et resultat.

Det primære formål med undersøgelsen var at evaluere byrden af ​​alvorlige bivirkninger hos patienter med avancerede faste tumorer behandlet med anti-PD1, anti-PD-L1 og anti-CTLA4-lægemidler sammenlignet med patienter, der modtog kemoterapi.

Blandt 10.598 screenede undersøgelser omfattede forfatterne 22 undersøgelser, der involverede i alt 12.727 patienter. I gruppen med immunterapi udviklede 16,5 procent af patienterne en bivirkning af grad 3 eller mere sammenlignet med 41,09 procent i kemoterapigruppen.

Patienter, der modtog immunterapi havde også lavere risiko for at udvikle en bivirkning generelt, at få behandlingen afsluttet på grund af en bivirkning eller at dø fra en behandlingsrelateret bivirkning.

Ved behandling med kemoterapi i forhold til immunterapi oplevede patienter oftere træthed, diarré og akut nyreskade. Derimod var colitis, lungebetændelse og for lavt stofskifte mere almindelige hos dem, der blev behandlet med immunterapi.

Undersøgelsen er den hidtil største og mest omfattende metaanalyse, der sammenligner risikoen for bivirkninger med immunterapi med kemoterapi på tværs af flere primære solide tumorer.

Tags: immunterapi, kemoterapi

Like eller del denne artikel