”Vi har ikke blindt kopieret Telecare Nord-projektet, da de samlede resultater var negative. Baseret på de erfaringer har styregruppen i Region Midtjylland valgt, at vores målsætning med at indføre telemedicin er at reducere antallet af indlæggelser for patienter med svær KOL,” siger Anders Løkke.

Midtjylland indfører telemedicin til KOL-patienter ad nye veje

Målsætningen med at indføre telemedicin til KOL-patienter i Region Midtjylland er at reducere antallet af indlæggelser for patienter med svær KOL. Det vil regionen gøre ved blandt andet at iværksætte etablering af akutteams i regionens 19 kommuner. 

Netop nu udrulles telemedicin over hele landet, efter at Danske Regioner, KL og regeringen med økonomiaftalerne for 2016 indgik aftale om landsdækkende udbredelse af telemedicin for borgere med KOL..

I Region Midtjylland har man valgt ikke at lægge sig for tæt op ad det nordjyske projekt ”Telecare Nord”, selvom studiet igen og igen fremhæves i den politiske beslutning bag implementeringen af den landsdækkende telemedicin til patienter med svær KOL.

Antallet af patienter med KOL er stigende i disse år, og sygdommen er en af de mest udbredte i verden. Alene i Danmark skønnes 430.000 at have KOL, og af dem dør årligt 3.300, hvilket svarer til seks procent af landets dødsfald.

Omkostninger til behandling og pleje af patienter med KOL er af en anseelig størrelse – det skønnes, at 10 procent af det samlede årlige sundhedsbudget for borgere ældre end 40 år er relateret til KOL.

Da stigningen i antallet af patienter med KOL ser ud til at fortsætte fremover, forsøges der fra politisk side at finde en løsning, så sygehusene kan aflastes for de mange indlæggelser, man ser blandt de mest syge KOL-patienter.

”Det er en patientgruppe, som belaster sundhedsøkonomien voldsomt. Derfor bør der laves en struktureret indsats på området,” pointerer Anders Løkke, overlæge på Lungemedicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital samt medlem af Region Midtjyllands styregruppe for implementering af telemedicin til patienter med KOL.

”Det er helt klart, at specielt hospitalernes samarbejde med kommunerne og med de praktiserende læger skal styrkes for bedre at kunne hjælpe denne patientgruppe,” siger overlægen og pointerer, at man i forbindelse med implementering af telemedicin i regionen blandt andet vil have fokus på akutteams, der kan rykke ud når som helst.

I Region Midtjylland har man valgt ikke at lægge sig fuldstændig op ad Telecare Nord, men i stedet at finde andre løsningsmodeller i håbet om at få mere gavn af telemedicinen.

Region Midt fokuserer på færre indlæggelser

Mod forventning viste Telecare Nord-projektet ingen forskel i livskvalitet for de inkluderede KOL-patienter, ligesom den telemedicinske løsning heller ikke generelt var omkostningseffektiv for alle de omfattede patienter. 

Derfor har Region Midtjyllands styregruppe valgt at gå en lidt anden vej med realiseringen af deres lokale version af telemedicin.

”Vi har ikke blindt kopieret Telecare Nord-projektet, da de samlede resultater var negative. Baseret på de erfaringer har styregruppen i Region Midtjylland valgt, at vores målsætning med at indføre telemedicin er at reducere antallet af indlæggelser for patienter med svær KOL,” siger Anders Løkke.

Det vil regionen gøre ved blandt andet at iværksætte etablering af akutteams i regionens 19 kommuner. 

”Vi skaber et set-up med akutteams, der kan bakke op om telemedicinen. Det betyder, at de kan rykke ud i det øjeblik, patienten har behov for dem – også selv om det er tirsdag efter almindelig åbningstid eller i weekenderne,” fortæller overlægen og fortsætter:

”Vi arbejder ud fra en idé om, at der formentligt kommer til at være en monitoreringsenhed i hver klynge - vi har fem i vores region – hvor der bliver holdt øje med de data, patienterne sender elektronisk. Teamet reagerer på informationerne, hvis der er behov for det – også i aften- og nattetimerne.”

Overlægen forventer dog ikke, at behovet for at overvåge patientdata er stort i ydertimerne og weekenden, derfor regner han med, at week-end-setup’et bliver en central enhed i regionen, der monitorerer alle patienterne - og ved alarm fra eksempelvis en patient i klynge tre, ringer den centrale enhed borgeren op og tager en snak.

”Hvis det er et behov, bliver det relevante akutteamet i klynge tre kontaktet for at tage på hjemmebesøg,” uddyberoverlæge  Anders Løkke og peger samtidigt på, at de forskellige teams skal bestå af sundhedsfagligt personale med lungemedicinske kompetencer. 

”Vi har i Aarhus ansat en lunge-sygeplejerske fra hospitalet, som vi så at sige kan byde ind med til kommunens akutteam. Desuden er der planlagt undervisning for dem med behov herfor, så man på den lidt længere bane får opkvalificeret al personalet, der skal køre ud til patienterne,” siger Anders Løkke og peger samtidigt på, at der fortsat arbejdes i styregruppen og hos de lokale aktører for at nå helt i mål med at kunne virkeliggøre tankerne bag telemedicin til patienter med KOL i Region Midtjylland.

Tags: telemedicin

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os