Det faglige udvalg i DCCC er ifølge Cai Grau en motor, der har antennerne ude rundt omkring i miljøerne. På den måde får mange aktører mulighed for at byde ind med, hvad det er for nogle problemstillinger, der gerne skal løses, så patienterne kan få en optimal behandling, og ny forskning kan blive implementeret hurtigt og systematisk i hele landet.

Cai Grau: Jagten er gået ind efter barriererne i god kræftbehandling

Konkurrence mellem forskere og unødvendige barrierer kan være en trussel i fremtidens kræftbehandling. At identificere barriererne er en væsentlig opgave for det faglige udvalg i det nye Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).

Det siger formand for det faglige udvallg, Cai Grau, som er professor og overlæge på Onkologisk Afdeling D ved Aarhus Universitetshospital.

DCCC er et af initiativerne i Kræftplan IV og skal være et landsdækkende center for kræftbehandling, forskning og udvikling i blandt andet immunterapi. Centeret skal drives af regionerne med inddragelse af de sundhedsvidenskabelige fakulteter og Kræftens Bekæmpelse og forankres i et centralt placeret sekretariat. Ud over sekretariatet er DCCC  organiseret med en bestyrelse – som er regionernes sundhedsdirektører - en styregruppe og altså et fagligt udvalg.

Det faglige udvalg består af 28 fagpersoner, der dækker forskellige områder inden for kræftområdet og repræsenterer de fem regioner.

 “Vi får brug for folk, som sidder tæt på, hvor forskningen foregår, og det gør de folk, der sidder i det faglige udvalg. De oplever i dagligdagen, hvordan forskningen spiller sammen med praksis,” siger Cai Grau, som fortæller, at det faglige udvalg har haft første seminardag.

”Her havde vi fokus på at identificere barrierer, som vi allerede nu kan se, og som har været der i meget, meget lang tid,” siger han.

Travlhed kan komme på tværs

Det er muligt at søge støtte hos DCCC med henblik på at skabe netværk og mødes. Men en væsentlig barriere her er, ifølge Cai Grau, travlhed.

“De kliniske arbejdende forskningsaktive kolleger er pressede, når de skal bedrive forskning i en travl hverdag,” siger han.

Udvalget er, ifølge Cai Grau, en motor, der har antennerne ude rundt omkring i miljøerne. På den måde får mange aktører mulighed for at byde ind med, hvad det er for nogle problemstillinger, der gerne skal løses, så patienterne kan få en optimal behandling, og ny forskning kan blive implementeret hurtigt og systematisk i hele landet.

Skal præsentere resultater for styregruppe

Det faglige udvalg skal præsentere de mest tydelige og højest prioriterede barrierer med løsningsforslag for styregruppen. Hvis det ikke lykkes at finde løsninger, er det bestyrelsen for DCCC med de fem sundhedsdirektører fra regionerne, der i sidste instans tager stilling til problemstillinger,

“Så bliver det jo ikke højere. Det siger noget om, hvor meget ledelseskraft, der er i DCCC, siger Cai Grau, der forsikrer, at de gode viljer er til stede.

Formålet med DCCC er at styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører inden for kræftområdet. Og det er nødvendig, mener Cai Grau.

“Samarbejde er tvingende nødvendigt for at nå de bedst mulige resultater, og det er et af de væsentligste mål med DCCC,” siger Cai Grau, som håber, at det bliver muligt at bringe afdelinger tættere sammen, så forskning og klinik kan agere på tværs af regionsgrænser og skellene mellem universiteter og sygehuse.

Universiteter og sygehuse er ofte indbyrdes konkurrenter. Cai Grau mener, at det væsentligste arbejde i DCCC er at få parterne til at udnytte hinandens styrker.

“De fleste midler til forskning kommer jo ikke dumpende ned fra himmelen. Incitamentsstrukturen i Danmark er med til at fremme konkurrencen, og det er godt i nogle sammenhænge, men også hæmmende for den bedst mulige udnyttelse af ekspertisen,” siger Cai Grau.

Det, at vi er et lille overskueligt land med styr på infrastrukturen, er, ifølge Grau, medvirkende til, at vi overhovedet kan tænke de her tanker.

“Vi kender vores patienter. Vi har fælles retningslinjer og strukturer, men det er også en ulempe at være små, hvis vi skal lave store ting, for vi jo ikke større end Hamburg,” siger Cai Grau.

For at være en troværdig, stærk samarbejdspartner inden for EU og de store medicinalfirmaer, er det også nødvendigt at stå sammen.

“Vi er jo nogle bitte, bitte små afdelinger i den sammenhæng,” siger Cai Grau og understreger, at det netop er et af nøglepunkterne i Kræftplan IV’s beskrivelse af DCCC, “at vi bliver en stærk samarbejdspartner i forhold til industri og EU.”

Også med i styregruppen

Cai Grau er også medlem af styregruppen i DCCC. Styregruppen består af repræsentanter fra universiteter, sygehuse, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, patientforeninger og Kræftens Bekæmpelse. En af styregruppens opgaver er at tildele støtte til projekter, der kan stimulere til tværfagligt samarbejde, netværk og kompetenceudvikling. Der vil være ansøgningsrunder fire gange om året i forbindelse med, at styregruppen mødes.

Ifølge Cai Grau, er der mange, der har bedt om at få ansøgningsskemaer til DCCC’ første ansøgningsrunde, men hvis man har overset opslaget, er der mulighed for at søge igen.

Nye resultater hurtigt ud i klinik

Den grundlæggende ide med DCCC er at få opbygget en struktur, hvor man effektivt kan bringe forskningen ud til klinikken, så de nyeste resultater hurtigt kommer patienterne til gode.

DCCC støtter derfor netværksdannelse og stiller krav om, at forskerne kender og involverer kolleger og afdelinger i hele landet.

“Hvis vi mødes til en faglig snak, får vi måske både nye ideer, men også fokus på at lave forskning, så den kan bruges i klinikken. Det er stimulation af netværk, som vores opslag til støtteansøgningen handler om,” siger Cai Grau og tilføjer “så danske forskere forhåbentlig bliver bedre til at arbejde sammen i stedet for at konkurrere.”

 

Fakta om DCCC

  • DCCC – Danish Comprehensive Cancer Center er et nationalt, virtuelt center, der arbejder for at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og -behandling. DCCC understøtter, at kræftlæger og forskere på tværs af landsdele og institutioner deler ny viden og nye behandlingsmetoder hurtigere og mere systematisk, så vejen fra forskning til klinik forkortes. Alt sammen for at bidrage til en bedre kræftbehandling i Danmark.
  • DCCC drives i et samarbejde mellem regionerne, de sundhedsvidenskabelige fakulteter og Kræftens Bekæmpelse og er forankret i et nationalt sekretariat.
  • Styregruppen i DCCC har afsat en pulje på 2,5 millioner kroner til kompetenceudvikling og til at danne nye nationale, tværfaglige miljøer og netværk på kræftområdet.
  • Aktuel ansøgningsfrist er den 1. november 2017, og der kan efterfølgende ansøges om støtte fire gange årligt i forbindelse med møder i styregruppen for DCCC.
    - Kilde: Danish Comprehensive Cancer Center

 

 

Tags: DCCC, Danish Comprehensive Cancer Center, Cai Grau

Like eller del denne artikel