Den tjenstlige samtale får ikke Mahican Gielen til at holde mund, men hun har dog netop slettet sin profil på Twitter.

Kritiske Fredberg-støtter risikerer fyring

OPDATERET. Fyringen af ledende overlæge Ulrich Fredberg på Regionshospital Silkeborg i foråret gav anledning til store protester blandt kolleger. Nu er to af kritikerne indkaldt til tjenstlige samtaler forskellige steder i Region Midtjylland på hhv. torsdag og mandag. De risikerer at blive fyret.

Den ene er ledende overlæge på Røntgen og Skanning i Randers, Mahican Gielen. Den anden er ifølge Midtjyllands Avis narkoseoverlæge på Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg, Søren Søndergaard. 69-årige Søren Søndergaard har i foråret ifølge avisen sendt en række kritiske mails til hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt. For nylig har han anmeldt hospitalsledelsen til Folketingets ombudsmand.  

Ikke kun tjenstlige samtaler inviteres der til. Kritikere har også været inviteret til lidt mere fredsommelige "kaffemøder". Midtjyllands Avis skriver tirsdag, at hospitalspræst i Silkeborg, Anette Kortegaard, er en blandt flere, som er blevet kaldt til et kaffemøde med hospitalsledelsen. Anette Kortegaard har i løbet af sommeren skrevet flere klummer i Midtjyllands Avis, hvor hun kritiserer regionens håndtering af sagen om lavdosis-CT i Silkeborg. Også en sygeplejerske på Regionshospitalet Silkeborg har været indkaldt til et møde med ledelsen.

Bekymret Gielen

"Hele sagen gør mig dog bekymret om, hvorvidt man skal passe på med sin kritik, og hvem man kan kritisere."

Sådan skrev Mahican Gielen, 4. maj i år i et opsigtsvækkende debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift. Her gik hun i brechen for Ulrich Fredberg, som i foråret blev fyret som ledende overlæge på Diagnostisk Klinik i Silkeborg på grund af hans brug af lavdosis CT i Silkeborg. Før fyringen havde Fredberg i årevis været en torn i øjet på både hospitalsledelse og ledelsen i regionen for hans åbenmundethed og kritik af ledelsen.

På torsdag kl. 10 risikerer Mahican Gielen selv fyring. I hvert fald er hun indkaldt til tjenstlig samtale med hospitalsledelsen, hospitalsdirektør Jonas Dahl, lægefaglig direktør Lone Winther Jensen og sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen.

Ledelsens begrundelse er, at man vurderer, at Mahican Gielen, der blev ansat som ledende overlæge på afdelingen i september sidste år, ikke magter ledelsesopgaven. Det er, hvad Mahican Gielen selv har fået at vide.

Om dette er den sande forklaring, eller det er et forsøg på at banke hende på plads og standse hendes kritik, Twitter-indlæg og debatindlæg, vides ikke.

"Min overradiograf har været sygemeldt, og jeg bad derfor Lone Winther Jensen om en samtale 19. august for at høre, hvad jeg kunne gøre. Pludselig bliver der booket et møde, hvor også Jonas Dahl og Marianne Jensen kommer. Da jeg kommer til mødet sidder HR-chefen der også. Hovsa, siger jeg, da jeg kommer ind. Hvad sker der? Hvis HR-chefen er med, skulle jeg have haft det at vide," fortæller Mahican Gielen.

Hun præsenteres for en notat, hvoraf det fremgår, at der har været flere henvendelser om hende, også en henvendelse tilbage i juni.

"Jeg er totalt overrasket, for det jeg intet hørt om. Jeg har ikke anet, at der var nogle, som var utilfredse med min ledelse. Flere ting i notatet er heller ikke rigtige eller meget personligt. Jeg kan f.eks. se, at en overlæge giver udtryk for, at jeg kommer for lidt til kaffebord," siger hun.

Hun tror, at hendes kritik måske har gjort hende upopulær i overlægegruppen.

Hvad den tjenstlige samtale får af konsekvens, ved hun ikke.

"Jeg har fået at vide, at det handler om en omplacering. Hvad det betyder, har jeg ikke fået at vide. Umiddelbart gætter jeg på, at det handler om, at jeg får frataget lederjobbet og får plads på en anden matrikel som almindelig radiolog," siger Mahican Gielen.

Ivrig debattør

Mahican Gielen har været en ivrig debattør på både Twitter og i andre medier. Men frygten for, at hendes kritik skulle give bagslag, har ligget i hende længe.

I sit debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift fra 4. maj skrev hun blandt andet: "Jeg ... er rystet over udmeldingerne omkring Ulrichs kritiske holdning, og at det kunne have været med til at få ham fyret. Jeg ved ikke, om der er sandhed i de udmeldinger, men jeg er selv ny lægelig leder i Region Midtjylland, og det kan gøre mig bekymret at høre om det. Jeg kan selv også være kritisk, når jeg synes det er vigtigt for vores faglighed og for personalets eller patienternes tarv og mener, at vi faktisk har en pligt til det som læger og videnskabsmennesker. Hele sagen gør mig dog bekymret om, hvorvidt man skal passe på med sin kritik, og hvem man kan kritisere. Det håber jeg sandelig på ikke er nødvendigt i et land som Danmark."

Flere kolleger har advaret Mahican Gielen imod at ytre sig i den betændte sag om lavdosis CT i Silkeborg. Her har hun flere gange sagt offentligt, hvad hun mener. Men også i andre sager har hun givet udtryk for sin mening.

Den tjenstlige samtale får hende dog ikke til at holde mund, men hun har dog netop slettet sin profil på Twitter.

"Jeg føler, at der er blevet holdt øje med, hvad jeg har skrevet på Twitter. Hverken Jonas Dahl eller Lone Winther Jensen har forbudt mig at skrive, hvad jeg mener om forskellige sager, men de har flere gange i løbet af det seneste år kontaktet mig efter nogle tweets og sagt, at jeg skal tænke over, hvad det betyder for sygehuset og regionen. Jeg kan mærke, at jeg ikke orker det mere. I hvert fald ikke nu," fortæller Mahican Gielen.

Senest har Mahican Gielen ifølge Midtjyllands Avis gjort opmærksom på, at en gennemgang af 94 henvisninger af patienter til røntgen af brystkassen i Randers viser, at 59 opfyldte kriterier for at komme i højdosis CT, hvis man skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, sådan som det blev pålagt Silkeborg at gøre.

Men indtil videre er ingen patienter, der er undersøgt med den mindre præcise røntgen, indkaldt til højdosis CT i Randers. Det på trods af, at hun har gjort sin hospitalsledelse opmærksom på problemet. Hun har ifølge Midtjyllands Avis rejst sagen i Specialelægerådet for Radiologi i Region Midtjylland, hvor hun er næstformand, men hendes oplysninger og kommentarer fremgår ikke i det efterfølgende referat, hvilket hun har klaget over.

Formand for rådet er den nu tidligere overlæge på Røntgen og Skanning i Silkeborg, Lasse Nørgaard. Han forlod som en konsekvens af Fredberg-sagen sygehuset i Silkeborg og er i dag ansat i Viborg.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har bedt Jonas Dahl og Lone Winther Jensen om en kommentar.

 

 

 

 

Relaterede artikler

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel