"Det er svært at få smilebåndet ned. Det er virkelig en god nyhed for patienter og læger i regionen, at der er enighed om, at der ikke har været en sikkerhedsbrist. Først og fremmest er jeg glad på personalets vegne, der har overpræsteret for at skabe landets bedste resultater,” siger Ulrich Fredberg.

Enigt regionsråd i Fredberg-sag: ”Der er ikke mistanke om svigt i patientsikkerheden”

Den fyrede overlæge og tidligere leder af Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, får nu markant opbakning fra regionsrådet, der onsdag 28. oktober stemte enstemmigt for, at de ikke mistænker svigt i patientsikkerheden under Fredbergs ledelse.

Hospitalsledelsen ved Hospitalsenheden Midt skrev og udtalte netop i forbindelse med Ulrich Fredbergs fyring, at patienternes sikkerhed havde været bragt i fare, fordi de ikke havde fået den rigtige scanning.

Udmeldingen fra regionsrådet kommer ovenpå afslutningen af en gennemgang af 625 patientforløb, som regionen vurderer ikke begrunder en mistanke om svigt i patientsikkerheden. 

Regionsrådet skriver i en meddelelse:

”Efter gennemgang af de foreliggende data fra undersøgelsen er der ikke mistanke om svigt i patientsikkerheden på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.”

Regionsrådet i Region Midtjylland, bestående af 41 medlemmer, er altså alle enige om ikke at fastholde den mistanke, der var blevet sået omkring patientsikkerheden under Ulrich Fredbergs ledelse.

Ulrich Fredberg, der selv er medlem af regionsrådet og ufrivillig hovedperson i sagen, er meget begejstret for opbakningen fra resten af rådet. 

"Det er svært at få smilebåndet ned. Det er virkelig en god nyhed for patienter og læger i regionen, at der er enighed om, at der ikke har været en sikkerhedsbrist. Først og fremmest er jeg glad på personalets vegne, der har overpræsteret for at skabe landets bedste resultater,” siger Ulrich Fredberg og fortsætter:

”Det har været tragisk at opleve medarbejderne blive beskyldt for ikke at leve op til Sundhedsstyrelsens krav og skabe en ’brist i patientsikkerheden’, når de har præsteret bedre end noget andet sted.” 

Han får opbakning fra Frede Olesen, professor i almen medicin ved Aarhus Universitet, som har fulgt sagen fra sidelinjen. Han er godt tilfreds med dagens udmelding fra regionsrådet. 

”Jeg har aldrig i mit liv været så skuffet over en forvaltning i sundhedsvæsenet, som jeg har været med sagen her det seneste halve år. Derfor er det også en stor glæde, at vi nu er nået frem til det, der er det vigtigste resultat, nemlig at der aldrig har været et sikkerhedsproblem i Silkeborg,” siger Frede Olesen. 

Han vurderer, at det især var en artikel på Sundhedspolitisk Tidsskrift, som fik sagen til rulle.

I artiklen kunne Sundhedspolitisk Tidsskrift konkludere, at der var opstået en misforståelse mellem Dansk Lunge Cancer Gruppe, Sundhedsstyrelsen og Region Midtjyllands direktion, som i sidste ende førte til en fyring af Ulrich Fredberg. 

Der mangler en sidste afgørelse

Regionsrådet afventer stadig en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed, før rådet tager endelig stilling til, hvad der skal ske. Ulrich Fredberg forventer selv, at vurderingen fra styrelsen bliver positiv og vil være på linje med regionrådets melding.

”Alt er foregået i Silkeborg, som det skulle, og der kan næppe komme en anden vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed,” siger Ulrich Fredberg.

Skal lavdosis CT af lunger udbredes til resten af landet?

Det næste bliver nu at afgøre, om lavdosis CT-skanning skal erstatte røntgenundersøgelse af brystkassen og lungerne, sådan som det blev gjort i Silkeborg, siger Ulrich Fredberg.

”Sundhedsstyrelsen må nu vurdere, om røntgen af lungerne skal erstattes med lavdosis CT-skanning over hele landet, når mistanken om lungekræft er lille, og en anden diagnose er mere sandsynlig. Det ville forbedre udredning og prognosen for lungekræftpatienter,” siger Ulrich Fredberg.

Også Frede Olesen er begejstret over udsigten til, at man kan begynde at tale om styrkerne ved at bruge lavdosis CT, når der er lille mistanke om lungekræft, i stedet for de mange røntgenundersøgelser af brystkassen, der bliver lavet hver dag over hele landet. 

”Jeg tror, at vi kan redde et trecifret antal mennesker om året, hvis vi ruller denne model ud,” siger Frede Olesen.

Han ærgrer sig over, at det ikke er sket noget før:

”Tilbage står nu, at der skal laves en kerneårsagsanalyse af, hvad der gik galt, siden man kunne gå så galt af hinanden og fyre en dygtig lægelig leder. Hvorfor gik det så galt? Min egen vurdering er, at hospitalsledelsen i Region Midt har udvist ekstrem dårlig ledelse, og det har smittet af de politiske beslutninger i sagen.”

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel