”Et centralt dilemma i psykiatrien er, at effektiv behandling med antipsykotika indebærer udvikling af overvægt. Det vil vi gerne være med til at finde ud af, hvordan man undgår,” siger Lise Tarnow.

Nyt Steno Diabetes Center sætter fokus på overvægt hos sårbare grupper

Det nye Steno Diabetescenter Sjælland vil samle de faglige kræfter om at styrke forebyggelse og behandling af svær overvægt hos regionens sårbare borgere. 

En fjerdedel af borgerne i Region Sjælland har et selvrapporteret BMI på over 30. Og mange af dem slås ikke blot med for mange kilo, men har også sociale og psykiske udfordringer.

Sammenlignet med resten af Danmark er Region Sjælland også den region, hvor flest borgere er overvægtige og svært overvægtige. Derfor adskiller dagsordenen for det nye Steno Diabetescenter Sjælland (SDCS) sig også fra de andre centre ved ikke blot at fokusere på diabetes, men også på at forebygge en af hovedårsagerne.

”Vores primære opgave er selvfølgelig at nedbringe antallet af borgere med diabetes og gøre det lettere at leve med sygdommen,” siger centerchef Lise Tarnow.

”Men eksplosionen i type-2-diabetes følges med en voldsom stigning i overvægt, og en af vejene går derfor gennem forebyggelse af overvægt hos de mest sårbare borgere,” siger hun.

Særlig forebyggelsesindsats

En særlig del af indsatsen i SDCS vil således målrette sig borgere med et BMI på over 30, som ikke har diabetes, men er enten socialt udsatte, har psykiske sygdomme eller anden komorbiditet end diabetes.

”Et centralt dilemma i psykiatrien er, at effektiv behandling med antipsykotika indebærer udvikling af overvægt. Det vil vi gerne være med til at finde ud af, hvordan man undgår,” siger Lise Tarnow.

Et andet projekt, der også er i støbeskeen, er en indsats i forhold til til gravide med svær overvægt, som udvikler diabetes under graviditeten.

”Vi ved, at halvdelen af de vordende mødre, der udvikler graviditetsdiabetes, får type-2 diabetes inden for to år,” siger Lise Tarnow.

”I dag sendes de blot videre til egen læge efter fødslen. Og her sker der oftest ikke noget, før de har udviklet sygdommen. Vi vil gerne forebygge, at det overhovedet sker.”

Tænketank

Det nye murstensløse center vil opdyrke samarbejdet med de øvrige aktører, der i dag på forskellig måde arbejder med forebyggelse og behandling af overvægt. I regionen er de potentielle samarbejdsparter blandt andet Holbækmodellen, psykiatrien på Slagelse Sygehus og professionshøjskolen Absalon, som uddanner ernæringsvejledere og sygeplejersker.

”Der er behov for at udveksle, samle og få ny viden om overvægt,” siger Lise Tarnow.

”Vi har et højt ambitionsniveau. Derfor har vi også ansat en projektchef, der kan samle trådene og involvere aktuelle spillere i en slags tænketank.”

Forankring i virkeligheden

Mange af de indsatser, der de seneste år er sat i værk i forhold til at nedbringe den stigende overvægt, kan mestre gode resultater. Problemet er dog, at resultaterne ofte ikke opretholdes, fordi der ikke er nogen til at gribe bolden, når et behandlingsophold eller et projekt stopper.

”Indsatserne er for kortsigtet. Og det er ikke holdbart,” siger Lise Tarnow.

”Vores intention er at involvere alle aktører, kommuner, praktiserende læger, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner og sportsforeninger etc. Med en fælles forståelse og agenda, tror jeg på, at de forskellige projekter, der sættes i gang, bliver forankret og er levedygtige, også når projekterne stopper.”

Forskellige tiltag til forskellige grupper

Det er Lise Tarnows håb, at man ved at samarbejde på tværs får en større indsigt i, hvilke tiltag, der virker.

”Vi kender grupper, der er særligt udsatte for at blive overvægtige, men vi ved ikke, hvordan vi bedst forebygger med en differentieret indsats, ” siger hun.

”Selvfølgelig koncentrerer vi os i første omgang om indsatsen i vores eget geografiske område, men min drøm er da, at vi om 5-6 år har omsat alle erfaringerne til forskellige modeller, der kan bruges i hele landet. At vi fx har en klar procedure for, hvordan vi kan forebygge, at nybagte mødre med graviditetsdiabetes, senere udvikler type 2-diabetes.”

Ud af den onde spiral

Mere viden og flere konkrete forebyggelsesredskaber i forhold til udvikling af diabetes og overvægt er målet. Men hvis ikke man også tager fat om den stigmatisering, som især rammer sårbare borgere med overvægt, bliver målet ifølge Lise Tarnow svært at nå.

”Hvis vi bliver ved med at betragte overvægt som et personligt ansvar, er det eneste vi opnår yderligere stigmatisering,” siger hun.

”Det er på høje tid, at nedbryde myterne og samle kræfterne om at bryde den onde spiral af overvægt og type 2-diabetes. Og det vil vi gerne være med til.”

Steno Diabetes Center Sjælland skiller sig ud fra diabetescentrene i de andre regioner ved at være et murstensløst center, hvor diabetesbehandlingen fastholdes på sygehusene i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster.

 

Tags: overvægt, diabetes

Like eller del denne artikel