Fedmeanbefalinger løser ikke problemerne, men kan forværre dem, siger Rasmus Køster-Rasmussen.

Læger forlader arbejdsgruppe om fedme i protest: "Anbefalinger kan forværre problemer"

Torsdag meldte Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) sig ud af den arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, der i tre år har arbejdet med anbefalinger til håndtering af fedme i kommunerne.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

"Vi har sagt fra over for en strategi, vi mener er helt forkert," siger læge og ph.d. Rasmus Køster-Rasmussen, der har været DSAM´s repræsentant i gruppen.

"Som læger kan vi ikke være med til at anbefale noget, vi ved ikke virker, og som i værste fald kan være skadeligt," siger han.

Anbefalingerne var i høring i efteråret 2019, og ifølge chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Tatjana Hejgaard kan de forventes udsendt inden for kort tid.

"Men ellers har jeg ingen kommentarer til sagen," siger hun.

Ikke godt nok

Selvom DSAM har deltaget i arbejdsgruppens arbejde med udarbejdelsen af anbefalinger, har man fra starten påpeget, at Sundhedsstyrelsens agenda om en stor vægttabsindsats, har forkert fokus. Der er ifølge Rasmus Køster-Rasmussen evidens for, at de vægttab, der kan opnås ved en langsigtet og intensiveret livsstilsintervention, i bedste fald er på 2,5 kilo.

"For de fleste mennesker med svær overvægt, som i øvrigt har prøvet de fleste slankekure, virker livsstilsintervention simpelthen ikke på vægten," siger han.

"Og det store arbejde, der er gjort i arbejdsgruppen med at indsamle evidensgrundlag, bekræfter bare dette. Desuden ved man, at mennesker ikke bliver sundere af vægttab, som f.eks. ikke har nogen effekt på risikoen for at udvikle hjerte-karsygdomme. Dertil kommer, at anbefalinger om, at kommuner skal opspore mennesker med svær overvægt via f.eks. jobcentre, væresteder og plejecentre og henvise dem til livsstilsinterventioner, i sig selv kan have en skadelig effekt. Amerikanske undersøgelser har vist, at denne udpegning styrker selvhad og stigmatisering. En rapport fra WHO fra 2017 viser desuden, at stigmatisering på grund af overvægt kan føre til depression, selvmord og yderligere vægtøgning. Og så gør man mere skade end gavn."

Resultatet var bestemt på forhånd

DSAM har deltaget i arbejdet med anbefalingerne i alle tre år, og har ifølge Rasmus Køster-Rasmussen også undervejs fået passager ind her og der, der kunne opbløde det lighedstegn mellem tynd og sund, som efter hans opfattelse er alt for unanceret og uanvendeligt.

"Fra starten har vi påpeget, at vægttab som mål er urealistisk og ikke gør folk sundere, men vi har ikke oplevet, at Sundhedsstyrelsen har været lydhøre. Tværtimod står jeg tilbage med det indtryk, at anbefalingerne var ”skrevet” på forhånd. At ideen om det store kommunale vægttabsprogram lå fast, og at vores rolle som fagpersoner blot var at nikke til dem. Det færdige udkast, som vi blev præsenteret for ved det sidste møde i arbejdsgruppen, er vi simpelthen ikke enige i. Som fagligt kompetente mennesker kan vi ikke bare være medafsendere af noget, som har så åbenlyse fejl, og som kommunerne ikke kan bruge til noget. Så er det rigtige at sige fra.

Behov for gentænkning

Selvom DSAM nu har meldt sig ud af arbejdsgruppen, betyder det ikke, at der ikke er behov for handling i forhold til et stigende andel borgere med svær overvægt, understreger Rasmus Køster-Rasmussen. Sammen med andre interessanter var han derfor i maj med til at stifte den tværfaglige sammenslutning Ligevægt, som skal inddrage de mange aspekter, der efter hans mening ikke tages hensyn til i de nuye anbefalinger, men som er afgørende, hvis man skal gøre noget sundt ved overvægt som et samfundsproblem.

"Det er en illusion at tro, at kommunerne med Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger kan hjælpe borgerne med at tabe sig," siger han.

"Der er behov for at finde nye veje. Vi bliver nødt til at acceptere, at overvægt ikke kan løses med et quickfix i form af en pulverkur. Vi er alle er forskellige, har forskellige former og vægt, og målet må være sunde, stærke kroppe, ikke tynde kroppe."

 

DSAM´s brev til Sundhedsstyrelsen

DSAM har været repræsenteret i arbejdsgruppen for anbefalinger om fedme hos voksne og børn ved Rasmus Køster-Rasmussen.

Da vi i de endelige anbefalinger kan konstatere, at der ikke har været lydhørhed overfor DSAM´s input, kan vi ikke være medafsender af disse anbefalinger. Derfor er det vigtigt for os, at følgende fremgår af anbefalingerne:

DSAM valgte at trække sig ud af arbejdsgruppen, fordi DSAM er uenig i tolkningen af evidensgrundlaget. DSAM er skeptisk overfor, om der er en betydende sundhedseffekt af vægttabsprogrammer til folk, som er opsporet. DSAM mener desuden, at potentielle skadevirkninger, bl.a. i form af øget stigmatisering, ikke har indgået i det faglige grundlag for anbefalingerne.

DSAM repræsenterer 5000 praktiserende læger og yngre læger under uddannelse

Arbejdsgruppen har gennem de seneste tre år arbejdet på at formulere anbefalinger til håndtering af fedme i kommunerne. Udkast til anbefalinger blev sendt i høring i efteråret 2019. Her var både DSAM og Dansk Psykologforening kritiske mens PLO ikke havde væsentlige bemærkninger.

 

Høringsudkastet kan læses her:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Evidens-for-livsstilsinterventioner-til-boern-og-voksne-med-svaer-overvaegt/H%C3%B8ring

 

 

 

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel