Ocrevus godkendes til visse sclerosepatienter

Patienter med recidiverende multipel sclerose (RMS), som har sygdomsaktivitet på førstelinjebehandling eller blot særlig høj sygdomsaktivitet, får nu mulighed for behandling med Ocrevus (ocrelizumab).

Medicinrådet godkendte torsdag behandlingen som mulig standardbehandling til disse patientgrupper, fordi behandlingen er lige så god som eller en smule bedre og ikke væsentligt dyrere end de tre andenlinjebehandler fingolimod, natalizumab og alemtuzumab.

Medicinrådet skriver i sin afgørelse, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi og de omkostninger, behandling med ocrelizumab forventes at have, og i forbindelse med udarbejdelsen af en fælles regional behandlingsvejledning for terapiområdet skal der tages stilling til, hvilken placering ocrelizumab skal have i forhold til de andre lægemidler til behandling af RMS.

Indtil det sker, skal ocrelizumab anses for ligestillet med natalizumab, fingolimod og alemtuzumab, skriver Medicinrådet.

Godkendelsen sker på baggrund af data fra de to identiske fase III-studier OPERA I og OPERA II, som viste, at ocrevus har en signifikant effekt på patienter med RMS. Omkring 80 procent af patienterne var fri for attakker og havde signifikant langsommere sygdomsprogression sammenlignet med højdosis interferon beta 1a over den toårige kontrollerede behandlingsperiode.

Ocrelizumab er et immunmodulerende lægemiddel, som virker ved, at ocrelizumab binder sig til cellernes overflade, hvilket medfører lysering af cellerne og nedbrydelse af B-lymfocytter.

Startdosis er på 300 mg, som gives intravenøst, efterfulgt af 300 mg to uger senere, og efterfølgende doser på 600 mg gives hvert halve år.

 

 

 

Tags: Medicinrådet, ocrevus

Like eller del denne artikel