Formand for kræftlægernes selskab: Lad vores selskab fordele industriens penge

Formanden for Dansk Selskab Klinisk Onkologi, Lars Henrik Jensen, foreslår at inddrage selskabet – i stedet for hospitalernes ledelser – til at stå for onkologernes efteruddannelse. Og pengene kunne bl.a. komme fra industrien, hvis industrien lod være med at stille betingelser.

Der én nem og logisk løsning på udfordringerne med lægers efteruddannelse og industrifinansieringen, mener formanden for Dansk Selskab Klinisk Onkologi (DSKO), Lars Henrik Jensen, der til daglig er overlæge på Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt.

"Der er tre spørgsmål i forbindelse med denne udfordring: Hvad skal der ske med efteruddannelsen fremover, hvordan skal den finansieres, og hvad skal der ske med det fremtidige samarbejde med industrien, og svaret på dem alle er .... DSKO," siger han.

Hans forslag blev lagt frem, da onkologerne debatterede "onkologiske lægers efteruddannelse" på DSKO's netop afholdt årsmøde i Nyborg.

”DSKO er jo et lægevidenskabeligt selskab,” siger han.

”Medlemmerne genererer ny viden og kan fortolke andres data, og det er jo selve indholdet i efteruddannelsen. DSKO er i forvejen betroet fra myndighederne til at udvikle og gennemføre videreuddannelsen. Uddannelse er en kerne i DSKO. DSKO har også en sund struktur med vedtægter, medlemmer og aktiviteter for dem. DSKO løser også formelle opgaver, f.eks. at finde medlemmer til fagudvalg. Selskabet har bredde og omfatter onkologer overalt i landet,” siger Lars Henrik Jensen.

”Selskabet magter udfordringen – tag bare vores årsmøder med danske og internationale oplægsholdere. Vi har et efteruddannelsesudvalg, som løbende bidrager til at udvikle uddannelsestilbud målrettet til kliniske onkologer. Derfor kan DSKO påtage sig et ansvar her.”

”Og pengene – de skal komme fra medlemmerne selv og afdelingerne, altså regionerne. De kunne også komme fra DCCC eller måske Kræftens Bekæmpelse. Men også fra industrien – der kunne sikres armslængde, hvis det skete som unrestricted grants,“ siger han.

Med unrestricted grants menes betingelsesløse sponsorater, hvor medicinalindustrien ikke må bestemme hvilken type efteruddannelse deres penge skal gå til,og hvilke personer, det er, som skal afsted.

Tags: efteruddannelse

Like eller del denne artikel