”I dag er overvægt en risikofaktor i udviklingen af 11 kræftformer. Og når der forskes i dybden, dukker der hele tiden nye sammenhænge mellem cancer og overvægt frem,” siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse: Vi mangler ansøgninger fra fedme-forskere

Skal der dæmmes op for en dramatisk udvikling i overvægt, kræver det et solidt forskningsmiljø og en struktureret indsats tættere på borgerne.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Sådan siger nytiltrådt direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der har øjnene rettet mod den stadig mere veldokumenterede sammenhæng mellem kræft og overvægt.

I Kræftens Bekæmpelse ser man med stor bekymring på stigningen i antallet af overvægtige danskere. Det er en udvikling, der både udmøntes i en lang række livsstilssygdomme og i flere kræftformer, hvor overvægt og svær overvægt spiller en rolle.

”Hvis vi skal ændre statistikken, er der behov for at generere viden i et solidt forskningsmiljø, og i Kræftens Bekæmpelse vil vi gerne være med til at arbejde for, at regeringens anbefalinger bliver mere konkrete,” siger direktør i Kræftens bekæmpelse, Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse støtter også forskningen i overvægt i dag og vil gerne støtte mere, men der er ifølge Jesper Fisker mangel på de gode ansøgninger.

”Der er flere og flere dygtige forskere, der interesserer sig for overvægt,” siger han.

”Men den hidtidige forskning har ikke været tilstrækkelig til at kunne løse de store sundheds- og samfundsmæssige problemer, vi har både med hensyn til behandling og forebyggelse af overvægt.”

Overvægt betyder mere cancer

Overvægt er i top tre over de faktorer, der øger risikoen for cancer. Ni procent af alle cancertilfælde skyldes overvægt, og hvis udviklingen fortsætter, vil 55.000 danskere i 2045 få cancer som følge af overvægt.

”I dag er overvægt en risikofaktor i udviklingen af 11 kræftformer. Og når der forskes i dybden, dukker der hele tiden nye sammenhænge mellem cancer og overvægt frem,” siger Jesper Fisker.

Indsatsen mod overvægt er derfor også et prioriteret indsatsområde for Kræftens Bekæmpelse både i forhold til kampagner og forskning,

”Vi vil gerne være med til at påvirke en udvikling, der nu er alvorlig, og vil udvikle sig dramatisk, hvis ikke vi gør noget. Gennem store tiltag som f.eks. Knæk Cancer har vi mulighed for at nå ud til en stor del af befolkningen og dermed også til dem, der er i risikogruppen på grund af overvægt.”

Oplysning er ikke tilstrækkeligt

Jesper Fisker kalder regeringens initiativ ”Strategi for mad, måltider og sundhed” for et vigtigt første skridt på vejen mod en mere struktureret indsats.

”Det er godt med et politisk fokus, fordi vi ved, at opmærksomheden på et problem kan være med til at ændre noget,” siger han.

”Men stigningen i overvægtige danskere er ikke en ny bekymring. I de efterhånden mange år, vi har diskuteret problemet, er det også blevet tydeligt, at fokus og oplysning ikke er tilstrækkeligt. Skal vi standse en alvorlig udvikling, er der brug for konkret politisk handling, samarbejde på tværs af interessenter og en struktureret indsats for at ændre kultur og adfærd.”

Om forebyggelse og behandling f.eks. skal organiseres i regionale fedmecentre afhænger ifølge Jesper Fisker af et konkret udspil.

”Men indsatsen skal tættere på borgerne, og det er et emne, vi passende kan tage op i efterårets diskussioner om det nære sundhedsvæsen,” siger han.

Giv forbrugeren sunde valgmuligheder

Lovgivning og forbud er blandt de politiske greb, som har vist sig at have effekt i forhold til en anden alvorlig sundhedsrisiko, rygningen. Internationale undersøgelser viser dog, at forbud ikke er vejen, hvis man vil nedbringe antallet af overvægtige indbyggere. Men der er andre ubrugte politiske virkemidler, der har vist sig at have effekt.

”Der er et politisk potentiale f.eks. i krav om kaloriemærkning af fødevarer, ”siger Jesper Fisker.

”Undersøgelser viser, at når forbrugeren har mulighed for at fortage oplyste valg f.eks. mellem fastfoodmåltider med højt og lavere kalorieindhold, så vælger de det sidste.”

Afgifter er ifølge Jesper Fisker et andet politisk værktøj, der kan bruges i kampen mod overvægt,

”Vi så, hvor stor effekt afgifter kan have, da man fjernede sodavandsafgiften, og forbruget af sodavand steg med 16-18 procent,” siger han.

”Det er oplagt at se på afgifter, men det skal selvfølgelig gøres med omtanke, fordi der også kan være afledte effekter af lovgivning.”

Styrk samarbejdet med fødevarebranchen

Kræftens Bekæmpelse har selv høstet gode erfaringer med at ændre forbrugeradfærd ved at indgå alliancer med andre f.eks. fødevarebranchen, og Jesper Fisker ser et stort uudnyttet potentiale i at udbygge et samarbejde med producenter, butikker, restauranter etc.

”Kræftens Bekæmpelses samarbejde med REMA1000 om at downsize portionsstørrelser er et eksempel,” siger han.

”Resultaterne var gode og understregede desuden, at det ikke nødvendigvis indebære en indtægtsnedgang for branchen at samarbejde om mere sundhed. Tværtimod.”

En god investering

Jesper Fisker er enig med regeringen i, at et særlige fokus skal rettes mod børn og unge.

”Vaner grundlægges tidligt, og vi ved alle, hvor uendeligt svære de er at slippe af med senere i livet. Derfor skal der satses benhårdt på at ændre børnenes sundhedsadfærd, præcis som vi gør nu i forhold til rygning,” siger han.

Der er efter hans mening gode takter i netop strategien om at integrere viden om mad og sundhed og sunde vaner i børns hverdag i daginstitutioner, skoler og uddannelsestilbud.

”En målrettet kontant indsats koster penge, men det er en god investering,” siger han.

”Og igen, hvis ikke vi gør noget, bliver det dyrt i samfundsudgifter til behandling af sygdom. Og konsekvenserne kan blive meget alvorlige, som vi allerede ser i lande, som f.eks. USA, hvor problemet allerede er uoverskueligt, og hvor udviklingen påvirker samfundet på mange måder.”

Tags: Kræft, overvægt

Like eller del denne artikel