Dansk Folkepartis Liselott Blixt (foto) og Alternativets Susanne Zimmer har kaldt sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), til åbent samråd vedrørende evaluering af den nuværende behandling og udredning af kronisk træthedssyndrom/ME.

Lægegrupper sender åbne breve til sundhedsudvalget forud for samråd om omdiskuteret sygdom

Forud for et åbent samråd i Folketingets Sundhedsudvalg tirsdag om kronisk træthedssyndrom/ME har en gruppe læger skrevet et åbent brev til udvalget om, at sundhedsvæsenet bør stoppe med at betragte sygdommen ME som en psykosomatisk lidelse og genoverveje standardbehandlingen. En række behandlere fra det offentlige sundhedsvæsen er nu ved at forfatte et modsvar som åbent brev til Sundheds- og Ældreudvalget.   

To medlemmer af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Liselott Blixt (DF) og Susanne Zimmer (ALT), har kaldt sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), til åbent samråd vedrørende evaluering af den nuværende behandling og udredning af kronisk træthedssyndrom/ME.

Samrådet finder ifølge Folketingets hjemmeside, sted i morgen, tirsdag 14. januar og vil være åbent for offentligheden, men kræver en tilmelding på forhånd, hvis man ønsker at deltage.   

Til samrådet har udvalget på forhånd stillet spørgsmålet:

”Hvordan vurderer ministeren nuværende tilbud om udredning og behandling af patienter, som lider af ME-træthedssyndrom, og overvejer ministeren andre initiativer på området, udover dem som fremgår af vedtagelse V 82 af 14/3-19?” 

14. marts 2019 vedtog et enstemmigt folketing at flytte kronisk træthed og ME fra kategorien funktionelle lidelser under psykiatrien til at høre under neurologien, så det flugter med WHO’s diagnosekriterier. Det skete på trods af, at behandlende læger fra det offentlige sundhedsvæsen protesterede over beslutningen, som hermed blev taget ud af den generelle lægestabs hænder. 

En mindre gruppe danske læger vil have ændret behandlingen

Det var dog ikke alle danske læger, som protesterede over valget. I en artikel, udgivet i Ugeskrift for Læger i juni 2019, støttede flere danske læger og fagpersoner beslutningen om et nyt syn på og en ny behandlingstilgang til kronisk træthed. De argumenterede for, at man risikerer at skade en undergruppe af patienter med nuværende behandling – gradueret genoptræning og kognitiv adfærdsterapi. 

Artiklen og påstandene blev modsvaret af overlæge og forskningsleder Andreas Schröder i samme udgave af Ugeskrift for Læger. Han understregede i sit svar, at alle ønsker at finde de fysiologiske komponenter til sygdommen, og at der er opbakning alle steder til mere forskning i tilstanden. Han skriver dog også, at det er for tidligt – videnskabeligt set - at klassificere lidelsen som enten neurologisk, immunologisk eller andet, men at man har god evidens for, at tilgangen med gradueret genoptræning sammen med kognitiv adfærdsterapi hjælper en stor del af patienterne med deres oplevede symptomer – ikke at behandlingen nødvendigvis kurerer sygdommen.   

Brev fra danske og udenlandske forskere

I et åbent brev til Sundheds- og Ældreudvalget har de danske læger og fagpersoner, som er skeptiske over standardbehandlingen, gået sammen med over 80 udenlandske forskere og læger og skrevet, at det danske sundhedsvæsens behandlere bør stoppe med at betragte ME som en psykosomatisk lidelse og genoverveje standardbehandlingen.

De skriver igen, at tilstanden skal ses som en kompleks fysiologisk sygdom, vi ikke kender detaljerne bag endnu, og hvor der er tegn på, at sygdommen til tider kan forværres af fysisk anstrengelse. Derfor nytter det ikke at tilbyde alle patienter med kronisk træthed genoptræning.

En række behandlere fra det offentlige sundhedsvæsen er nu ved at forfatte et modsvar som åbent brev til Sundheds- og Ældreudvalget.   

 

Sundhedspolitisk Tidsskrift følger op senere med en artikel om, hvad uenighederne mellem de to lægefløje består i.

 

Relaterede artikler

Like eller del denne artikel