Patientforening: Alle patienter med æggestokkræft bør gentestes

Alle kvinder med æggestokkræft bør testes for fejl i generne BRCA1 og BRCA2, som er forbundet med øget risiko for æggestok- og brystkræft. Det mener patientforeningen Kræft i Underlivet (KIU).

Formanden, Birthe Lemley, påpeger det problematiske i, at der er regionale forskelle på, hvordan man tester for fejl i BRCA-gernerne.

”På nogle hospitaler får alle kvinder diagnosticeret med æggestokkræft foretaget gentesten. På andre sker der kun, hvis der er mistanke på grund af æggestokkræft eller brystkræft i familien. Det bør ændres. På et enkelt hospital af de syv hospitaler, hvor æggestokkræft må behandles, får kvinderne besked på selv at finde hen til den praktiserende læge for at få taget testen. Det bør ikke forekomme,” siger Birthe Lemley og fortsætter:

”Testen bør tages på hospitalet, og det bør være en rettighed at få taget testen, uanset hvilken region man bor i i lille Danmark. Resultatet af testen har ikke kun indflydelse på kvindens familie. Det har også betydning for den videre behandling af sygdommen.”

I et studie fra University of Cambridge, England, har forskere tidligere analyseret data fra næsten 10.000 kvinder med de genetiske mutationer BRCA1 eller BRCA2 for at estimere deres aldersspecifikke risiko for bryst- eller æggestokkræft. Undersøgelsen viste, at risikoen for at have fået æggestokkræft, når man er 80-årig var 44 procent for BRCA1 og 17 procent for BRCA2-bærere. Risikoen for at være blevet ramt af brystkræft som 80-årig var 72 procent for BRCA1 og 69 procent for BRCA2-bærere.

Nogle lægemidler mod kræft er direkte rettet mod patienter med fejl i BRCA-generne. Det gælder f.eks. Lynparza, som i februar fik en såkaldt ’positive opinion’ fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) udvalg for lægemidler til mennesker, CHMP.

CHMP anbefaler Lynparza til vedligeholdelsesbehandling af æggestokkræftpatienter med fejl i et af de to gener BRCA1 eller BRCA2, som tidligere har opnået effekt af platinbaseret kemoterapi (carboplatin) i seks måneder eller derover. 

Lynparza blokerer virkningen af enzymet PARP. Når PARP blokeres, kan beskadiget arvemateriale i kræftceller med BRCA1- eller BRCA2-mutationer ikke repareres, og derfor dør kræftcellerne. Lynparza kan øge perioden uden forværring af sygdommen hos æggestokkræftpatienter med BRCA-mutation med i gennemsnit 6,9 måneder.

”Omkring 550 kvinder bliver hvert år ramt af æggestokkræft i Danmark, de allerfleste bliver diagnosticeret i et sent stadium, hvor sygdommen ikke kan helbredes. I 10-15 procent af tilfældene er sygdommen arvelig. Derfor er det vigtigt, at ikke kun de kvinder, hvor der er brystkræft eller æggestokkræft i familien, men alle kvinder med æggestokkræft bliver testet for genfejl i BRCA1 og BRCA2. Sygdommen kan nemlig også arves på fædrene side,” siger KIU’s formand Birthe Lemley.

Tags: æggestokkræft

Like eller del denne artikel