"At samarbejdet ophørte, havde jeg egentlig ikke noget problem med, da det stod klart, at bestyrelsen ville en anden vej end jeg ønskede. Det var også det, vi aftalte at sige udadtil – i overensstemmelse med sandheden. Men efterfølgende har jeg så oplevet, at historien er blevet en anden, og det beklager jeg,” siger tidligere direktør for DiabetesforeningenHenrik Nedergaard.

Kampvalg i Diabetesforening på en baggrund af voldsom uro

Der er uro i Diabetesforeningen. En uro, der efter flere af hovedpersonernes opfattelse har sat foreningen fem-ti år tilbage. På lørdag er der repræsentantskabsmøde. Og den foreløbige kulmination på uroen er, at der her bliver kampvalg om formandsposten.

Uroen er opstået i løbet af især det seneste halvandet år i en situation, hvor Diabetesforeningen skulle finde sine ben at stå på, dels med nye Stenocentre, som blev set lidt som konkurrenter, dels med en økonomisk situation, hvor man skulle tage stilling til, hvor meget eller hvor lidt vækst, der var plads til. Det fik den daværende administrerende direktør, Henrik Nedergaard, til i efteråret 2017 at fremlægge en strategi, som gav anledning til heftige diskussioner om vejen frem og om hvordan den skulle finansieres. Det sidste indebar bl.a. rationaliseringer. Sluttelig valgte bestyrelsen af opsige samarbejdet med direktøren pga. uenighed om den fremadrettede strategi. Og så slog den ulmende uro nærmest ud i lys lue.

Henrik Nedergaard har ikke tidligere udtalt sig i sagen. Han har forholdt sig tavs, sådan som det blev aftalt ved afskedigelsen. Den aftale mener han modparten har brudt, hvorfor han, adspurgt af Sundhedspolitisk Tidsskrift, i dag gerne vil ytre sig.

”At samarbejdet ophørte, havde jeg egentlig ikke noget problem med, da det stod klart, at bestyrelsen ville en anden vej end jeg ønskede. Det var også det, vi aftalte at sige udadtil – i overensstemmelse med sandheden. Men efterfølgende har jeg så oplevet, at historien er blevet en anden, og det beklager jeg,” siger Henrik Nedergaard og minder om, at han sad som direktør i foreningen i over 12 år – heraf de sidste godt otte som administrerende – uden at nogen nogensinde anfægtede hans indsats – tværtimod. For sin indsats blev han i maj sidste år udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.

Og den anden historie, som kom til at vandre, involverede, ifølge andre kilder, bl.a. rygter om underslæb og dobbelt bogholderi fra hans side. Noget, der som en kilde siger, ”er fuldstændig vanvittige beskyldninger. Sådan er fakta ikke, hvilket man også kan se af alle årsberetninger og regnskaber.”

Dråben, der fik bægeret til at flyde over

Måden fyringen foregik på og den efterfølgende behandling af direktøren fik også et af bestyrelsesmedlemmerne til at trække sig. Det var Thomas Skjellerup, som i dag siger:

”Behandlingen af Henrik Nedergaard var ikke acceptabel og ikke værdig for en patientforening af Diabetesforeningens størrelse.”

Han mener desuden, at en fyring på grund af uenighed om den fremadrettede strategi er fair nok:

”Og der skulle man så have stoppet sin kommunikation. Men i stedet kunne jeg konstatere, at der kørte rygter vedrørende den tidligere direktør, som der efter min viden ikke er noget hold i. Og da jeg efter min udtræden af bestyrelsen henvendte mig og bad dem mane rygterne i jorden, gjorde de det ikke. Og den måde at behandle en tidligere direktør på, som i høj grad var arkitekten bag den forening vi kendte for et år siden, blev for mig dråben, der fik bægeret til at flyde over.”

Bestyrelsen mangler kompetencer

Ifølge flere kilder, som ikke ønsker deres navne frem, er det primært Henrik Nedergaard, man i dag kan takke for over de sidste ti år at have skabt en meget markant fremgang i foreningens medlemstal – fra 60.000 til 92.000 – ligesom han også formåede at professionalisere foreningens administration og ikke mindst politisk opnåede stor succes. Og heri ligger måske også et problem, ifølge kilderne, idet bestyrelsen ikke har kompetencerne til at matche administrationen. Således har et ønske fra Henrik Nedergaard og andres side om en mere professionel bestyrelse, sammensat af lægelige, sygeplejefaglige, forretningsmæssige og patientmæssige kompetencer, ikke vundet gehør i bestyrelsen. En bestyrelse, som i dag alene består af patienter, og hvor diversiteten alene går på geografi, alder og køn – mere end på faglighed, ifølge kilderne. 

