Hver tredje dør af kræft

Kræft er stadig det, flest danskere dør af. Knap 31 procent af dem, der afgik ved døden i 2016, døde af en kræftsygdom. Det viser årsrapporten fra Dødsårsagsregistret for 2016, som Sundhedsdatastyrelsen netop har offentliggjort.

Rapporten giver et overblik over dødsårsagerne i Danmark gennem de seneste år til og med 2016. Her vil man eksempelvis kunne se, at for sygdomme som demens og Parkinsons sygdom er tendensen fortsat stigende.

Dødeligheden for Alzheimers sygdom er højere for kvinder end for mænd, mens det modsatte gør sig gældende for Parkinsons sygdom. Gennemsnitsalderen for begge sygdomme er mere end 80 år på dødstidspunktet for både mænd og kvinder.

Den hyppigste årsag til dødsfald i Danmark er dog fortsat kræftsygdomme. Kræfttyperne, flest danskere dør af, er kræft i luftrør, bronkier og lunger. Næsten hver fjerde kræftdødsfald sker på grund af lungekræft.

Dødeligheden falder

Dødeligheden er faldet støt i mange år, og fortsætter med at falde i 2016 efter en lille stigning året før. I 2016 var den aldersstandardiserede rate for dødsfald 796 pr. 100.000 indbyggere mod 808 i 2015.

Faldet i dødeligheden ses for både kræftsygdomme, hjertesygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer og for dødeligheden af ”andre kredsløbssygdomme”.

Tags: dødsårsagsregistret, dødsårsager

Like eller del denne artikel