111 ansatte støtter ledende overlæge i fælles nødråb

For 14 dage siden sagde den ledende overlæge fra gastroenheden på Herlev Hospital, Mark Ainsworth, op i protest mod sundhedsplatformen. I dag får han støtte fra 111 ansatte på Gastroenheden, som i et samlet debat indlæg i Politiken støtter ham og siger, at de ikke længere kan tie om de horrible forhold.

”Jeg har ikke lyst til at arbejde et sted, hvor jeg skal vælge mellem at presse mit personale eller acceptere, at patienterne kommer i klemme, fordi vi arbejder med et dårligt og ineffektivt system. Det er utilfredsstillende, at man ikke kan levere den kvalitet, man gerne vil,” sagde Mark Ainsworth til Politiken for 14 dage siden.

Og samme toner lyder nu fra 111 ansatte fra gastroenhedens forskellige afdelinger.

I debatindlægget skriver sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, sygeplejesekretær, lægesekretærer og bioanalytikere i et fælles nødråb blandt andet:

”De seneste 15 års 2-procent effektiviseringskrav, Sundhedsplatformen og de mange sparerunder gør det mere end umuligt at løfte arbejdsopgaverne på hospitalet, uden at patientsikkerheden kompromitteres. Vi har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det rammer os hårdt, når patienter og deres pårørende kommer i klemme i systemet. Brandslukning er vores hverdag. Resultatet er længere indlæggelser, alt for mange genindlæggelser og stor utryghed hos patienterne. Ansvaret er stort, alt for stort, og vi kan ikke længere tie.”

I indlægget fortæller de om et arbejdsmiljø, som er så presset, at mange kolleger sygemeldes med stress, forlader faget eller vælger at fratræde deres stilling

”Udviklingen er ikke blevet bedre siden indførelsen af Sundhedsplatformen, hvor dokumentation og gentagne systemfejl frarøver os tid med patienterne. Vores afdelingsledelse arbejder på højtryk for at få afdelingerne til at fungere, men desværre mødes de af begrænsede ressourcer og muligheder. Et konstant patientpres og sygemeldinger fra stressede medarbejdere giver flere udfordringer end løsninger,” skriver de bl.a.

Tags: sundhedsplatformen, Herlev Hospital, Mark Ainsworth, Gastroenheden, debatindlæg, nødråb

Like eller del denne artikel