Den nye regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau.

Politisk aftale: Region Midtjylland afsætter millionbeløb til psykiatrien

Bent Hansens kronprins, Anders Kühnau (S), bliver ny regionsrådsformand for Region Midtjylland. Og den sundhedsprofessionelle enkeltsagsliste, Psykiatri-Listen, kommer ind med et mandat og sætter fra første sekund psykiatri på dagsordenen.

Således er der i en bred konstitueringsaftale i Region Midtjylland afsat en stor portion penge til et løft af psykiatrien. Udover de 10 mio. kr., som tidligere er aftalt som led i budgetforliget for 2018, har partierne aftalt, at der findes ekstra 15 mio. kr. i 2018. Pengene skal gå til flere senge, bedre personalenormeringer, psykiatrihuse i samarbejde med kommunerne mv. Herudover er parterne enige om at løfte psykiatrien yderligere ved budget 2019.

Budgettet for 2019 skal udmønte sig i flere ansatte, mindre anvendelse af tvang, færre genindlæggelser mv.

Der skal også laves en bred og grundig analyse af psykiatrien, herunder med fokus på kommunesamarbejde, personalesammensætning og brugen af vikarer, som skal danne baggrund for en forøgelse af personalenormeringerne på sengeafsnittene mv. i forbindelse med budget 2019.

I det nye regionsråd er alle partier gået sammen i en bred konstituering, hvilket betyder, at Hanne Roed (Rad.) bliver 1. næstformand, og Venstres spidskandat Carsten Kissmeyer (V) bliver 2. næstformand.

Partiets spidskandidat, Anders Kühnau, der har skullet løfte den tunge arv efter regionskongen Bent Hansen, har sikret 15 socialdemokratiske mandater. Det er et mandat mindre end ved valget i 2013.

Tags: Region Midtjylland, regionsrådsvalg 2017, Anders Kühnau, psykiatri-listen

Like eller del denne artikel