Sundhedsminister: Aftalen med PLO kunne godt have været mere ambitiøs

Styrket lægedækning i hele landet ligger hende meget på sinde, og på det punkt havde hun håbet på, at aftalen var mere ambitiøs.

”Det er fint, at der med aftalen er opnået enighed om nogle tiltag, der skal være med til at sikre bedre lægedækning, herunder en model for differentieret basishonorar som PLO og regionerne mener løser problemet. Men jeg må også sige, at vi fra regeringens side gerne havde set, at den model var endnu mere ambitiøs,” siger sundhedsministeren i en pressemeddelelse.

Hun er dog glad for, at der nu endelig efter næsten et års forhandlinger er landet en aftale.

”Det er meget positivt, at der nu er landet, hvad der tegner til en udmærket aftale. Med denne aftale tager vi bl.a. de første vigtige skridt i retning af at få flyttet en del af behandlingen af kronikere ud fra sygehuset og tættere på borgerne. Vi har ikke bare brug for en velfungerende almen praksis – vi har også brug for en moderne og fremtidssikret almen praksis,” siger Ellen Trane Nørby.

Det forventes nu, at aftalen skal til godkendelse i PLO’s medlemskreds. Aftalen skal også formelt godkendes af regioner, kommuner og staten via Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Tags: PLO, Ellen Trane Nrby, overenskomst

Like eller del denne artikel