En strid om penge, politik og personer

Uenigheden om strategien har bl.a. handlet om, hvad Diabetesforeningen fremover skal være for en forening. Her skiltes vandene der, hvor Henrik Nedergaard ønskede, at det primære formål skulle være at kommunikere til medlemmerne om den sidste nye forskning og behandling, mens flere i bestyrelsen talte for mere grundforskning. Det blev samtidig til et stridspunkt omkring brugen af penge fra arv og testamenter – om de kunne bruges i et mere bredt forskningsøjemed, f.eks. til kommunikation af forskning, eller kun til grundforskning.

Endelig ser flere en baggrund for uroen i nogle personlige opgør, som bl.a. handler om, at den nuværende konstituerede administrerende direktør, Peer Steensbro, som økonomidirektør under Henrik Nedergaard fik en skriftlig og flere mundtlige påtaler i løbet af 2017 og 2018 for manglende indsats og manglende resultater for så vidt angår indtægter og udgiftsstyring. Efterfølgende gik han så bag om ryggen på sin direktør for sammen med enkelte bestyrelsesmedlemmer at brygge en helt anden historie, ifølge kilderne. De oplever i dag bl.a. formanden Truels Schultz tage æren for alt det gode, der er sket i foreningen, mens han lægger skylden for alle problemerne på den fyrede topchef.

”Jeg synes, det er mærkeligt, at den nuværende formand ikke tager ansvaret på sig. For hvis Henrik Nedergaard er problemet, er det jo - lex Danske Bank - i sidste ende formandens ansvar, hvorefter han burde trække sig. Så det er lidt uforståeligt, at han genopstiller,” lyder det fra en kilde.

I dag mener nogle også, at havde man taget action på den nu fyrede direktørs strategioplæg, med de foreslåede rationaliseringer, ville den økonomiske situation efterfølgende have været bedre end den faktisk blev.

Bedre ledelse nødvendig

Spørger man de anonyme kilder tæt på bestyrelse og ledelse, er det, der skal til for at få Diabetesforeningen på ret køl igen, primært en ny både politisk og administrativ ledelse.

”Vi mangler en ledelse, der er ambitiøs og synlig. Og der mangler noget kant, ikke mindst fagligt. Det har man helt mistet,” siger en, som mener, at det især det sidste års tid er Hjerteforeningen og andre, der er rendt med al opmærksomheden.

Og Thomas Skjellerup supplerer:

”Det, der skal til for at rette op på situationen, er først og fremmest ledelse, hvor vi får kvalificerede professionelle folk ind – også i bestyrelsen.”

Sundhedspolitisk Tidsskrift har også spurgt Torsten Lauritzen, der på repræsentantskabsmødet stiller op som modkandidat til den nuværende formand, Truels Schultz, om, hvordan han ser på uroen. Hertil siger han blot:

”Jeg ved ikke nok om baggrunden for uroen til at mene noget om den. Jeg har sagt ja til at blive nomineret som formand, fordi jeg brænder for diabetessagen, og mener, at der foruden en ny administrerende direktør, skal værre mulighed for at vælge en ny formand.” 

Et forsøg på at få formand Troels Schultz og konstitueret adm. direktør Peer Steensbros versioner af uroen i Diabetesforeningen har været forgæves. Fra Truels Schultz lyder det blot:

”Jeg ser frem til repræsentantskabsmødet og formandsvalget på lørdag, og indtil da ønsker jeg ikke at deltage i valgkamp i offentligheden.”

Og Peer Steensbro gentager, hvad han også sagde til Sundhedspolitisk Tidsskrift forleden:

”Af respekt for den demokratiske proces i Diabetesforeningen, hvor det er repræsentantskabet, der vælger foreningens formand, vil det ikke være passende for Diabetesforeningens ansatte at kommentere på udmeldinger, som kandidater til formandsposten fremsætter. ”

Tags: Diabetesforeningen

Like eller del denne artikel