Regionerne søger at gå i takt i habilitets-sag

Regionerne finkæmmer i disse uger deres interne regler om lægers tilknytning til medicinalindustrien for at se, om der skal foretages ændringer i den måde, som hospitalslægers efteruddannelse og kongresrejser finansieres på.

Det sker efter aftale i Danske Regioners sundhedsdirektørkreds for at sikre, at regionerne kan levere læger, de lever op til medicinrådets habilitetskrav. Kvalitetsdirektør i Region Sjælland, Peder Ring, forventer, at emnet vil være på dagordenen, når regionernes sundhedsdirektører mødes næste gang i september.

”Alle regioner er blevet udfordret af, at Medicinrådet har vedtaget nogle meget stramme regler for habilitet, og derfor er vi nu i gang med at sikre, at personer, der er udpeget, ikke kan drages i tvivl for at have deltager i arrangementer, der er betalt af industrien,” siger Peder Ring.

I Region Sjælland har man foreløbig besluttet, at der skal afsættes en central pulje til at betale for efteruddannelse og kongresrejser for læger, der skal sidde i Medicinrådets fagudvalg eller andre betroede poster. Politikken hidtil har været, at afdelingerne har ansvaret for at betale for lægernes efteruddannelse og kongresrejser, men at regionen accepterer finansiering fra medicinalvirksomheder, så længe aftalerne lever op til de regler, der er vedtaget af blandt andet Lægeforeningen og Lægemiddelindustriforeningen, men den politik reviderer regionen nu, og første skridt er at afsætte centrale midler til i hvert fald de læger, der sidder i fagudvalgene, fortæller Peder Ring.

”Vi skal sikre, at de personer, som er i Medicinrådet og på andre poster, også kan komme på kongres og anden efteruddannelse, og vi vil finde en ordning, så vi tager det af fælleskassen frem for af de enkelte afdelingsbudgetter,” siger Peder Ring.

Sundhedsdirektøren vil ikke udelukke, at Region Sjælland vil gøre som Region Syddanmark og helt forbyde hospitalslægerne at deltage i aktiviteter, der er betalt, af medicinalindustrien, det vigtige for ham er dog at de fem regioner finder ensartede løsninger.

”Vi er ikke afvisende over for at gå den vej, det vigtige er bare, at vi så vidt muligt får ensartede regler landet over. Så regionerne har nogenlunde samme principper. Det får vi en pejling på i september, og hvis det bliver sådan, at de fleste regioner er med på det, de gør i Region Syddanmark, vil vi også finde en model, så vi kan leve op til det,” siger Peder Ring.

I Region Syddanmark har hospitals- og regionsdirektionerne orienteret regionens hovedudvalg om beslutningen om, at efteruddannelse og kongresrejser ikke længere på betales af medicinalvirksomheder, og direktør for Odense Universitetshospital, Michael Dall, forventer, at hovedudvalget behandler og konfirmerer beslutningen inden for den kommende måned. I mellemtiden vil regionsdirektionen og hospitalsledelserne arbejde på en nærmere beskrivelse af de nye regler.

”Vi har på den ene side et virkelig godt samarbejde med industrien om forskning, som selvfølgelig skal fortsætte, og så har vi efteruddannelsen, hvor vi nu siger nej tak til industrien. Det vi nu skal have beskrevet i regionen er de tilfælde, hvor der er overlap. Det er klart, at hvis man skal på kongres og præsentere et forskningsprojekt, som en eller flere virksomheder har været med til at finansiere, så er det helt legitimt, at rejsen bliver betalt. Både hospitalet, universitetet og virksomhederne har en interesse i, at resultaterne bliver præsenteret,” siger Michael Dall.

Tags: kongresrejser, habilitet, habilitetskrav, efteruddannelse, Peder Ring, Region Sjælland

Like eller del denne artikel