Straksbevilling til karkirurgiske patienter

Rigshospitalet har givet et større straksbeløb til at afvikle den aktuelle venteliste på karkirurgisk klinik, hvor 17 patienter døde i perioden november 2016 til august 2017, mens de stod på venteliste.

Rigshospitalets karkururgiske afdeling - den afdeling hvor man blandt andet foretager opererationer i pulsårer og blodårer uden for hjertet - har de seneste år oplevet en markant stigning i antallet patienter, uden at bevllingerne er fulgt med. Der er tale om en øgning på mere end 20 pct. på fire år. I år har Karkirurgisk Klinik fået henvist mere end 3.500 patienter, og aktuelt er ventetiden på omkring 16 uger for en nyhenvist patient med de mindst alvorlige sygdomstegn. Målet er, at patienterne højst må vente fire uger på at få en tid.

Presset fik til sidst de ansatte til at holde øje med, hvor mange patienter der døde, imens de stod på ventelisten. På baggrund af de ansattes undersøgelse er det vurderingen, at mellem 15 og 20 patienter er døde inden første undersøgelse på Rigshospitalet. Knap halvdelen er døde indenfor de første fire uger, efter at de blev henvist til undersøgelse på Rigshospitalet.

Undersøgelsen har nu fået Rigshospitaletsledelse til at give et engangbeløb til afvikling af ventelisten. Derudover har ledelsen sendt en budgetsag til Region Hovedstaden for at øge  bevillingerne til klinikken, oplyser Rigshospitalet

Karkirurgisk Klinik skal derudover tage kontakt til henvisende læger for at bede dem tage kontakt til klinikken, hvis der sker kliniske ændringer hos patienterne, mens de venter, ligesom klinikken vil gøre det endnu tydeligere for patienter, at der findes andre  steder i landet, der behandler disse sygdomme, måske med kortere ventetid

Tags: Venteliste, Rigshospitalet, karkirurgisk afdeling

Like eller del denne artikel