Overvægt hos voksne kan dække over en ADHD-diagnose

Det er velkendt, at ADHD er forbundet med vægtproblemer. Men at overvægt hos voksne også kan afsløre en udiagnosticeret ADHD, er mindre belyst.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Mens børn og unge, der diagnosticeres med ADHD, som regel spottes i daginstitutioner og skoler og herfra henvises til det psykiatriske system, er det den praktiserende læge, der behandler voksne patienter med ADHD.

”Og det er også den praktiserende læge, der møder de voksne patienter, som har en uerkendt ADHD-diagnose, er overvægtige eller svært overvægtige, men måske henvender sig i praksis af helt andre årsager,” siger overlæge og klinisk undervisningslektor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, Tine Houmann. Hun er medforfatter til ”Overvægt og spiseforstyrrelser hos patienter med ADHD,” som er en opsamling af den nyeste viden om koblingen mellem ADHD og overvægt/fedme, spiseforstyrrelser og problematisk spiseadfærd. (se faktaboks 1)

Jagten på ro og dopamin

Forskningen tyder på, at der er biologiske faktorer, der kan disponere patienter med ADHD for udvikling af forstyrret spisning og overvægt. Ved MR-scanninger er der således fundet afvigelser i det neurale netværk og forstyrrelser i hjernens belønningssystem, som involverer dopamin. Den hyppigste anvendte medicinske behandling af ADHD er derfor centralstimulantia, som netop virker ved at øge dopaminen, og en af bivirkningerne ved medicinen er nedsat appetit.

Det dulmer at spise

Den generelle manglende impulsstyring, der er et symptom ved ADHD, kan dog også indebære impulsiv spisning. Desuden er den hyperaktivitet, der er et af de fremtrædende symptomer hos børn og unge med ADHD, hos den voksne patient ofte forvandlet til indre uro og anspændthed. Og den voksne patient, der ikke er diagnosticeret og derfor ikke får behandling, kan i stedet gribe til alkohol, narko eller overspisning.

”De fleste af os kender til, at det kan dulme at putte noget i maven,” siger Tine Houmann.

”Og det er nærliggende at antage, at der er en grad af selvmedicinering forbundet med den overvægt, der ses hos voksne patienter med ADHD, og overvægt kan derfor også være et tegn på en uopdaget ADHD-diagnose.”

Medicinsk behandling kan reducere overvægt

Den rigtige diagnose kan ifølge Tine Houmann øge motiveringen til vægttab hos den overvægtige voksne patient med ADHD samt give lægen et bedre grundlag for at rådgive om kost og motion.

”Det er jo lettere at gøre noget ved sin situation, hvis man kender årsagen,” siger hun.

”Det er motiverende at få en forklaring på, hvorfor man har problemer med at koncentrere sig, har problemer på arbejdet, med familien, og måske lettere at gøre noget ved sin overvægt, når man ved, at vægtstigning kan skyldes ADHD og den impulsive spisning og selvmedicineringen. Medicinering af de patienter, der har behov for det, kan desuden blive en vigtig brik, fordi medicinen nedsætter uroen og dermed behovet for overspisning.”

 

 

Undersøgelsens hovedbudskaber

  • Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) er associeret med overvægt og fedme.
  • ADHD er også associeret med problematisk spiseadfærd og alle typer spiseforstyrrelser. Forskning tyder på, at ADHD-symptomerne forudgår og måske medvirker til udviklingen af disse problemstillinger
  • Selvom der fortsat mangler forskningsmæssig evidens, er der teoretisk basis for, at aktiv medicinsk behandling af ADHD-symptomerne mindsker risikoen for problematisk spiseadfærd og overvægt.
  • Det anbefales, at der i behandlingen af patienter med ADHD også er fokus på sund kost og spisemønstre, og at opmærksomheden på eventuel komorbid ADHD hos overvægtige personer skærpes.

Flere voksne får diagnosen ADHD

To-tre procent af danske skolebørn har diagnosen ADHD og antallet er stigende.

I disse år får også et stigende antal voksne diagnosen. Opmærksomheden på voksne med ADHD er forholdsvis ny. I 2001 fik næsten ingen voksne ifølge Sundhedsstyrelsen diagnosen ADHD, mens der 10 år efter var 3000 registrerede.

Man regner med, at en-tre procent af alle voksne har ADHD.

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel