Antal udredningssteder for demens skal halveres

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan skal udredningen af demens samles på færre enheder. Det nuværende antal på omkring 30 steder skal ifølge Sundheds- og Ældreministeriet halveres.

Danske Regioner bakker op om Medicinrådets forslag

Danske Regioners bestyrelse tilslutter sig Medicinrådets forslag til løsninger på udfordringer med at overholde tidsplanen for vurdering af lægemidler. Målet er stadig, at Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) udpeger formænd for fagudvalg, men hvis ikke det lykkes, skal regionerne kunne gøre det.

Rullende læge vil løse problem med lægemangel

Praktiserende læge Christina Svanholm har fået indrettet en bus, som kan fungere som klinik på de 130 km fra Christina Svanholms bopæl i Greve til klinikken i Nysted på Lolland.

Store gevinster ved kontinuerlig blodsukkermåling under graviditet

Kontinuerlig glukosemåling med en implanteret sensor reducerer risici ved fødsler for kvinder med type 1-diabetes – og for deres børn. Der er også af andre grunde god økonomi i sensor-løsningen – mødre, som anvendte sensor, forlod hospitalet næsten en dag tidligere end kontrolgruppen.

Økonomisk gulerod i erstatningssager møder kritik

I flere regioner er der indført systemer, som belønner de sygehusafdelinger økonomisk, som har få patienterstatninger. Det er en helt forkert vej at gå, mener direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted. Hun får opbakning fra adskillige sundhedsordførere.

Gebyrer får ikke flere patienter til at møde op

Et gebyr på 250 kr. havde ingen effekt på antallet af udeblivelser, men patienterne fandt ideen god. Det viser et forsøg med gebyrer, som har været foretaget på to hospitalsafdelinger.