Børn med SMA type 1 bliver normalt højst to år gamle.

Nyt håb for behandling af SMA

To spritnye undersøgelser, der er publiceret i New England Journal of Medicine i dag, 2. november, viser gode resultater for den yderst farlige sygdom spinal muskeldystrofi (SMA).

Det gav genlyd overalt i Danmark, da Medicinrådet 12. oktober besluttede at afvise det nye lægemiddel Spinraza som standardbehandling for sygdommen spinal muskelatrofi på grund af den ekstremt høje pris. Ifølge listeprisen koster behandling af et barn det første år i alt 3,7 millioner kroner. Herefter er prisen 1,8 millioner kr. pr. barn. Tre års behandling vil altså ifølge listeprisen pr. barn løbe op i 7, 3 mio.kr.

Ny undersøgelse dokumenterer den gode effekt af det nye lægemiddel, ligesom en anden ny undersøgelse viser god effekt af et helt andet middel, som kaldes AVXS-101. Stoffet har fået bevilget "Breakthrough Therapy Designation" af de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA, så godkendelse vil kunne ske hurtigere end normatl.

I den anden undersøgelse, som er et mindre studie fra USA, beskrives, hvordan 15 børn mellem 1 og 8 måneder med spinal muskeldystrofi typ 1 har fået en infusion med et virus, som bærer på det gen, som barnet savner. Tre børn fik en lav dosis og 12 børn fik en høj dosis. Viruset levererer genet til det centrale nervesystem, hvilket gør, at barnet selv begynder at producere proteinet, som savnes. Ifølge den nye, men lille undersøgelse kunne 9 af de 12 børn, som havde fået den højeste dosis, sidde selv i mindst 30 sekunder i 20 måneders alderen, hvilket SMA type 1-børn normalt ikke kan i den alder. De børn, som fik den højeste dosis, kunne også synke selv og klarede sig i større grad uden hjælp til at trække vejret. Og alle 15 børn levede i 20 måneders alderen, hvor normalen kun er 8 pct. 

SMA skyldes en påvirkning af nervecellerne i rygmarven, og SMA-børn får typisk store vejrtrækningsproblemer, og de hårdest ramte kan ikke sidde selv og er henvist til et liv i kørestol. Patienter med SMA type 1 bliver højst to år gamle, mens type 2 og 3 er mildere grader af sygdommen, der dog stadigvæk er invaliderende.

Spinraza-undersøgelsen

I den nye undersøgelse om Spinraza indgik ifølge Dagens Medicin i Sverige 120 børn under syv måneder, som enten fik injektioner af Spinraza i rygmarven - eller fik blot et almindeligt nålestik. Injektioner og stik blev givet fire gange på 64 dage, derefter skulle det ske hver fjerde måned.

De foreløbige resultater blev dog analyseret efter seks måneder, og resultaterne viste, at motorik og respiration havde forbedret sig væsentligt hos 41 pct. af de, som fik behandling, sammenlignet med 0 pct. i kontrolgruppen, som kun fik nålestik. 39 procent af børnene i kontrolgruppen døde sammenlignet med 16 pct. i gruppen, som fik behandling. Af etiske årsager blev undersøgelsen derfor straks afbrudt, og lægemidlet blev givet til alle børn.

“Det er fantastisk fine resultater i begge undersøgelser. Fra at vi ikke har kunnet behandle disse børn har vi nu en lægemiddelbehandling og en genterapi, som også synes at virke godt. Det er behandlinger, som ikke kun bremser sygdommen, men også ændrer hele sygdomsforløbet,” siger Mar Tulinius til Dagens Medicin i Sverige. Mar Tulinius er professor og overlæge ved Drottning Silvias børnehospital i Göteborg i Sverige og medforfatter til undersøgelsen om Spinraza.

“Selv om genterapiundersøgelsen behøver at blive bekræftet i større studier på flere patienter, så åbner undersøgelserne op for at begynde at screene nyfødte for SMA, eftersom der nu findes behandlingsmuligheder," siger Mar Tulinius.

 

 

Genterapi-undersøgelsen

15 patienter med SMA1 fik en enkelt dosis intravenøs adeno-associeret virus serotype 9, som bærer på det gen, som danner det manglende SMN protein. Tre af patienterne i en gruppe fik en lav dosis, og 12 i en anden gruppe modtog en høj dosis. Undersøgelsen skulle dokumentere sikkerhed første og fremmest og dernæst undersøge dødelighed og behov for respirationshjælp. I analyser sammenlignedes score på CHOP INTEND skalaen af ​​motoriske funktioner (fra 0 til 64, med højere score, der indikerer bedre funktion) i de to grupper.

  1. august 2017 levede alle 15 patienter ved 20 måneders alderen sammenlignet med en overlevelse på 8 pct. normalt. I højdosis gruppen fulgte en hurtig stigning fra baseline i scoren på CHOP INTEND-skalaen. Stigningen var 9,8 point ved 1 måned og 15,4 point efter 3 måneder sammenlignet med et fald i denne score i en historisk kohorte. Af de 12 patienter, der havde modtaget den høje dosis, kunne 11 sidde, 9 rulle, 11 kunne sluge og kunne tale, og 2 gik uafhængigt.

- Kilde: New England Journal of MedicineSpinraza-undersøgelsen

I den nye undersøgelse om Spinraza indgik ifølge Dagens Medicin i Sverige 120 børn under syv måneder, som enten fik injektioner af Spinraza i rygmarven - eller fik blot et almindeligt nålestik. Injektioner og stik blev givet fire gange på 64 dage, derefter skete det hver fjerde måned.

De foreløbige resultater blev analyseret efter seks måneder, og resultaterne viste, at motorik og respiration havde forbedret sig væsentligt hos 41 pct. af de, som fik behandling, sammenlignet med 0 pct. i kontrolgruppen, som kun fik nålestik.  39 procent af børnene i kontrolgruppen døde sammenlignet med 16 pct. i gruppen, som fik behandling. Af etiske årsager blev undersøgelsen straks afbrudt, og lægemidlet blev givet til alle børn.

- Kilde: Dagens Medicin Sverige

 

Tags: Spinraza, spinal muskelatrofi , New England Journal of Medicine

Like eller del denne artikel