”Samlet set går det supergodt, og der er markant forbedret overlevelse for alle afdelinger over en kam. Jeg synes, vi skal holde fokus på det positive i det, frem for at navlepille for meget i de enkelte afdelinger. Jeg sidder med en fornemmelse af, at pressen kan have sin egen agenda og prøver at skabe konflikter, hvor de rettelig slet ikke er. Patienterne bliver taberne,” siger Niels Abildgaard.

Myelomatose-professor maner til ro: Vejle er ikke bedre

Patienterne skal ikke tro, at behandlingen af myelomatose er bedre på Vejle Sygehus end i resten af landet. Sådan lyder beskeden fra formand for Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG), professor Niels Abildgaard, der er specialeansvarlig overlæge på Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital.

Han har haft flere bekymrede patienter i røret efter, at Dagens Medicin onsdag 1. november bragte en artikel med overskriften ’Vejle Sygehus stikker af fra andre sygehuse i behandlingen af knoglemarvskræft”.

Mandag 6. november kvitterede de ledende overlæger på alle de andre hæmatologiske afdelinger i Danmark end den på Vejle Sygehus med et modsvar under titlen ’Vejle Sygehus stikker ikke af ved knoglemarvskræft”.

Niels Abildgaard er medunderskriver på indlægget, og han fortæller, at det især er skrevet i et forsøg på at dæmpe den uro blandt patienterne, som artiklen har skabt.

”Vi følte behov for at skrive det indlæg som en reaktion på, at Vejle Sygehus i artiklen i Dagens Medicin bliver fremhævet som noget særligt. Det, synes vi ikke, er en rimelig konklusion. Hvis man som patient går rundt og tror, at man i Vejle får en meget bedre behandling, end man gør andre steder, så er det helt galt. Vi mener vitterligt ikke, at det er nogen dokumentation for det, så det vil vi gerne mane til jorden,” siger Niels Abildgaard.

Dansk Myelomatose Forening har også oplevet en opmærksomhed på de forskelle i overlevelse afdelingerne imellem, som Dansk Myelomatose Databases årsrapport for 2016 viser, oplyser foreningen. Som eksempel på dette har der været livlig aktivitet i foreningens Facebook-gruppe, hvor medlemmer f.eks. har givet udtryk for bekymringer over at befinde sig på et bestemt hospital – eller omvendt har udtrykt lettelse over at blive behandlet på Vejle Sygehus. Dansk Myelomatose Forening har i den forbindelse manet til ro og meldt ud, at foreningen vil undersøge sagen nærmere og behandle problematikken i næste nummer af medlemsmagasinet Myelomatosebladet, som udkommer sidst i november.

Vejles trang til markedsføring

I sin omtale af data fra Vejle Sygehus forklarer Dansk Myelomatose Databases årsrapport det forhold, at Vejle Sygehus klarer sig signifikant bedre end flere afdelinger i f.eks. tre-årsoverlevelsen med, at afdelingen i Vejle har landets laveste andel af dårlige patienter og ydermere har en lav andel behandlingskrævende patienter. Det erklærede behandlingsansvarlig overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Vejle Sygehus, Torben Plesner sig direkte uenig i.

”At påpege, at andre afdelingers patienter er dårligere end vores, og at vi har en bedre overlevelse, fordi vi tidligt går i gang med behandling, er efter min mening et fagligt selvmål. Det kan aldrig være kritisabelt at behandle myelomatosepatienter tidligt i deres sygdomsforløb, når det – som det fremgår af årsrapporten – øger overlevelsen,” sagde Torben Plesner til Dagens Medicin.

Niels Abildgaard afviser, at der er en decideret konflikt mellem Vejle Sygehus og landets øvrige hæmatologiske afdelinger, men mener, at Vejle Sygehus af mange anses som selvpromoverende.

”Jeg kan godt forstå, at det kan komme til at fremstå som om, der er en konflikt. Men vi har et fint samarbejde i den danske myelomatosegruppe, hvor Torben Plesner også er med. Han indgår i vores bestyrelse, er med i databasestyregruppen og deltager i vores plenummøder, hvor vi diskuterer og aftaler indhold af vores retningslinjer. Torben Plesner og jeg har også et personligt godt samarbejde i vores fælles region, og vi har fælles forskningsprojekter, herunder fælles vejledeskaber for ph.d.-projekter.

Leif Vestergaard fra Kræftens Bekæmpelse efterlyser i et interview i Sundhedspolitisk Tidsskrift, at uenigheden kommer i et ’konstruktivt mode’. Men vi har en konstruktiv dialog ved vores møder og et godt samarbejde,” siger Niels Abildgaard og tilføjer:

”Jeg tror dog nok, at mange sidder lidt med en fornemmelse, af, at Torben Plesner og Vejle Sygehus gerne vil markedsføre sig selv. Det har Vejle Sygehus en tradition for, ikke kun på myelomatoseområdet men også på andre sygdomsområder.”

For at berolige patienterne har Niels Abildgaard skrevet en artikel til Myelomatosebladet, der beskriver udviklingen i behandlingen af myelomatose. En udvikling, der mildest talt kan betragtes som en succeshistorie, fortæller Niels Abildgaard.

”Samlet set går det supergodt, og der er markant forbedret overlevelse for alle afdelinger over en kam. Jeg synes, vi skal holde fokus på det positive i det, frem for at navlepille for meget i de enkelte afdelinger. Jeg sidder med en fornemmelse af, at pressen kan have sin egen agenda og prøver at skabe konflikter, hvor de rettelig slet ikke er. Patienterne bliver taberne,” siger han.

 

LÆS MERE:

[cat_name] | torsdag, 9. november 2017 11:20
Kræftens Bekæmpelse: Nu skal vi have hæmatologerne til at samarbejde
Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, opfordrer Regionernes Kliniske Kv...
Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Propatienter

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk