Medlemmer af Medicinrådet må ikke rejse med firmaer

Medicinrådet har vedtaget en række regler for habilitet, som blandt andet betyder, at medlemmer af et fagudvalg ikke må rejse med et af de firmaer, som har sager under behandling, eller er konkurrent til et firma, som har sager under behandling.

Fagudvalgsmedlemmer må heller ikke have deltaget i advisory boards (ekspertpaneler) inden for de seneste to år, fremgår det af rådets habilitetspolitik.

Formålet med de nye habilitetsregler er at undgå et unødigt stort fokus på habilitet – eller mangel på samme – fortæller den ene af Medicinrådets formænd Steen Werner Hansen.

”Vi forventer os, at habilitetspolitikken gør, at der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved de medlemmer, der udpeges til de forskellige fagudvalg, som er med til at give anbefalinger. Vi ønsker ikke, at man skal sidde og diskutere habilitet som det vigtigste, så det fjerner fokus fra selve vurderingerne,” siger Steen Werner Hansen.

I Medicinrådets habilitetspolitik lyder det blandt andet, at deltagelse i rejser og konferencer betalt af en virksomhed, som har et lægemiddel til behandling eller i konkurrence hermed inden for det givne terapiområde, kan føre til inhabilitet. Steen Werner Hansen påpeger, at det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde og ikke handler så meget om, hvorvidt rejserne er betalt af et firma, men mere om hvorvidt der er et mønster i, hvem der betaler rejserne.

”Hvis du har rejst med det samme firma seks gange over de sidste to år, og stort set kun rejser med det firma, så tænder det en rød lampe i forhold til habilitet, for så bliver forbindelsen for tæt. Hvis man derimod har rejst fire gange med fire forskellige firmaer, ser det ikke ud til, at man har ’forlovet’ sig med et firma. Én ting står vi helt fast på, og det er, at når man først er indtrådt i et fagudvalg kan man ikke rejse med et af de firmaer, som har sager under behandling eller er konkurrent til et firma, som har sager under behandling,” siger han.

Kan ikke forbyde det helt

Steen Werner Hansen erkender, at det er problematisk helt at forbyde rejseaktivitet betalt af industrien, fordi der i så fald kun vil være ganske få eksperter at vælge imellem til de forskellige fagudvalg.

”Sådan som efteruddannelse og opnåelse af viden har været praktiseret igennem mange år i Danmark, kan man næsten ikke finde en læge, som kender til et ekspertområde, der ikke har været ud af rejse med et firma. Så hvis vi beslutter, at medlemmer af et fagudvalg overhovedet ikke må have rejst med et firma, vil der stort set ikke være nogen, der kan indgå i udvalgenes arbejde,” siger Steen Werner Hansen og tilføjer:

”Diskussionen går på, hvordan vi får fat i de rigtige folk, som fagligt ved mest om det område, de skal sidde og bedømme, samtidig med at de ikke via deres aktivitet er for tæt på nogle firmaer. Det er tit en hårfin balance, fordi dem, der er meget aktivt involveret i forskning og udvikling, ofte også er dem, der bliver inviteret til at sidde i advisory boards og lignende. Vi skal helst ikke få udelukket alle, der kender noget til området.”

Skærpet diskussion

Medicinrådet blev allerede på rådets første møde i januar enige om at skærpe habilitetskravene. Steen Werner Hansen mener dog ikke, at den habilitetspolitik, rådet er endt op med, nødvendigvis er skrappere end den, der var i forgængerne til Medicinrådet; KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin) og RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin).

”Jeg ved ikke, om selve reglerne er skærpede, men diskussionen har været skærpet undervejs og har fyldt mere, end den har gjort tidligere. Vi vil gerne undgå at komme dårligt fra start med Medicinrådet,” siger Steen Werner Hansen.

Medicinrådet har allerede erklæret to indstillede formænd for inhabile, fordi deres forbindelse til lægemiddelindustrien er for tæt. Det drejer sig om indstillede formænd for hhv. fagudvalget for lungekræft og fagudvalget for hiv/AIDS.

Signal til firmaerne

Der blev vedtaget en decideret habilitetspolitik for rådets arbejde på et møde i Medicinrådet 29. marts, og på rådets seneste møde 3. maj var problematikken omkring habilitet oppe at vende igen i forbindelse med igangsættelsen af en række nye fagudvalg.

Habilitetsreglerne har dels til formål at klæde de lægevidenskabelige selskaber bedre på, når de skal indstille personer til de forskellige fagudvalg. Dels er de et signal til firmaerne om at tænke sig om, når de inviterer læger på kongresser og lignende, fortæller Steen Werner Hansen.

”Vi har hørt om, at nogle firmaer, som snart skal have et produkt godkendt, inviterer en hel gruppe af læger, som ville være oplagte til at udpege til et fagudvalg. Det, synes vi ikke, er særlig smart. De skyder sig selv i foden, fordi der er en risiko for, at de selv forlænger processerne,” siger han.

Flere spørgsmål

I hovedtræk tager Medicinrådets habilitetspolitik udgangspunkt i Forvaltningsloven (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411), fortæller Steen Werner Hansen og peger på, at reglerne minder om dem, der var i KRIS og RADS. Der er dog forskel på de spørgsmål, som de indstillede medlemmer af fagudvalg skal svare på i habilitetserklæringen.

I Medicinrådets habilitetserklæring stilles der syv spørgsmål frem for de fem, som blev stillet til indstillede medlemmer af RADS-fagudvalg. Blandt andet er det nyt, at Medicinrådet spørger, om de indstillede personer sidder i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller i en interesseorganisation inden for lægemiddel- og medicobranchen. Det er også nyt, at der bliver spurgt til, om personerne har patent på et eller flere produkter, som markedsføres af en lægemiddel- eller medicovirksomhed.

Steen Werner Hansen oplyser, at de tilføjede spørgsmål er udtryk for en opdatering af lignende habilitetserklæringer i Sundhedsstyrelsen og andre offentlige institutioner frem for en decideret skærpelse af reglerne.

Medicinrådet habilitetskrav

Alle medlemmer af Medicinrådet og rådets fagudvalg samt observatører skal udfylde en habilitetserklæring, som skal fornys hver sjette måned. I habilitetserklæringen skal de svare på følgende spørgsmål:

- Har du inden for de sidste fem år været ansat i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation inden for lægemiddel- og medicobranchen?   Hvis ja, hvor, i hvilken stilling og i hvilken periode?

- Har du direkte eller indirekte økonomiske interesser i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation inden for lægemiddel- og medicobranchen?   Hvis ja, hvilke?

- Sidder du i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller i en interesseorganisation inden for lægemiddel- og medicobranchen?  Hvis ja, hvilken?

- Har du patent på et eller flere produkter, som markedsføres af en lægemiddel- eller medicovirksomhed? Hvis ja, hvilken?

- Har du inden for de sidste fem år mod betaling udført opgaver for en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation inden for lægemiddel- og medicobranchen? Hvis ja, hvilken? 

- Er en af dine nærmeste pårørende på nuværende tidspunkt ansat i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation inden for lægemiddel- og medicobranchen? Hvis ja, hvem, i hvilken stilling og i hvilken virksomhed?

- Er der andre forhold, som bør indgå i vurderingen af inhabilitet? Hvis ja, hvilke?

Find habilitetskravene her: http://www.medicinraadet.dk/om-medicinraadet/raadet

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi

Om os

Om os

Annoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi

Om os

Om os

Annoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk