Nyt kræftcenter uddeler 2,5 mio. til nationale kræftinitiativer

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) uddeler 2,5 mio. kr. til nationale, tværfaglige initiativer på kræftområdet. I alt får 20 initiativer indenfor kræftområdet glæde af de 2,5 mio. kr.

Pengene går til nationale og tværfaglige aktiviteter, blandt andet oprettelse af nye netværk, afholdelse af nationale workshops, forberedelse af kliniske forsøg og datastudier.

DCCG havde ved ansøgningsfristen 1. november modtaget 32 ansøgninger om støtte på i alt 5,4 mio. kr., hvilket formand for Styregruppen i DCCC, Anne Bukh, betragter som et godt resultat, den korte ansøgningsfrist taget i betragtning.

"Det tyder på, at vi med opslaget har ramt et aktuelt behov. Niveauet på ansøgningerne var højt. Derfor er vi også stolte over at kunne støtte 20 aktiviteter, som alle bidrager yderligere til at styrke kræftforskningen og -behandlingen i Danmark," siger Anne Bukh.

Rammerne for at søge støtte hos DCCC er brede, så længe aktiviteterne kan dokumentere, at de samarbejder på tværs af landet og fagdiscipliner. Det er et bevist valg, som Kristian Helin, medlem af Styregruppen i DCCC, er stor fortaler af:

"Vi vil gerne have, at miljøerne kan se DCCC's opslag som en mulighed. Denne bottom-up approach giver plads til, at behovene og ideerne i miljøerne kommer frem og giver et værdifuldt indblik i, hvilke initiativer, der er gang i på tværs af landet og disciplinerne," siger Kristian Helin.

Ny mulighed for at søge støtte

DCCC har i 2018 afsat en pulje på fem mio. kr. til aktiviteter, som understøtter DCCC's tre målsætninger: at styrke det nationale samarbejde på kræftområdet, at facilitere hurtigere omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis samt at tiltrække eksterne forskningsmidler og ekspertise.

Det betyder, at der fire gange i det kommende år er mulighed for at søge penge til aktiviteter på kræftområdet, der har et nationalt og tværfagligt sigte. Næste ansøgningsfrist er d. 21. januar 2018, og Styregruppen for DCCC ser frem til igen at modtage mange gode og nyskabende ansøgninger. Blandt andet håber styregruppen at se flere stærke ansøgninger med nationalt og tværfagligt perspektiv fra de kirurgiske netværk.

Læs mere om, hvilke aktiviteter, der har modtaget støtte og næste ansøgningsfrist på DCCC's hjemmeside – www.dccccancer.dk

 

 

Om DCCC

DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center - er et nationalt, virtuelt center, der arbejder for at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og -behandling. DCCC understøtter, at kræftlæger og forskere på tværs af landsdele og institutioner deler ny viden og nye behandlingsmetoder hurtigere og mere systematisk, så vejen fra forskning til klinik forkortes. Alt sammen for at bidrage til en bedre kræftbehandling i Danmark.

DCCC drives i et samarbejde mellem regionerne, de sundhedsvidenskabelige fakulteter og Kræftens Bekæmpelse og er forankret i et nationalt sekretariat.

Læs mere om baggrunden for DCCC i aftalepapiret mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner.

Tags: Danish Comprehensive Cancer Center

Like eller del denne artikel