Stor ulighed: Kommunerne tackler overvægt vidt forskelligt

Kolding og Gladsaxe kommuner har forskellige målgrupper og går vidt forskellige veje i indsatsen mod overvægt. Sådan er det for mange af landets kommuner. Indsatsen svinger fra dedikeret og målrettet indsats til stort set intet fokus.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Det fremgik på et stort symposium om overvægt, der 6. februar blev afholdt i Campus, Hillerød.

Aldrig har vi vidst mere om kost og motion, og aldrig har der været flere danskere med svær overvægt og spiseforstyrrelser, men samtidig er uligheden i overvægt steget. Denne paradoksale udvikling kan kommunerne ifølge direktør i Kommunernes Landsforening (KL), Kristian Heunicke, tydeligt mærke.  

”Forebyggelsen skal op i et højere gear,” sagde han på symposiet, hvor en skare af mange forskellige fagfolk, som alle beskæftiger sig med overvægt, deltog.

”Vores primære forebyggelsesmål er at fremme det sunde liv, men økonomisk er der også et incitament til at sætte en prop i en udvikling, som rammer kommunerne hårdt både på sundhedsudgifterne og udgifterne til overførselsindkomster,” sagde han.

Tiltagene i landets kommuner i forhold til at hjælpe børn og voksne med at tabe sig, er vidt forskellige. Nogle gør en stor indsats. Andre steder er forebyggelse ikke højt prioriteret. Et af budskaberne fra symposiet var da også, at der er behov for skabe overblik over den kommunale forebyggelsesindsats og etablere et sted, hvor også disse erfaringer kan indgå i et større overblik, udvikles og deles med andre. (Se faktaboksen.)

Gladsaxe har fokus på børnene

I Gladsaxe kommune har man siden 2007 haft fokus på børnene med en indsats, som har medført et støt fald i andelen med overvægt i både indskolingen, på mellemtrinnene og i udskolingen.

”Især efter indførelse af trivselspaletten i 2015, som blandt andet indebar, at børnene dyrker yoga og mindfulness, gik det hurtigt,” fortalte souschef i sundhedsplejen, Eva Falk Winther, på symposiet.

I 2017 har kommunen implementeret Holbækmodellen som et tilbud til skolebørn med overvægt og svær overvægt. Tilbuddet varetages på en klinik i forebyggelsescentret af to sygeplejersker og en diætist, der er uddannet i Holbækmodellen.

”Familierne skal selv være opsøgende i forhold til tilbuddet for at sikre motivationen,” sagde Eva Falk Winther.

”Men søgningen har været langt større end forventet. Aktuelt er der 60 aktive familier. Og blandt de 21 familier, der efter 13 måneder har afsluttet et forløb, havde 28,6 procent af børnene et normaliseret BMI, 42,9 procent udviste et fald, mens 14,3 procent havde et stationært BMI og det var steget hos 14,3 procent.

Det handler om mennesker – ikke kilo

I Kolding fravalgte man i 2017 målebånd og vægt for i stedet at gå en helt anden vej. I projekt Ligevægt er det voksne med overvægt, der er fokus på. Og filosofien er, at voksne med alt for mange kilo udmærket ved, hvad de ikke skal gøre.

”De fleste har prøvet det meste for at tabe sig - hver gang med samme ringe resultat,” siger projektleder Ditte Priebe Jønsson.

”De ved alt om mad og motion - og har ikke brug for mere viden. Så i stedet for at inddrage diverse eksperter og gøre mere af det samme, som jo har vist sig ikke at virke, inddrog vi 60 af dem, det handler om. Det viste sig, at deres største udfordring ikke var kiloene, men den stigmatisering, der følger med, når man ikke kan tabe sig.”

Mere sundhed og meningsfuldhed

Projekt Ligevægt varer 36 uger, tager udgangspunkt i at styrke selvværdet, og målet er øget trivsel, både psykisk, fysisk og socialt. Skibet bygges, mens man sejler med input fra deltagerne. Der er ingen kontrol eller vejning undervejs, i stedet er der fokus på sociale fællesskaber og på at acceptere sig selv, som den man er og lægge planer for ens liv, der ikke afhænger af, om man har tabt så og så mange kilo.

”De to første hold er ved at være færdige, og resultaterne er indtil videre gode, ” siger Ditte Priebe Jønsson.

”Selvom vi slet ikke har fokuseret på vægt, rapporterer mange deltagere om vægttab som en sidegevinst. For de fleste har der desuden vist sig at være effekt på f.eks. angst og depression, ja selv på flyskræk. Resultaterne peger på, at det, vi opnår, når vi ikke fokuserer på vægten, er mere sundhed og meningsfuldhed.”

 

En ny tilgang til svær overvægt

  1. februar præsenterede en tværfaglig gruppe af eksperter deres vision for en styrket behandling af svær overvægt.

Gruppen ønsker at ændre hele sundhedsvæsenets tilgang til svær overvægt, og at en forstærket indsats samles i:

  • Regionale specialiserede tværfaglige overvægtscentre, der fokuserer på formidling, forskning og behandling
  • Eller et nationalt videnscenter, der fokuserer på formidling og forskning.

En samlet tværfaglig indsats skal:

  • Yde ambulant behandling efter henvisning fra almen praksis – i samarbejde med almen praksis
  • Behandling ydes af et tværfagligt team med relevant personale, som inddrager teknologiske løsninger
  • Sikre et trygt behandlingsmiljø for borgerne og sikrer netværksaktiviteter blandt patienter og pårørende
  • Tilbyde rådgivning, vidensdeling og undervisning til andet sundhedspersonale
  • Indsamle data med henblik på forskning og formidling med afsæt i eksisterende evidens og systematisk dataopsamling af behandlingsforløb samt oplysning omkring behandlingstilbud i kommunalt regi.

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel