Blandt andre Peter Gøtzsche fra Nordic Cochrane Centre er kommet med uberettigede beskyldninger i en unøjagtig og sensationspræget rapport, mener den internationale Cohrane-organisation.

Cochrane International i åben krig med Cochrane Nordic

Peter Gøtzsche, Lars Jørgensen og Tom Jefferson fra Nordic Cochrane Centre er kommet med uberettigede beskyldninger i en unøjagtig og sensationspræget rapport, mener den internationale Cohrane-organisation. “Det er alvorligt,” skriver Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm på Twitter, mens fhv. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, mener, at Nordic Cochrane Centre er ”løbet løbsk”.

Baggrunden for opstanden er, at der 27. juli blev bragt en artikel i BMJ Evidence med det overordnede budskab, at en gennemgang af dokumentation for HPV-vaccinen, som Cochrane Collaboration udsendte i maj i år, er ukomplet og forudindtaget. Afsenderne af kritikken er Peter Gøtzsche, Lars Jørgensen og Tom Jefferson fra Nordic Cochrane Centre, og anklagen fik den internationale Cochrane-organisation til i går at udsende en 30 sider lang udredning imod, hvad de kalder Nordic Cochrane Centres misvisende og overdrevne kritik.

Leif Vestergaard Pedersen mener ikke, at Nordic Cochrane Centre opfylder rollen som upartisk, videnskabelig organisation, men i stedet er blevet en politisk aktør.

”Den nærværende sag følger i halen af en lang række sager, hvor Nordic Cochrane Centre, efter min mening, har forladt det at være en organisation, som prøver at skabe en videnskabelig klarhed og en retning, vi skal gå efter. Centret ender i stedet med på en række områder at blive en kamporganisation, som kæmper for nogle bestemte ideer og dermed fungerer som politisk aktør. Det, synes jeg, er rigtig uheldigt. Det har ikke været tanken med at få lavet en statsfinansieret del af det internationale Cochrane-netværk,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Han mener, at en stor del af problemet er, at Nordic Cochrane Centre mangler en klar ledelseskonstruktion.

”Når man spørger, hvem der har det endelige ansvar for centret, er der ingen, der kan fortælle, hvem centrets direktør refererer til. Sundhedsministeriet mener, at centret refererer til Rigshospitalet, men det siger Rigshospitalet, at det ikke gør. Region Hovedstaden siger også, at det ikke er dem. Jeg synes, man bør lave en bestyrelse, som i høj grad bør være faglig. Bestyrelsen skal dels beskytte Nordic Cochrane Centre mod politiske og fagpolitiske overgreb, men samtidig skal den også være med til at styre ledelsen og centret i den rigtige retning,” siger Leif Vestergaard Pedersen og tilføjer:

”Grundlæggende mener jeg, at det er nogle meget dygtige mennesker, der sidder i Nordic Cochrane Centre, men de ville have god gavn af at få den ledelsesmæssige sparring, som en god bestyrelse ville kunne give dem.”

Kan påvirke tilslutningen til vaccinen

Cochrane International’s respons på Nordic Cochrane Center’s kritik har fået Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøms til at reagere med følgende ord på Twitter:

”Cochrane Int. modsvarer @CochraneNordic kritik af metaanalyse HPV-vaccine: Jørgensen, Gøtzsche et al “substantially overstated its criticisms .. made allegations that are not warranted .. provided an inaccurate and sensationalized report” Det er alvorligt!”

Én ting er spørgsmålet om Nordic Cochrane Centres troværdighed. Noget andet er, at centres kritik af gennemgangen af HPV-vaccinen kan puste til den mistillid, der har været til HPV-vaccinen, og som tidligere har ført til drastiske fald i tilslutningen. Det mener Leif Vestergaard Pedersen, som frygter, at der igen bliver skabt usikkerhed omkring vaccinens effekt og ikke mindst bivirkningsprofil.

”Kritikken af HPV-vaccinen er vigtig, hvis den er rigtig. Men den internationale Cochrane-organisation har, med alle de kræfter de har lagt i det, gennemgået HPV-området og har sagt, at der ikke er noget at komme efter. Alligevel går Nordic Cochrane Centre ud og kritiserer den undersøgelse og siger blandt andet, at de kun har taget halvdelen af de relevante studier med,” siger han og fortsætter:

”Det nordiske center må ikke lave sådan en fejl. Der er jo nogen, der lytter til dem – og det bør vi også gøre. Men efter min mening er Nordic Cochrane Centre løbet løbsk. Det har vi et stort behov for at få rettet op på, så den tillid og respekt der bør være omkring centret, er til stede, både fagligt, pressemæssigt og hos befolkningen.”

Sundhedspolitisk Tidsskrift forsøger at få fat på Peter Gøtzsche og Nordic Cochrane Centre for en kommentar.

 

FAKTA:

De vigtigste pointer i Nordic Cochrane Centres kritik af Cochrane International’s gennemgang:

 • Cochrane Review udelod næsten halvdelen af ​​de egnede studier.
 • Gennemgangen blev påvirket af rapporterende bias og forudindtaget forsøgsdesign.
 • Forfattere af Cochrane reviews bør gøre alt for at identificere alle forsøg og forsøgsbegrænsninger.

 

De vigtigste pointer i Cochrane International’s kritik af Nordic Cochrane Centre:

 • Cochrane Review udelod ikke "næsten halvdelen af ​​de egnede studier" (som kritikken lød fra Nordic Cochrane Center). Et lille antal undersøgelser var udeladt på grund af den primære fokus på peer-reviewed rapporter i videnskabelige tidsskrifter, men tilføjelse af disse data giver ringe eller ingen forskel på de vigtigste resultater.
 • Prøvekomparatorerne var entydigt, gennemsigtige og præcist beskrevet.
 • Udvælgelsen af ​​outcomes var passende og i overensstemmelse med WHO’s vejledning.
 • Gennemgangen omfattede offentliggjorte og upublicerede data om alvorlige skader, og data for dødelighed blev rapporteret gennemsigtigt og ansvarligt.
 • Revisionen var i overensstemmelse med Cochranas nuværende interessekonfliktpolitik.
 • Cochranas mediedækning var forsigtig og afbalanceret, men vi erkender, at der kunne være
  forbedringer i forhold til gennemsigtighed, hvor eksterne eksperter er citeret.
 • Artiklen i BMJ Evidence overdriver væsentligt sin kritik
Like eller del denne artikel