Gigthospitalet i Gråsten. Hospitalet står også for Gigtforeningens forskning i gigtsygdomme. - Foto: Beethoven9/Wikimedia Commons

Gigthospital er tvunget til at fyre folk

18 ud af 120 fuldtidsstillinger på Kong Christian X's Gigthospital, i daglig tale Gigthospitalet, i Gråsten skal nedlægges. Flere vikarstillinger er allerede blevet afsluttet før tid.

Personalet blev i går, tirsdag, indkaldt til stormøde, hvor ledelsen orienterede om de kommende fyringer. Det skriver Jydske Vestkysten.

Årsagen til fyringerne er ifølge sygehusdirektør Thue Hvorslev, at patienter fra andre regioner end Region Syddanmark udebliver. De øvrige regioner henviser simpelthen færre patienter end tidligere til gigtbehandling i Gråsten. Langt størstedelen af Gigthospitalets patienter kommer fra Region Syddanmark, selv om hospitalet dækker hele landet.

Fyringerne passer meget dårligt med, at Gigthospitalet om godt et år forventer at flytte til Sønderborg, hvor Gigtforeningen indretter et helt nyt hospital på Sønderborg Sygehus. Håndværkerne går i gang i næste uge.

For en uge siden meddelte Hammel Neurocenter på lignende vis, at centret nedlægger 40 stillinger på grund af, at det får færre patienter fra Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Om det skrev Region Nordjylland på sin hjemmeside: Tidligere sendte Region Nordjylland patienter til udredning på Hammel Neurocenter. Kompetencerne til denne udredning er nu tilstede i Region Nordjylland. Det har betydet et fald i antallet af henvisninger til Hammel Neurocenter. Herudover har det haft en betydning, at Region Nordjylland nu kan tilbyde trombolysebehandling til egne patienter - en behandling som patienterne tidligere måtte til Region Midtjylland for at få. Med trombolysebehandlingen kan skaderne af en apopleksi ofte begrænses og det efterfølgende rehabiliteringsbehov er derfor et andet.

Tags: Gigthospitalet, fyringer

Like eller del denne artikel