"Studiet viser, at det er muligt at forbedre trivsel, kropsopfattelse og selvbillede samt opnå en stabilisering af vægt, når vægttab ikke er målet," siger Lene Meyer. Foto: BEDKlinikken

Psykolog: Overvægt er ikke problemet, og løsningen er ikke vægttab

Det er veldokumenteret, at slankekure ikke virker. Nu har psykolog Lene Meyer med sit studie af behandling for mennesker med BED (tvangsoverspisning) vist, at det ikke er vægttab men fokus på at styrke selvbillede og trivsel, der hjælper.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Lene Meyer var blandt de mange forskellige fagfolk, der deltog i det politiske topmøde for svær overvægt, som Overvægtsalliancen, Dansk Erhverv og Novo Nordisk havde inviteret til 13. november.

"Tvangsoverspisning er en psykiatrisk diagnose, hvor overvægt ofte er en konsekvens," siger hun.

"Man kan sige, at der er tale om en voldsom udgave af de symptomer, som mennesker, der har overvægtig også kender alt for godt."

I september forsvarede hun sit ph.d. studie: Understanding problems and solutions in Binge  Eating Disorder (BED). A multimethod study of a two-phased treatment program for patients with BED and overweight.

"Studiet viser, at det er muligt at forbedre trivsel, kropsopfattelse og selvbillede samt opnå en stabilisering af vægt, når vægttab ikke er målet," siger hun.

Vægttab eller vægtaccept

Studiet, der blev gennemført fra 2013 til 2016 på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, havde til formål at afdække effektive og meningsfulde måder til behandling af BED. Deltagerne var diagnosticeret med BED, havde BMI på over 27 og var tilknyttet centeret.

I fase 1 deltog alle i systematisk narrativ gruppeterapi. I studiets fase 2 kunne deltagerne vælge mellem traditionelle vægttabsmetoder (spis mindre, bevæg dig mere) og en vægt-accepterende tilgang (blandt andet kropsterapi og mindfull spisning). Studiet blev vurderet kvantitativt med før og efter målinger på spiseforstyrrelsessymptomer ifølge Eating Disorder Examination interview, EDE) og på generel psykopatologi efter Symptom Checklist, SCL-90, funktionsniveau efter Sheehans Disability Scale, SDS samt livskvalitet (WHO-5) via elektroniske selvrapporteringsskemaer administreret gennem datasystemet Terapieffekt.

Data blev suppleret med kvalitativ undersøgelse, der bestod af seks måneders deltagerobservationer af behandlingen og dybdegående interview med 20 deltagere.

Ny selvforståelse, mindre sygdom

Selvom vægttab var en del af projektet, tabte deltagerne i undersøgelsen sig ikke nævneværdigt, enkelte tog endda lidt på. Men de fleste fik til gengæld stabiliseret deres vægt, og halvdelen har efter behandlingsforløbene ikke længere BED, mens 70 procent har nedbragt overspisningerne til under BED-niveau.

"De fleste deltagere har fået det bedre med deres lidelse og andre belastninger, der følger med BED," siger Lene Meyer.

"Deltagerne er alle mennesker, der i mange år, ja årtier, har levet med opslidende vægtudsving i størrelsesordenen 30-40 kilo. Derfor er en vægtstabilisering et af de virkelig gode resultater, som er med til at understrege, at der er behov for at diskutere andre veje i forhold til overvægt end vægttab."

Fokus på vægt er invaliderende

Det, der især går igen i den kvalitative del af undersøgelsen, er, at deltagerne har lidt under et fokus på vægten hele deres liv.

"Både deres egen og andres store opmærksomhed på deres vægt har undermineret deres selvbillede, og de fleste føler sig så forkerte," siger Lene Meyer.

"Selvom forskere ved, at slankekure ikke virker på den lange bane, er det alligevel en sejlivet holdning både blandt befolkningen og fagfolk, at overvægt skal behandles med vægttab. Når vi hele tiden punker børn og voksne, der vejer for meget, pointerer deres spise- og motionsvaner, siger, at de skal tabe sig, at det er deres egen skyld, at de skal passe på, hvad de spiser etc. - ja, så forventer vi, at de gør noget, der ikke virker og forstyrrer samtidig fundamentalt deres forhold til mad og krop, hvilket i sidste ende kan ende som en spiseforstyrrelse."

Slankekurenes ofre

Lene Meyer arbejder på BED-klinikken, som er en privat virksomhed, hvor folk ikke behøver henvisning,

"Mange af de mennesker, der selv henvender sig til os, er overvægtige og har prøvet alt muligt for at tabe sig," siger hun.

"De kommer, fordi tror, at de lider af BED, fordi de bare bliver ved med at tage på, uanset hvad de gør. Men det er kun omkring halvdelen af dem, der opfylder de kriterier, der skal til for at få den psykiatriske diagnose BED. Deres henvendelser er udtryk for ren desperation, fordi de har det forfærdeligt med deres overvægt og oplever ikke at kunne overholde alle de regler for spisning, de har stillet op for sig selv. Skulle de have en diagnose, ville den snarere være: en ”slankekursforstyrrelse”."

Syg af stigmatisering

Stigmatiseringen er ifølge Lene Meyer omfattende i et samfund, som ikke er indrettet til tykke mennesker.

"Tykke mennesker må lægge ører til, at andre må betale for deres livsstilssygdomme. De må overveje, om de kan sidde i fly- eller biografsæder, og om der er armlæn på stolene, når de er inviteret til middag," siger hun.

"Tykke mennesker oplever, at de kun bliver accepteret, hvis de har tænkt sig at tabe sig. Men al forskning viser, at vægttab ikke er løsningen, og hvis vi bliver ved med at opfordre til kamp mod overvægten, bidrager vi til yderligere stigmatisering, som i sig selv disponerer for en øget risiko for mange af de problemer, som ofte tilskrives overvægten bl.a. depression og hjerte-kar-sygdomme," siger hun.

Målet er sunde kroppe

Ifølge Lene Meyer er der behov for at vende blikket helt væk fra vægten og i stedet fokusere på og diskutere sundhed i en ny kontekst. Hun er især bekymret for det fokus, der i øjeblikket er på tidlig opsporing af overvægt hos og vægttabstilbud til børn.

"Vi risikerer at forværre problemerne ved at bruge løsninger, som vi ved, er risikable og ydermere uden langvarig effekt," siger hun.

"Hvis vi tror, at mobning løses ved, at de mobbede taber sig, bidrager vi efter min mening bare til udviklingen af dårlige selvbilleder og kropsopfattelse etc. Der er brug for holdningsændringer, for accept af, at kroppe er forskellige. I nærværende studie, var det metoder til at lukke for den indre kritiske røst, der gav de gode resultater og betød, at en stor del slap af med deres tvangsoverspisning."

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel