• Årets magtliste: Hvor havde dommerne deres hoveder

  Bent Hansen tog igen prisen som sundhedsverdnens mest magtfulde, da Dagens Medicin offentliggjorde dette års magtliste. Det skal være ham velundt – han er en sand gigant. Men sjovt nok udkommer Berlingske næsten samtidig med sin top 100 over de mest magtfulde i Danmark, og tænkevækkende er det, at der bortset fra netop Bent Hansen på en 29. plads stort set ikke er gengangere mellem de to lister.

  Kristian Lund

  Et nyt kapitel indenfor blærecancer

  ASCO 2017: Efter mange års relativ stilstand i udviklingen af behandling indenfor blærecancer, har der i løbet af de seneste par år vist sig helt nye behandlingsmuligheder og en stadig strøm af positive data indenfor området.

  Danmark tiltrækker mange neurologer

  Det regulerede danske arbejdsmarked tiltrækker neurologer fra hele verden. Mange steder ville de neurologiske afdelinger slet ikke kunne fungere uden de udenlandske læger, siger ledende overlæge.

  KORA-rapport; Mange patienter føler sig ikke taget alvorligt

  Det er svært at efterlade samtlige patienter med oplevelsen af, at de er blevet hørt, forstået og taget alvorligt efter en kort konsultation i en travl hverdag, hvilket den seneste KORA-rapport bevidner. Her er relationen mellem læge og patient helt afgørende, mener erfarne læger.

  Ledende overlæge:

  Multikulturelle afdelinger kræver en anden indsats

  Udenlandske læger redder de neurologiske afdelinger på mindre hospitaler fra akut lægemangel, men succesen i afdelinger med op mod 90 procent udenlandske læger afhænger af, at alle accepterer præmissen om, at afdelingen er multikulturel.

  Kameraer øger sikkerhed

  Noget tyder på, at små kropsbårne kameraer på personalet kan bidrage til øget sikkerhed for alle på psykiatriske hospitaler. Samtidig medfører de bedre behandling og afklaring af situationer, hvor der kunne være urimelige anklager.

  ONKOLOGISK TIDSSKRIFT:

  Mental ulighed i adgang til behandling bliver større

  Et af oplæggene på en session på ASCO satte fredag eftermiddag fokus på at få sundhedsydelser ud til områder, som er underbehandlede. Selvom sessionen tog udgangspunkt i fattige områder i USA, tager ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen både viden og inspiration med hjem til sin region, som er præget af fysiske såvel som mentale afstande i sundhedsvæsnet.

  Kræftens psykologi tog dagsordenen ved ASCOs åbning

  Kræftens psykologi tog dagsordenen ved ASCOs åbning På årets ASCO var det forskningsresultater fra tre studier om de psykologiske følger af kræft, der åbnede ballet. Et vigtigt emne, som ofte bliver glemt, lyder det fra forskerne bag studierne og dansk…

  De praktiserende læger ved ikke nok om myelomatose

  De praktiserende læger ved ikke nok om myelomatose De praktiserende læger har ikke tilstrækkelig viden om eller opmærksomhed på symptomer på myelomatose. Konsekvensen er, at sygdommen ofte bliver opdaget for sent, og det giver patienterne en markant dårligere…

  Nettet skal gøres finmasket og de diagnostiske centre bør styrkes

  Nettet skal gøres finmasket og de diagnostiske centre bør styrkes Når mistanken om kræft opstår, skal den praktiserende læge nemt kunne henvise patienter med uklare symptomer til hurtig udredning på regionernes diagnostiske centre eller til afklarende…

  Medicinrådet ændrer praksis for at dæmme op for arbejdspres

  Med udsigt til et uventet stort arbejdspres har Medicinrådet sendt et såkaldt ’orienterende notat’ til Danske Regioner, hvor rådet gør opmærksom på, at det vil justere nogle uhensigtsmæssige arbejdsgange.

  Medlemmer af Medicinrådet må ikke rejse med firmaer

  Medicinrådet har vedtaget en række regler for habilitet, som blandt andet betyder, at medlemmer af et fagudvalg ikke må rejse med et af de firmaer, som har sager under behandling, eller er konkurrent til et firma, som har sager under behandling.

  DANNOAC stilles i bero

  National Videnskabsetisk Komite har bedt om at DANNOAC stilles i bero og derfor er folkene bag med Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason i spidsen i gang med at stoppe studiet - i hvert fald midlertidigt.

  Gislason håber stadig på et landsdækkende DANNOAC

  Det store DANNOAC-studie, som oprindelig skulle have omfattet alle fem regioner, ser ud til at blive et single-projekt for Region H.

  Regeringen vil forlænge økonomiloft for praktiserende læger

  De praktiserende læger risikerer at blive dikteret et reelt lønloft, hvis de ikke kan nå til enighed med regionerne meget hurtigt.