"Jeg synes, at der i Danmark mangler et sted, hvor politikere og andre med ansvar for sundhedsvæsenet kan rekvirere den nødvendige forskning. Og måske skulle det være i regi af Medicinrådet," foreslår Karin Friis Bach.

Karin Friis Bach: Lad Medicinrådet uddele penge til forskning i medicinsk cannabis

Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden og kommende formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach (rad.), foreslår, at Medicinrådet skal råde over en vis sum af de offentlige forskningsmidler, som rådet kan uddele til styret forskning - bl.a. indenfor medicinsk cannabis.

“Mange fagfolk har med god grund været ude og kritisere Christiansborg-politikerne for at indføre en forsøgsordning med medicinsk cannabis på trods af, at der mangler forskning i medicinsk cannabis´ virkning og bivirkninger. Jeg synes, at der i Danmark mangler et sted, hvor politikere og andre med ansvar for sundhedsvæsenet kan rekvirere den nødvendige forskning. Og måske skulle det være i regi af Medicinrådet," foreslår Karin Friis Bach.

“Medicinrådet laver behandlingsvejledninger og har et godt indblik i, hvor der er huller i evidensen,” siger hun om årsagen til, at hun foreslår netop Medicinrådet.

I alt har de politiske partier bag ordningen med medicinsk cannabis afsat 10 millioner kroner til videnskabelige undersøgelser i løbet af de fire år, forsøgsordningen løber. Partierne bag ordningen er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og SF.

Men Thomas Senderovitz, direktør i den ansvarlige myndighed for udrulningen af forsøgsordningen, Lægemiddelstyrelsen, har været ude og sige, at de 10 millioner slet ikke er nok og formentlig vil blive fordelt på højst fire forskellige projekter og måske kun to.

“Der skal mange penge til at lave ordentlige forsøg. Det koster typisk en milliard kroner at udvikle et lægemiddel, så det er klart, at det vil koste mere end 10 mio. kr. hvis man for alvor vil skaffe den nødvendige evidens for anvendelse af medicinsk cannabis,” siger Karin Friis Bach, der ikke mener, at det er regionerne, som skal bekoste denne forskning.

“Vi har driftsopgaver i sundhedsvæsenet. Jeg mener ikke, at regionerne ud af driftsmidlerne også skal bekoste forskning i nye lægemidler,” siger hun og fortsætter:

“Der gives i dag fra central side rigtig mange penge til forskning, og regionerne har da også en mindre forskningspulje. Men det er ikke styret eller behovsbestemt forskning. I dag er det sådan, at det enten er medicinalvirksomheder, som forsker - og selv betaler - eller også er det offentlige midler, som forskerne søger om at få del i, fordi de har en god ide til forskning. Det er ikke de centrale myndigheder eller poltikerne, som siger, at vi har en pulje penge her, som kun gives til dem, som vil forske i et helt specifik emne. Det kan jeg godt savne,” siger Karin Friis Bach, som gerne vil lægge op til en debat om emnet.

“Skal det f.eks. være Medicinrådet, som skal uddele pengene? Eller skal det være i regi af Sundhedsstyrelsen eller universiteterne? Og hvordan skal samarbejdet med politikerne være? Jeg efterlyser en diskussion af den her sag,” siger hun.

“Nu er det ikke sådan, at jeg forestiller mig, at vi i Danmark skal til at foretage al den forskning, som lægemiddelvirksomhederne bør gøre. F.eks. var der mangel på evidens om det meget dyre lægemiddel Spinraza i forhold til visse patientgrupper. Der mener jeg, at det er lægemiddelvirksomheden bag Spinraza, som bør færdiggøre forskningen. Men i forhold til medicinsk cannabis, hvor lægemiddelvirksomhederne ikke ligefrem står i kø for at udvikle præparater, der er det oplagt,” siger hun.

Karin Friis Bach, der er uddannet farmaceut, synes, at forsøgsordningen med medicinsk cannabis er helt forkert, fordi politikerne har kørt alle faglige argumenter over i forbindelse med legaliseringen af medicinsk cannabis. Forskningen skulle færdiggøres før den politiske beslutning, mener hun.

Tags: Medicinsk cannabis, Medicinrådet, Karin Friis Bach

Like eller del denne artikel