"Sygdommen i det her system er, at alle gerne vil have flere opgaver, og ingen vil afgive, men den går ikke. Alle bliver nødt til at give noget, og der er selvfølgelig arbejdsopgaver, som alle vil af med, men det er ikke de opgaver, der er udviklende og giver arbejdsglæde. Det er der, det bliver svært, og det er humlen ved det hele,” siger Torben Klitmøller.

SOSU-formand vil have reform af opgavefordeling

Arbejdsfordelingen i sundhedsvæsnet skal reformeres, så ansvar i mindre grad følger med titlen og i højere grad med den enkelte faglærte medarbejders kompetencer. Det mener formand for Social- og Sundhedssektoren hos FOA, Torben Klitmøller Hollmann.

”Det handler om, at faggrupperne begynder at se på, hvordan man lettere laver opgaveglidningen. Vi har et gammelt system, hvor det historisk set er lægen og sygeplejersken, der har ansvaret, men virkeligheden ude på hospitalsafdelingerne er en anden, og der er ikke personale nok til den model. Jeg er tilhænger af en ny model, hvor lægen laver nogle rammedelegationer, så flere grupper kan tage initiativer på egen hånd. Afhængigt af den enkeltes kompetencer og under lægens overordnede ansvar,” siger Torben Klitmøller.

Han har senest luftet forslaget i Sundhedspolitisk Tidsskrifts debat om ressourcer og kompetencer i sundhedsvæsnet på Folkemødet 2019.

Her gjorde professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Jes Søgaard status over det danske sundhedsvæsen og konkluderede, at den absolut største udfordring lige nu er, at der mangler personale i alle faggrupper.

”Objektivt set mangler vi personale hele vejen rundt, og det er noget, vi skal se på. Sundhedspersonalet er så presset, at 40 procent af medarbejderne er klinisk udbrændt. Der er et behov hvert år for fire mia. kroner ekstra, men regeringen har kun to mia. kroner, så det sidste skal findes ved effektivisering. Mere behandling skal ud af sygehusene, og der har vi nogle udfordringer med kapaciteten, der skal løses over de kommende år,” sagde Jes Søgaard blandt andet.

Sundhedsdatastyrelsen har netop gjort op, at der i 2018 samlet set var 1.000 færre fuldtidsstillinger med patientrettede funktioner end i 2015, og det vil sige, at problemerne ikke kan løses ved god gammeldags rekruttering. Der mangler personale alle steder, og der er ingen at rekruttere, uden at det skaber nye problemer. Et enkelt eksempel på det er epilepsiklinikken i Aalborg, som netop er kommet i bekneb og har svært ved at løse sine opgaver, fordi klinikkens to epilepsilæger er blevet rekrutteret til Epilepsihospitalet Filadelfia. Hospitalerne spiser af hinandens personalegrupper, og derfor er det store mantra opgaveglidning, mente både Lægeforeningens, sygeplejerskernes og Sosuassistenternes deltagere i debatten hos Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Men den store opgaveglidning i nullerne skal ikke være model for løsningen af de problemer, sundhedsvæsnet står med i dag, er der bred enighed om.

”Det nytter ikke noget at tvinge det igennem. Man indførte formentlig toprocentsbesparelserne med den intention, at de ville tvinge os til at finde nye løsninger og blive mere innovative. Men det skete ikke. Det er ikke den måde, man skal gøre det på,” siger Torben Klitmøller Hollmann.

Han mener, at Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd må løsne op og tage et opgør med traditionerne, for deres faggrupper skal ikke være ene om at kunne tage initiativ i den kliniske hverdag.

”Lige nu er lægen den eneste, der har forbeholdt virksomhedsområde. Den ret vil sygeplejerskerne også have, men jeg mener, at løsningen må være, at vi finder en model, hvor opgavefordelingen i højere grad er hægtet op på den enkelte medarbejders kompetencer, så hvis en hvis en sosu-assistent, sygeplejerske eller serviceassistenter har tilegnet sig en kompetence, så har han eller hun også ret til at udføre den opgave under lægens overordnede ansvar,” siger Torben Klitmøller.

Som det er i dag er sosuassistenter i den situation, at hospitalerne har forskellige retningslinjer for, hvad de må, og derfor er der eksempler på, at assistenter, der har jobs på mere end et hospital, oplever, at de det ene sted må varetage visse opgaver i forbindelse med stuegang, mens de det andet sted dårligt nok må have kontakt til patienterne, fortæller han.

”Det er simpelthen så åndsvagt, for vi ved, at vores personale, bliver dygtigere og mere ansvarsfulde, jo mere ansvar de får,” siger Torben Klitmøller.

Den model, han foreslår, vil både kræve, at de faglige forbund tager en intern debat, og at de sætter sig sammen for at finde løsninger. Og modellen er ikke uden udfordringer for FOA, for det vil også kræve en debat med medlemmerne om, hvilke opgaver de vil tage, og hvilke de vil gå af med, og det er følsomt.

”Det sådan noget, der koster formænd. Sygdommen i det her system er, at alle gerne vil have flere opgaver, og ingen vil afgive, men den går ikke. Alle bliver nødt til at give noget, og der er selvfølgelig arbejdsopgaver, som alle vil af med, men det er ikke de opgaver, der er udviklende og giver arbejdsglæde. Det er der, det bliver svært, og det er humlen ved det hele,” siger Torben Klitmøller.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os