Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Budget på plads - og Sundhedsplatformen fredet

Et bredt flertal af partier i regionsrådet i Region Hovedstaden har mandag indgået aftale om budgettet for 2019. Dermed er Region Hovedstadens budget på i alt ca. 40 mia. kroner på plads, og Sundhedsplatformen er fredet.

Det er Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance, som indgår aftale om Region Hovedstadens budget for 2019. K og DF blev i sidste uge smidt ud fra budgetforhandlingerne, fordi de ikke ville lave troskabsed om Sundhedsplatformen.

“Årsagen er, at vi ikke ville acceptere en tekst, hvor der står, at “vi ønsker at beholde Sundhedsplatformen”. Men det var et ultimativt krav fra regionsformand Sophie Hæstorp Andersens side,” sagde Konservatives Christoffer Buster Reinhardt umiddelbart efter, at partiet var blevet smidt ud.

I en pressemeddelse fra Region Hovedstaden hedder det, at “allerede i løbet af budgetforhandlingerne indgik forligspartierne en delaftale om Sundhedsplatformen. Formålet er at skabe ro omkring fremtiden for den elektroniske patientjournal, som partierne i aftalen kalder "et stabilt system med mange nye digitale muligheder, der vil være behov for i fremtidens sundhedssystem."

Samtidig anerkender forligspartierne dog kritikken af Sundhedsplatformen og slår fast, at der er behov for at få gennemført forbedringer hurtigst muligt. Derfor sætter de nu yderligere 18 mio. kroner af til forbedringer, så der kommer et samlet løft på Sundhedsplatformen i 2019 på i alt 40 mio. kroner.

Budgettet er præget af besparelser. Hospitalerne har bidraget med besparelser for 198 mio. kroner. Derudover har hospitalerne selv gennemført omprioriteringer for 215,6 mio. kroner. Region Hovedstaden forventer, at de fleste besparelser på medarbejderressourcer kan klares ved, at hospitalerne ikke genopslår ledige stillinger. 

Forligspartierne er enige om at friholde psykiatrien for besparelser. Oveni kommer der et varigt beløb på 63 mio. kroner fra og med 2019. Pengene går blandt andet til at styrke de højt specialiserede tilbud til børn og unge med skizofreni med 1,5 mio. kroner i 2019 og 3 mio. kroner fra 2020 og frem. Der sættes også ind med 2 mio. kroner ekstra i 2019 og 4 mio. kroner årligt fra 2020 og frem til at nedbringe brugen af tvang.

Også det akutte område prioriteres i budgettet.

De seks forligspartier er enige om at sende 46,3 mio. kroner årligt til akutområdet på hospitalerne. Mere personale og et generelt kompetenceløft til hele akutområdet gavner hele hospitalet – og dermed alle patienter, forklarer regionsformand Sophie Hæstorp Andersen i en pressemeddelelse:

"Når vi afsætter flere penge til mere personale på akutområdet, så kan vi fremadrettet tilbyde hurtigere udredning og behandling allerede i akutmodtagelsen. Det vil aflaste de øvrige afdelinger og kan nedbringe overbelægning. Det betyder helt konkret, at hvis du bliver syg eller kommer til skade, kan du komme hurtigere til og få den behandling, du har brug for, og dermed komme hurtigere hjem," siger hun.

Samtidig kan både personale og patienter se frem til en historisk og massiv investering i renovering af regionens hospitaler. Investeringen lyder på hele 7 mia. kroner, som samtlige partier i regionsrådet blev enige om i august. 

Tags: Region Hovedstaden, sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel