”Hvis medicin ikke virker, skal samfundet ikke betale for det,” siger Patrick Forsell, der er landechef for Takeda.

Medicinaldirektør før konference: Krisen giver min branche nye muligheder

Medicinalindustrien kan efter coronakrisen få en helt ny rolle som bidragyder i det danske sundhedsvæsen.

Coronakrisen har vist, at det danske sundhedsvæsen kan meget mere, end vi troede.

Fleksibiliteten og forandringsvilligheden har været imponerende – men krisen har også afsløret mangler og behov for at finde nye løsninger.

Hvilke af de nye initiativer skal vi beholde, og hvor skal vi videreudvikle det, vi nu har lært?

Det er udgangspunktet for en serie af virtuelle sesssioner, der udgør konferencen Hvad nu, sundhedsvæsen?

Det skydes i gang 11. juni kl. 11.00-12.00 med en debatsession om De store linjer i arbejdet med at udvikle et bedre sundhedsvæsen.

Første session har deltagelse af bl.a. Lars Løkke Rasmussen (V), overvismand Carl-Johan Dalgaard fra Økonomisk Råd, regionernes formand Stephanie Lose (V), formanden for Kommunernes Landsforening Jacob Bundgaard og andre.

Vær med fra starten - det er gratis. De virtuelle debatter kan ses live på video eller senere, hvornår man ønsker det.

Meld dig til her: Hvad nu, sundhedsvæsen?

Det mener Patrik Forsell, general manager for medicinvirksomheden Takeda Pharma. Hans synspunkt er, at der er opstået nye muligheder på flere niveauer for partnerskaber og inddragelse af patienter end vi så det før.

På sin branches vegne håber han, krisen vil betyde, at sundhedsvæsenet får øjnene op for, hvad fremtidige partnerskaber kan rumme. Og så mener han, at industrien og samfundet i højere grad må deles om risikoen i forbindelse med indførsel af dyr medicin.

”Hvis medicin ikke virker, skal samfundet ikke betale for det,” siger han.

”Jeg håber man også vil kunne se, i hvor høj grad vi kan aflaste sundhedsvæsenet, bl.a. ved at guide patienterne og f.eks. hjælpe med værktøjer til tidlig diagnostik,” siger han og peger på eksempler som, at medicinalindustrien allerede nu i forbindelse med Covid-19 bidrager med tekniske løsninger, så patienter ikke behøver at komme så ofte på hospitalet.

Det er ikke altid, der bliver fokuseret på medicinalindustriens positive rolle i samfundet. Og sker det, er det ofte de store hjemlige virksomheder, der kommer i fokus, og ofte, når de bidrager til forskning og lignende med store millionbeløb.

Men Patrik Forsell mener, at hele medicinalbranchen nu har bedre muligheder end tidligere for få en synlig rolle og for f.eks. at bidrage med et holistisk syn på patientens behov.

Anledningen til dette interview er konferencen Hvad nu, sundhedsvæsen, som Sundhedspolitisk Tidsskrift arrangerer i juni. Her bidrager mange parter til en konstruktiv debat om sundhedsvæsenet efter corona. Fokus vil bl.a. være på, hvad vi har lært af krisen og hvad vi må ændre på fremover. Her kommer spørgsmålet ind om, hvordan vi bruger ressourcerne bedre.

Blandt bidragyderne til visionerne vil være politikere og sundhedsfaglige eksperter, men også erhvervslivet, herunder ikke mindst medicinalbranchen, har jo holdninger til, hvordan vores sundhedsvæsen skal udvikle sig.

Mærkesager for Takeda er rettidig diagnostik og hurtigere adgang til rette behandling. Patrik Forsell mener, at netop her har vi stadig nogle udfordringer i samfundet, hvor der er brug for nytænkning og medicinalindstriens ressourcer. Og især mht. sjældne diagnoser ser han muligheder for, at virksomheden kan hjælpe en bedre behandling frem.

Han oplever en af hurdlerne for optimal patientbehandling er Medicinrådets eksisterende krav til data. Det er især en udfordring i forbindelse med behandling af sjældne sygdomme, og her ser han muligheder i at deles om risikoen for at medicinen ikke virker efter hensigten.

”I en krise må man se med nye øjne på medicinudgifter. Og her kunne en udvidet brug af valuebased healthcare blive mere interessant. Altså at virksomheden og sundhedssystemet deler risikoen – og virksomheden kun får betaling, hvis medicinen virker,” siger Patrik Forsell og nævner også samarbejdsformer omkring realworld data (studier, der beskriver, hvordan medicinen virker i virkeligheden og ikke i et studie-setup) og viden om patienternes oplevelser af sygdom og behandling som noget af det, krisen åbner endnu mere op for.

”Vi skal blive klogere sammen. Og som industri vil vi bl.a. kunne levere teknologisk støtte til alle de nye virtuelle møder, der opstår. Vi vil gerne understøtte, at man i stadig stigende grad udnytter de nye tekniske muligheder som f.eks. telemedicin,” siger han.

”Vi i Takeda søger samarbejdet, og behovet for nytænkning betyder, at vi f.eks. kan få en ny funktion ved at understøtte både lægers efteruddannnelse og patienters viden om egen sygdom,” siger han.

Tags: hvadnusundhedsvæsen

Like eller del denne artikel