"Den usikkerhed, som principbeslutningerne afføder, skaber problemer for alle andre samarbejdsrelationer hele vejen ned gennem systemet,” siger Ida Sofie Jensen. - Foto: Lif

Lif: Ny usikkerhed om samarbejde mellem læger og virksomheder

Efter Region Midtjylland har fulgt Region Syddanmarks beslutning om selv at finansiere lægers kongresrejser og efteruddannelse, er der opstået ny usikkerhed om alle former for samarbejde mellem læger og virksomheder.  

Det mener koncernchef for Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Ida Sofie Jensen.

På Lifs hjemmeside giver hun udtryk for, at det er skidt, at regioner, sygehuse og hospitalsafdelinger laver hver deres fortolkning af rammerne for samarbejdet mellem læger og lægemiddelvirksomheder, og hun opfordrer til, at man hurtigst muligt bør blive enige om, hvad de regionale principbeslutninger betyder for lægernes dagligdag og efteruddannelse.

”Vil regionerne finansiere lægernes kongresrejser, så er det ikke noget, vi vil gå imod. Men den usikkerhed, som principbeslutningerne afføder, skaber problemer for alle andre samarbejdsrelationer hele vejen ned gennem systemet,” siger hun.

Lif foreslår fire principper for lægernes samarbejde med lægemiddelvirksomhederne, som foreningen nu vil forsøge at samle enighed om:

  • Samarbejderne skal skabe værdi for hospitalet, lægen, patienterne og virksomheden
  • Samarbejderne skal være mellem organisationer – virksomhed og hospital
  • Samarbejderne skal aftales med sygehusledelsen/afdelingsledelsen
  • Samarbejderne skal bygge på ordentlighed og åbenhed

”Med disse bærende principper for samarbejdet, så bør der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved hverken værdien af eller relationerne omkring læger og virksomheders samarbejder”, siger Ida Sofie Jensen.

Tags: Lægemiddelindustriforeningen, Lif, Ida Sofie Jensen

Like eller del denne artikel