Overlæge: Overvægt har været lavstatus for læger og forskere

Professor Jens Meldgaard Bruun er glad for, at der er afsat midler til etablering af et videncenter for overvægt. Den politiske anerkendelse er efter hans mening et afgørende skridt til løsningen af et meget stort samfundsproblem.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

I starten af februar blev politikerne enige om at afsætte ti millioner kroner over fire år på Finansloven til Danmarks første videnscenter for overvægt.

”Det er et vigtigt skridt og et udtryk for politisk anerkendelse af, at stigende overvægt ikke er et individuelt problem, men en samfundsudfordring, vi bliver nødt til at adressere,” siger klinisk professor i ernæring og overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Jens Meldgaard Bruun.

Sammen med landsformand for Adipositasforeningen, Per Nielsen, har han taget initiativ til at samle en ekspertgruppe, der har formuleret en vision for, hvordan indsatsen mod overvægt kan styrkes. Visionen danner grundlaget for bevillingen på Finansloven.

”Ti millioner kroner over fire år er ikke mange penge. Men hvis udviklingen skal vendes, kræver det tålmodighed. Der venter et stort arbejde, og dette er en god start,” siger han.

Samle, dokumentere og dele viden

Bevillingen til etableringen af et videnscenter for overvægt er som nævnt kun lige faldet på plads, og det er endnu ikke besluttet, hvordan visionen konkret skal udmøntes. På det symposium, ekspertgruppen afholdt i starten af februar, var det tydeligt, at der er mange initiativer i gang rundt omkring i landet, og at en blandet skare af eksperter på forskellige måder har grebet faklen.

”Symposiet afspejlede denne mangfoldighed, og blandt deltagerne var både læger, diætister, psykologer, sygeplejersker etc. Der er mange og meget forskellige stemmer, der forsøger at gøre noget både for dem, som allerede lider af svær overvægt, men også for at dæmme op for det voksende problem med overvægt,” siger Jens Meldgaard Bruun.

At den eksisterende indsats er så spredt og primært båret af ildsjæle gør dog også projekterne sårbare, fordi erfaringerne sjældent deles, og der ikke altid er nogen til at følge op på og forankre de gode resultater.

”Det har også været problemet med mange af de projekter, der f.eks. har fået midler gennem statspuljemidlerne,” siger Jens Meldgaard Bruun.

”Det vil således være en oplagt opgave for et videnscenter at samle, dokumentere og videreformidle både de gode og de dårlige erfaringer.”

Et nødvendigt statusløft

Jerns Meldgaard Bruun har forsket i ernæring og overvægt i hele sin karriere og har gennem årene ofte oplevet, at kolleger og andre fandt dette fokus ret uambitiøst.

”I sundhedsfaglig sammenhæng har overvægt længe været lavstatus område,” siger han.

”Der er så mange fastfrosne holdninger til overvægt – også i sundhedsfaglige miljøer. Men når der nu afsættes penge, er det også et budskab fra politikerne til befolkningen om, at overvægt ikke er den enkeltes egen skyld, men et voksende samfundsproblem. Og det er meget glædeligt.”

Jens Meldgaard Bruun håber, at en politisk blåstempling også vil gøre overvægt mere attraktivt for forskere og behandlere.

”At der nu er afsat midler til et videncenter betyder forhåbentlig, at flere eksperter kan rekrutteres til en samlet indsats,” siger han.

 

 

Ny tilgang til svær overvægt

6. februar præsenterede en tværfaglig gruppe af eksperter deres vision for en styrket behandling til borgere med svær overvægt (BMI > 30)

Arbejdet er støttet af Novo Nordisk, som har finansieret sekretariatsbetjening.

Gruppen ønsker at ændre hele sundhedsvæsenets tilgang til svær overvægt:

  • at indsatsen bliver mere helhedsorienteret og ensartet
  • at vidensniveau hos de sundhedsfaglige, der er i kontakt med mennesker med svær overvægt, øges
  • og politisk erkendelse af behovet for en national handlingsplan, der kan dæmme op for et voksende samfundsproblem.

Gruppen foreslår blandt andet, at og en forstærket indsats samles i:

  • regionale specialiserede tværfaglige overvægtscentre, der fokuserer på formidling, forskning og behandling
  • eller et nationalt videnscenter, der fokuserer på formidling og forskning.

En samlet tværfaglig indsats skal:

  • yde ambulant behandling efter henvisning fra almen praksis – i samarbejde med almen praksis
  • behandling ydes af et tværfagligt team med relevant personale, som inddrager teknologiske løsninger
  • sikre et trygt behandlingsmiljø for borgerne og sikrer netværksaktiviteter blandt patienter og pårørende
  • tilbyde rådgivning, vidensdeling og undervisning til andet sundhedspersonale
  • indsamle data med henblik på forskning og formidling med afsæt i eksisterende evidens og systematisk dataopsamling af behandlingsforløb samt oplysning omkring behandlingstilbud i kommunalt regi.

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel