Uerstattelige prøver fra kræfttjek smidt ud som affald

Adskillige patienter kan ikke få en diagnose, efter at uerstattelige vævsprøver er blevet smidt ud som affald på Hvidovre Hospital.

Ca. 256 prøver, som skulle være undersøgt i Patologiafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital, er ved en fejl blevet smidt ud som affald af en rengøringsassistent. Flere af prøverne kan ikke gøres om, fordi al vævet, som skulle undersøges, er fjernet fra patienten, og patienten vil ikke kunne få at vide, om pågældende har kræft eller anden sygdom.

Det fremgår af en orientering til koncerndirektionen i Region Hovedstaden fra Amager og Hvidovre Hospital, som Sundhedspolitisk Tidsskrift er kommet i besiddelse af.

Tirsdag d. 4. juni 2019 modtog Patologiafdelingen en opringning fra en privatpraktiserende gynækologisk speciallæge, der efterlyste svar på en prøve fremsendt 28. maj. Patologiafdelingens personale undersøgte sagen og kunne konstatere, at prøverne, ifølge kørselskontoret, blev leveret på Hvidovre Hospital 28. maj kl. 19.30, men at prøverne ikke var kommet ned til Patologiafdelingen.

På den baggrund iværksatte afdelingsledelsen 6. juni flere tiltag for at finde de manglende prøver. Med hjælp fra kameraovervågningen på hospitalet kunne det til sidst konstateres, at prøverne er bortskaffet som affald 29. maj kl. 07.15 i hospitalets postmodtagelse.

En ny uerfaren rengøringsassistent, der gjorde rent i postmodtagelsen, forvekslede et stativ markeret til prøver og indeholdende prøver i orange fragtkuverter med et almindeligt affaldsstativ og smedt prøverne ud sammen med det almindelige affald.

Prøverne er sammen med hospitalets affald kørt til Amager Ressourcecenter til forbrænding – og betragtes som destrueret.

På nuværende tidspunkt er antallet af destruerede prøver opgjort til 256 stk., fremsendt af ca. 110 praktiserende læger og fordelt på ca. 232 unikke cpr. numre. Det drejer sig om:

  • 191 celleprøver (cervix-cytologiske prøver). Prøverne er rekvireret som en del af det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft eller som opfølgning på tidligere undersøgelser og indgreb i forbindelse med celleforandringer. Prøverne kan tages om ved, at patienterne genindkaldes.
  • 17 gynækologiske vævsprøver i form af skrab og biopsier fra livmoderhalsen og livmoderslimhinden. Prøverne kan for nogle tages om ved, at patienterne genindkaldes, mens andre patienter vil have fået fjernet hele vævs-forandringen og prøven kan derfor ikke tages om.
  • 21 hudbiopsier (vævsprøver) med formodede godartede forandringer.
    Prøverne kan ikke tages om, idet forandringen mest sandsynligt er fjernet helt. Det vil derfor ikke være muligt at stille en diagnose.
  • To ortopædkirurgiske vævsprøver. Prøverne kan ikke tages om, idet forandringen mest sandsynligt er fjernet helt. Det vil derfor ikke være muligt at stille en diagnose.
  • To vulva-biopsi med formodede godartede forandringer. Prøverne kan ikke tages om, idet forandringen mest sandsynligt er fjernet helt. Det vil derfor ikke være muligt at stille en diagnose.
  • Et keglesnit (konus) med påviste celleforandringer i tidligere udtagne vævsprøver og dermed tidlige forstadier til livmoderhalskræft. Det vil ikke være muligt at stille en endelig diagnose og dermed afgøre om graden af forstadier, om der er et lille område med kræft, og om forandringen er fjernet. Prøven kan ikke tages om, og en diagnose kan derfor ikke stilles. Patienten kan følges med cytologiske prøver, som det anbefales efter keglesnit, dog således at opfølgningen foretages tidligere end vanligt. Opfølgningen i kombination med klinisk vurdering kan vise om der er behov for at foretage opfølgende operativt indgreb (re-konisation).

Det er ikke muligt med fuldstændig sikkerhed at opgøre det eksakte antal prøver, der er blevet destrueret, skriver hospitalet i sin redegørelse til koncerndirektionen. Der vil i de opgjorte tal formentlig være prøver, der ikke er taget eller sendt samt prøver som først identificeres efter henvendelser fra praktiserende læger, der ikke har modtaget deres prøvesvar. Det er derfor ikke muligt at identificere alle relevante læger.

Hospitalet forbereder kontakt til de implicerede læger og patienter, og hospitalsdirektionen har iværksat en kerneårsagsanalyse, der omfatter Patologiafdelingen og Serviceafdelingen.

Stativerne til opbevaring af indkomne prøver er ændret, så de fremover ikke kan forveksles med affaldsstativer, og rengøringsfirmaet har fremsendt dokumentation for, at den pågældende rengøringsassistent opfylder de forudsatte uddannelses- og sprogkrav for at kunne varetage en rengøringsfunktion på et hospital.

 

LÆS OGSÅ: 

Like eller del denne artikel