Nu kan patienter få tilskud til medicinsk cannabis

Patienter, der har købt medicinsk cannabis under den forsøgsordning, der trådte i kraft 1. januar, skal fremover have mulighed for at få tilskud til det. Sådan lyder en ny aftale mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti.

Da den nye tilskudsordning kræver lovændring og tilpasning af IT-systemer, kan den først træde i kraft i januar 2019. Men alle patienter, der har købt medicinsk cannabis i år, vil til den tid kunne få tilskud med tilbagevirkende kraft.   

I aftalen lyder det, at terminalpatienter får 100 procent i tilskud. Begrundelsen er, at døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, ikke skal stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital, hvor medicinudgifter dækkes fuldt ud. 

Øvrige patienter kan få 50 procent tilskud og op til 10.000 kr. i tilskud om året. 

Patienter, som bruger magistrelle lægemidler, der indeholder cannabis, vil som i dag kunne få enkelttilskud efter det almindelige medicintilskudssystem.   

”Endelig,” lyder det fra Scleroseforeningens direktør Klaus Høm på Scleroseforeningens hjemmeside. Så sent som i går eftermiddags var han forbi Sundhedsministeriet for at aflevere 6.217 underskrifter fra danskere, der har skrevet under på Scleroseforeningens krav til politikerne om et tilskud nu. 

”Tilskuddet burde have været der fra starten, så lad os glæde os over, at det nu endelig er der. For uden tilskud er forsøgsordningen ikke et reelt alternativ til det illegale marked. Ordningen henvender sig jo til patienter, der for langt størstedelens vedkommende er så syge og invaliderede af deres symptomer, at det kun er et beskedent fåtal blandt dem, der stadig har en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Altså har de mindre end nogen råd til den høje egenbetaling for de cannabisplanteprodukter, der indtil videre har været udbudt inden for rammerne, siger Klaus Høm.

Hos Gigtforeningen er glæden iblandet malurt. Foreningen er glade for, at en tilskudsordning til medicinsk cannabis nu er på trapperne, men tilskuddet er ikke højt nok. Det betyder, at gigtpatienter med kroniske smerter stadig er henvist til det illegale marked, mener foreningen.

"Vi har længe argumenteret for, at egenbetalingen for medicinsk cannabis ikke må overstige 500-600 kr. om måneden. Med et tilskud på 50 pct. vil en typisk gigtpatient med kroniske smerter selv skulle betale ca. 1500 kr. om måneden. En undersøgelse i vores brugerpanel viser, at selv en pris på 1200 kr. om måneden vil være en barriere for hele 62 pct. af patienterne," siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

"Mange gigtpatienter med kroniske smerter er uden for arbejdsmarkedet og i forvejen belastet af store udgifter til øvrig behandling som f. eks. fysioterapeut eller kiropraktor. Derfor rammer tilskudsordningen stadig socialt skævt," siger hun.

Hun mener, at en anden løsning derfor kunne være at lade tilskuddet til medicinsk cannabis indgå i de generelle tilskudsregler til medicin, så alle patienter er omfattet, ligesom det er tilfældet for patienter, der får udskrevet lægemidler med cannabis, som er produceret magistralt.

"Hvorfor skal der være forskel på, hvad forskellige patientgrupper kan opnå i dækning? Voldsomme kroniske smerter er lige indgribende for alle, " siger Mette Bryde Lind.

Det skønnes, at de samlede udgifter til ovenstående tilskudsmodel over forsøgsordningens fire år udgør 64,2 mio. kr. Dette under forudsætning af, at der vil indgå 500 patienter i forsøgsordningen i 2018, 1.000 patienter i 2019, 1.200 patienter i 2020 og 1.500 patienter i 2021, samt at priserne på produkterne holder niveau.   

For at sikre budgetsikkerhed bliver tilskudssatsen og/eller loftet automatisk ændret i 1. og/eller 3. kvartal, såfremt at der er indikationer på, at tilskudsordningen overskrider 64,2 mio. kr. med mere end 25 pct.   

Der er indtil videre to godkendte cannabisprodukter, som danske patienter kan få ordineret som led i forsøgsordningen, og flere forventes at komme på markedet i den nærmeste fremtid.   

Siden nytår og frem til udgangen af februar har 207 patienter fået recept på medicinsk cannabis i forsøgsordningen. Recepterne er udstedt af 78 forskellige læger. Bare i februar kom 96 nye patienter til – og 25 læger.   

Tags: Medicinsk cannabis, cannabis

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk