Ny psykiatriformand: Vi skal tænke psykiatri på en ny måde

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) fik i weekenden ny formand. Det er overlæge Gitte Ahle fra Psykiatrisk Center Glostrup, som er tidligere næstformand og afløser Torsten Bjørn Jacobsen.

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Hvad vil du bruge din formandspost til?

Gitte Ahle: "Jeg vil fortsætte den lange seje kamp for at få løftet psykiatrien. Det er der et stort behov for, da vi i Danmark behandler mange psykiatriske patienter på en måde, som vi ikke kan være bekendt. Generelt er vi i DPS glade for psykiatripakkerne, men vi kommer ingen vegne, hvis der ikke følger ressourcer med, når man laver nye tiltag og trækker mange flere patienter ind i systemet. Hidtil har konsekvensen af pakkerne været, at der er blevet flyttet rundt på ressourcerne. Og det er gået ud over de mest syge. Så skal vi have løftet psykiatrien i Danmark, skal vi bruge flest kræfter på dem med de sværeste sindslidelser."

Gør vi det forkerte, eller mangler der bare penge?

"Problemet er både, at vi på nogle måder gør det forkerte, at vi ikke lader penge følge med nye initiativer, og at vi også bruger nogle af de midler, vi har, forkert. For eksempel har vi bundet mange penge i registrering og administration, som vi hellere skulle bruge på varme hænder. Noget andet er, at vi skal have mere fokus på ligestilling inden for psykiatrien: Alle patienter i det psykiatriske behandlingssystem bør have samme ret til udredning og behandling. Sådan er det ikke i dag."

Sundhedsministeren er på vej med en Psykiatriplan II. Og baggrunden for den er 15 nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien. Er man her på rette vej?

"Her er to store problemer. Dels at der ikke følger penge med. Dels at der ikke er taget stilling til, hvad der skal gøres. Så indtil videre er anbefalingerne bare nogle tomme overskrifter. Hvis man vil have en psykiatriplan, der virker, er man nødt til at invitere interessenterne med i processen – dvs. patienterne og medarbejderne – lige som man er nødt til at ledsage planen af nye midler. Vi har brug for en gennemgribende ændring af den måde, vi tænker psykiatri på. Det er fint med udrednings- og behandlingsgarantier, men når det handler om psykiatri, er der altså diagnoser, som det tager lang tid at stille. Det vil også give bedre resultater, hvis vi differentierer meget mere mellem patientgrupperne, så behandlingen kan tage udgangspunkt i den enkelte. Hvem, hvordan og hvor meget skal vi behandle henholdsvis i hospitalspsykiatrien og uden for."

Er der nok politisk fokus på psykiatrien?

"Jeg synes, der er begyndt at komme mere opmærksomhed omkring psykiatrien. Vi oplever, at politikerne har en større viden om psykiatri end nogensinde, og vi oplever også, at der en større vilje. Det er meget positivt. Og jeg håber det snart afspejler sig i en bedre indsats til gavn for danskerne med psykiatriske lidelser."

Du har sagt, du også vil arbejde for at styrke psykiaternes identitet. Hvad er udfordringen her?

"Psykiatrien tiltrækker mange yngre læger: Uddannelsen er interessant og godt tilrettelagt. I praksis er der dog flere udfordringer, som får nogle til at springe fra: Vi har i Danmark tradition for, at lægeuddannelsen og den daglige drift af afdelingerne er tæt forbundet. Fordi psykiatrien er under pres, bliver det ofte vanskeligt for de yngre læger at få den uddannelse, som de er blevet stillet i udsigt. Og som samfundet forventer, at de får. En presset psykiatri får både yngre læger og speciallæger til at forlade fagområdet. Det er ikke vanskeligt for psykiatere at få arbejde i udlandet. En af DPS’ fornemste opgaver bliver at arbejde for, at psykiatrien får det løft, der skal til, for at det bliver attraktivt for flere speciallæger til at vente med at gå på pension og/eller at komme tilbage til Danmark."

 

Blå bog:

Gitte Ahle blev overlæge i 2013. Siden har hun været ansat på de to største akutafdelinger i Region Hovedstaden – først som overlæge i Akutafdelingen på Psykiatrisk Center København, så som ledende overlæge for Akutafdelingen på Psykiatrisk Center Glostrup. Hun har også kørt i Det Psykiatriske Akutberedskab i Region Hovedstaden.

Gitte Ahle har siden 2008 været tilknyttet Justitsministeriets Retspsykiatrisk Klinik, hvor hun har udfærdiget flere hundrede mentalobservationer. I efteråret 2016 tiltrådte hun en stilling som overlæge i retspsykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup.

Gitte Ahle har også varetaget en lang række tillidsposter: Som yngre læge var hun tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Samt uddannelsesansvarlig yngre læge. Senere har hun været tillidsrepræsentant for overlægerne og formand for Overlægerådet, lige som hun har været uddannelsesansvarlig overlæge. I sin tid hos DPS har Gitte Ahle været medlem af DPS´ etikudvalg og formand for DPS´ efteruddannelsesudvalg.

Tags: Gitte Ahle, Dansk Psykiatrisk Selskab

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk