Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Ambitionen er i løbet af ti år at knække kurven, så der i stedet for en stigning i antallet af børn med overvægt og svær overvægt sker et fald,” siger Arne Astrup.

Privat fond er den tunge økonomiske spiller i sundhedsreformens overvægtsindsats

Novo Nordisk Fonden bliver fremover den helt store spiller i forebyggelse af overvægt hos børn i Danmark, hvis regeringens udspil til sundhedsreform bliver til virkelighed.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Fonden har til hensigt at bidrage med godt en milliard kroner over en tiårig periode, mens regeringen afsætter ti millioner kroner om året til etablering af Center for Sund Vægt og Trivsel. Der er således lagt op til et storstilet samarbejde om forebyggelse mellem regeringen og en privat fond.

Ifølge programdirektør i Novo Nordisk Fonden, Arne Astrup, er samarbejdet i reformen et godt eksempel på, hvordan politisk vilje og private midler kan løfte samfundsudfordringer, der ellers kan være svære at løse.

”Forebyggelse er dyrt,” siger han.

”Novo Nordisk Fonden ønsker at bidrage til løsning af samfundsudfordringer som overvægt, klima, ulighed i sundhed og grøn omstilling, som fonden derfor vil bruge ressourcer på.”

Fonden vil knække kurven

Regeringens sundhedsreform indeholder to forslag til forebyggelse af de stigende problemer med overvægt. Dels vil regeringen sætte ind i forhold til børn og unge med mere fysisk bevægelse, dels indeholder reformforslaget etableringen af Center for Sund Vægt og Trivsel.

Centret er vokset i Novo Nordisk Fondens egen have, og da professor Arne Astrup for ca. to år siden blev ansat som programdirektør, var det med agendaen om at etablere et nationalt overvægtscenter.

Centerets opgave skal ifølge Arne Astrup være at bidrage til at samle samarbejdsorienteret forskning, innovation og udvikling af evidensbaserede interventioner og forebyggelsesindsatser med særligt fokus på børn og deres familier.

”Ambitionen er i løbet af ti år at knække kurven, så der i stedet for en stigning i antallet af børn med overvægt og svær overvægt sker et fald,” siger han.

Offentligt/privat samarbejde

Centeret er et eksempel på et stort anlagt samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder, og både regering, kommuner, regioner og Novo Nordisk Fonden vil blive repræsenteret i centeret.

”Det bliver en styrke, at alle beslutningstagere er involveret,” siger Arne Astrup.

”At vores samarbejde er en del af udspillet til en sundhedsreform er et eksempel på, at store samfundsudfordringer kan adresseres i et samarbejde mellem private og offentlige myndigheder. Regeringen sætter ti millioner kroner af om året til indsatsen, og man skal ikke underkende dette signal om, at man politisk gerne vil engagere sig i forebyggelse af overvægt.”

Regeringen tog sit førte politiske skridt mod en forebyggelsesindsats i forhold til overvægt i 2019 med en bevilling på 10 millioner over fire år til etablering af Nationalt Center for overvægt på Steno Diabetes Center i Aarhus. Denne indsats er ikke nævnt i reformforslaget, men Arne Astrup har haft kontakt til det eksisterende center og ser også gerne, at det inddrages i det nye initiativ. 

En fragmenteret indsats

Novo Nordisk Fonden satte allerede for tre år siden penge af til forebyggelse af overvægt hos børn og unge, og fonden har siden blandt andet støttet en række projekter til at øge bevægelse og aktivitet hos børn, som også er formålet for det andet punkt i regeringens udspil til forebyggelse af overvægt.

De kommende indsatser skal ifølge Arne Astrup også styrke dette fokus på forebyggelse hos børnene og deres familier og primært bruges på at løfte den faglige viden med forskning, uddannelse og ikke mindst afprøvning i praksis.

”Bortset fra Svendborg-projektet har forebyggelsesindsatsen været fragmenteret, og der mangler dokumentation for, hvad der virker, siger han.

”Der er et stort behov for meget mere viden og ikke kun inden for bevægelse. Vi vil også gerne inddrage kost, søvn og andre aspekter.” 

Novo vil gerne tage ansvar

Den største flaskehals for forebyggelse generelt er ifølge Arne Astrup ressourcer. Og med en velpolstret pengetank kan Novo Nordisk Fonden derfor gøre en stor forskel ikke kun i forhold til sundhed men på mange forskellige områder i samfundet, mener han.

I september 2020 etablerede fonden således f.eks. The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center. Fondens aktiviteter, som omfatter en bred pallette af initiativer som udover grøn omstilling i landbruget f.eks. også omfatter projekter til at mindske social ulighed, har Danmark som udgangspunkt, men man har også et globalt udsyn, f.eks. i form af samarbejde med internationale forskere og vil ifølge Arne Astrup gerne bidrage til globale løsninger.

”Fonden vil gerne være med til at samle alle gode kræfter om en indsats, der er mindre fragmenteret, end den er i dag,” siger han.

 

Relaterede artikler

overvægt, sundhedsreform, sundhedsreformen

Like eller del denne artikel