”Vi kan ikke leve med så mange konkurser, som vi desværre har set," siger ældreminister Thyra Frank.

Politisk aftale skal forebygge konkurser i hjemmeplejen

En bred politisk aftale mellem regeringenog alle Folketingets partier skal være med til at forebygge, at private hjemmeplejefirmaer går konkurs.

Baggrunden for aftalen er, at der de senere år har været en række konkurser blandt private leverandører af hjemmepleje. Alene siden ændringen af lovgivningen på hjemmehjælpsområdet i 2013 har 33 firmaer måttet drejet nøglen om.

”Vi kan ikke leve med så mange konkurser, som vi desværre har set. Derfor er det nødvendigt at skærpe kravene til kommuner og leverandører. Det er jeg glad for, at partierne er enige med regeringen i. For mig er det uendeligt vigtigt, at de ældre trygt kan vælge den hjemmehjælp, der er rigtig for dem. Det ved vi, at rigtig mange sætter pris på”, siger ældreminister Thyra Frank (LA) i en pressemeddelelse. Hun henviser til, at mere end hver tredje hjemmehjælpsmodtager i dag har valgt en privat hjemmehjælpsleverandør.

Aftalen indebærer bl.a., at kommunerne fremover skal stille større krav til de private firmaer, som de indgår kontrakt med, for dermed at sikre, at firmaerne har den fornødne økonomiske robusthed.

Forud for kontraktindgåelse skal kommunerne opstille egnethedskriterier med krav om, at private firmaer indsender årsregnskaber og ikke har gæld til det offentlige på over 50.000 kr.

Kommunerne skal også stille skarpe kvalitetskrav og have større fokus på kvaliteten i opgaveløsningen ved bl.a. at være i løbende dialog med hjemmeplejefirmaerne efter kontraktindgåelse.

Med aftalen ønsker partierne også at forbedre leverandørstyringen og styrke kommunernes muligheder for at følge op over for de private hjemmeplejefirmaer. Det skal bl.a. ske ved at søge en forståelse med KL om at stille vejledninger og konkrete værktøjer til rådighed for kommunerne på Udbudsportalen. Ligeledes finder partierne det vigtigt, at medarbejdere i private hjemmeplejefirmaer får bedre mulighed for frit at udtale sig om forholdene på deres arbejdsplads.

Serviceloven skal også ændres, så kommuner, der indgår kontrakt med leverandører efter den såkaldte godkendelsesmodel, forpligtes til løbende – og mindst en gang årligt – at efterberegne deres afregningspriser. Efterberegningen skal sikre, at de private firmaer får den rette pris.

Udover at forebygge konkurser skal aftalen også afbøde konsekvenserne ved evt. fremtidige konkurser. Partierne vil bl.a. gøre det lovpligtigt for kommunerne at stille krav om bankgarantier ved kontraktindgåelse. Bankgarantien skal dække kommunernes udgifter i forbindelse med ekstraordinær vikardækning, merarbejde mv., hvis kommunerne må aktivere deres beredskabsplaner i tilfælde af konkurser.

”Vi vil aldrig helt kunne undgå konkurser, men det vigtigt, at vi så vidt muligt forebygger, at de sker, så de ældre og medarbejderne ikke kommer i klemme," siger innovationsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelse.

"Jeg synes, vi har forhandlet en fin, bred aftale på plads, hvor vi holder fast i, at de ældre fortsat skal have frihed til at selv at vælge, om de vil have hjemmehjælp fra kommunen eller en privat leverandør, samtidig med at vi opstiller en række krav, der bl.a. skal sikre, at leverandørerne er tilstrækkelig økonomisk robuste”, siger hun.

 

 

Tags: Thyra Frank, hjemmepleje, hjemmeplejefirmaer, Sophie Løhde, konkurser

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk