Dansk undersøgelse: Overvægt beskytter indlagte med infektion mod tidlig død

Patienter, der er indlagt på hospitalet til behandling af smitsomme sygdomme, har dobbelt så stor chance for at overleve, hvis de er overvægtige eller fede.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital Afdeling for Klinisk Epidemiologi af mere end 18.000 patienter i Danmark.

Undersøgelsen blev præsenteret af Sigrid Gribsholt på dette års europæiske kongres om fedme, ECO 2018, i Wien, Østrig.

Forbindelsen mellem body mass index (BMI) og dødelighed - kaldet fedmeparadokset - er kontroversiel, men ud fra et evolutionært perspektiv kan fedme og et dertil hørende proinflammatorisk forsvar beskytte mod død fra infektioner.

I det nye studie undersøgte forskerne effekten af ​​BMI på resultatet efter en akut hospitalsindlæggelse pga. infektion i en befolkningsbaseret undersøgelse.

Undersøgelsesgruppen identificerede 35.406 personer med en akut medicinsk eller kirurgisk indlæggelse for en smitsom sygdom i 2011-2015 i Region Midtjylland. De undersøgte risikoen for død inden for 90 dage efter udskrivelse.

Sammenlignet med patienter med normalvægt var den justerede risiko for dødsfald efter infektion 2,2 gange højere hos patienter med undervægt. Der blev imidlertid ikke observeret nogen dødelighedsforøgelse blandt patienter med stabil undervægt, dvs. intet nyligt vægttab, som kunne indikere andre sundhedsproblemer. I modsætning hertil var patienter med overvægt 40 procent mindre tilbøjelige til at dø, og overvægtige havde 50 procent mindre sandsynlighed for at dø end personer med normalvægt.

Flere andre studier på ECO 2018 beskæftigede sig med fedmeparadokset.

Blandt andet viser et nyt studie fra John Peter Smith Hospital, Fort Worth i Texas, at patienter, der er overvægtige eller fede, er mere tilbøjelige til at overleve end dem, der har normalvægt. Det viser data fra 3,7 millioner hospitalsindlæggelser for blodforgiftning fra 1.000 amerikanske hospitaler.

Ca. 25 procent af voksne indlagt på intensivafdelinger i USA er overvægtige eller fede, og blodforgiftning er en almindelig årsag til indlæggelse.

Sammenlignet med patienter med normalvægt var overvægtige patienter 23 proceent mindre tilbøjelige til at dø og fede patienter 22 procent mindre tilbøjelige til at dø efter indlæggelse med blodforgiftning.

De samme forskere har også undersøgt indlæggelser med lungebetændelse og konstateret, at fedmeparadokset også her spiller ind. Overvægtige patienter var 23 procent mere tilbøjelige til at overleve, og fede patienter havde 29 procent større sandsynlighed for at overleve.

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel